Hướng dẫn 26/HD-VKSTC khen thưởng thành tích xuất sắc trong phòng chống tham nhũng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

_______

Số: 26/HD-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

__________

 

Thực hiện Hướng dẫn số 2119/HD-BTĐKT ngày 07/8/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (gọi tắt là Hướng dẫn số 2119/HD-BTĐKT) về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao hướng dẫn về việc khen thưởng như sau:

1. Căn cứ đề nghị khen thưởng

Tập thể, cá nhân đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng tại Phần II, Hướng dẫn số 2119/HD-BTĐKT đạt được kết quả sau đây thì được đề nghị khen thưởng:

1.1. Đối với tập thể

Tập thể được khen thưởng không để xảy ra các vụ việc tham nhũng trong nội bộ đơn vị hoặc trong lĩnh vực quản lý của mình và có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thể hiện trên các mặt sau đây:

a) Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm, do Ban chỉ đạo Trung ương (hoặc Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) về phòng chống tham nhũng trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Có biện pháp hiệu quả, tích cực nhằm thu hồi tiền và tài sản tham nhũng; Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ đã kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;

b) Tổ chức hoặc phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

c) Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ: thanh tra, kiểm tra; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và theo quy định của Ngành; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn (ví dụ như quy chế chi tiêu nội bộ); công khai, minh bạch về công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; tổ chức xác minh về minh bạch tài sản, thu nhập;

d) Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo về các vụ án, vụ việc tham nhũng theo quy định của Ngành...

1.2. Đối với cá nhân

Cá nhân được khen thưởng là người có thành tích xuất sắc thuộc một trong những mặt công tác được nêu tại Điểm a, b, c và d tại Mục 1.1 của Hướng dẫn này.

Lưu ý:

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân cần nêu kết quả công tác cụ thể, có số liệu dẫn chứng, chứng minh, không nêu kết quả chung chung.

- Đối với cá nhân là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu được đề nghị khen thưởng thì trong nội bộ đơn vị hoặc trong lĩnh vực quản lý của cá nhân đó không có các vụ việc tham nhũng.

2. Hình thức khen thưởng

- Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao: Đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS Quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh căn cứ thực tế lựa chọn tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng để đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen.

- Giấy khen: Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh xét, tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân theo thẩm quyền.

3. Hồ sơ khen thưởng

Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao được lập thành 01 bộ, gồm:

- Tờ trình của cấp trình khen thưởng (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng);

- Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (thực hiện theo Mẫu số 06 được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao) và bản báo cáo tóm tắt thành tích.

4. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Hướng dẫn này, đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao trước ngày 15/9/2020, đồng thời gửi file điện tử vào địa chỉ: vp_v16@vks.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp hoặc phản ánh về Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:
- Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3;
- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VKS quân sự Trung ương;
- VPTH VKSNDTC;
- Lưu: VT, Vụ 16.

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG Nguyễn Hải Trâm

 

 

thuộc tính Hướng dẫn 26/HD-VKSTC

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:26/HD-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Nguyễn Hải Trâm
Ngày ban hành:09/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi