Hướng dẫn 20/HD-VKSTC 2022 khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 20/HD-VKSTC

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:20/HD-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Nguyễn Hải Trâm
Ngày ban hành:22/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 20/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

 

 

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

____________

 

Thực hiện Hướng dẫn số 121/HD-BTĐKT ngày 13/01/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, nhằm tiếp tục biểu dương, đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong toàn ngành KSND có thành tích tiêu biểu xuất sắc và có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, VKSND tối cao hướng dẫn như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng

1.1. Đối tượng

Tập thể, cá nhân trong ngành KSND ở cơ sở trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, chú trọng khen thưởng:

- Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020;

- Cá nhân trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu ở đơn vị, địa phương;

- Các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng chống dịch;

- Tập thể, cá nhân có phát minh, sáng chế, sáng kiến, sáng tạo trợ giúp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

1.2. Hình thức khen thưởng

- Huân chương Lao động;

- Huân chương dũng cảm;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao;

- Giấy khen.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

2.1. Huân chương Lao động

Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh và cứu chữa người bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.

2.2. Huân chương Dũng cảm

Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm, xung phong vào những nơi nguy hiểm do dịch bệnh gây ra nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong phạm vi Tỉnh, ngành KSND.

2.3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Để tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị; sáng kiến, sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, được nêu gương trong ngành KSND hoặc ở địa phương.

2.4. Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao

Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, được Ngành và địa phương ghi nhận.

2.5. Giấy khen

Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

II. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động, Huân chương Dũng cảm quy định tại Điều 52 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Điều 46 Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao gồm 04 bộ (bản chính);

- Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 57 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Điều 47 Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao gồm 03 bộ (bản chính);

- Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao quy định tại Điều 47 Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao gồm 01 bộ (bản chính);

- Đối với Giấy khen:

+ Các đơn vị C1, T2, T3, T4, T5; VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hồ sơ lưu tại đơn vị.

+ Các đơn vị thuộc VKSND tối cao (trừ các đơn vị C1, T2, T3, T4, T5) gửi quyết định và báo cáo tóm tắt thành tích về Vụ Thi đua - Khen thưởng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện.

* Hồ sơ gồm:

(1) Tờ trình đề nghị khen thưởng;

(2) Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;

(3) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (có xác nhận của cấp trình khen thưởng). Báo cáo thể hiện rõ thành tích, phạm vi ảnh hưởng của thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

(4) Đối với các đơn vị T4 và T5 phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, Bảo hiểm xã hội;... đến thời điểm trình khen.

(5) Trường hợp tập thể, cá nhân có phát minh, sáng chế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phạm vi ảnh hưởng và tính hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn.

(6) Trường hợp tập thể, cá nhân có sản phẩm mới trong phòng, chống và điều trị Covid-19 được đề nghị khen thưởng phải được cấp quyền sở hữu trí tuệ, và quyền phát triển sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với cá nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy trình và thủ tục đơn giản quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Điều 48 Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao gồm 03 bộ (bản chính), gồm có:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng;

- Bản tóm tắt thành tích của đơn vị quản lý trực tiếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 VKSND tối cao, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và mức độ đóng góp, tham gia của các tập thể, cá nhân vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 để hướng dẫn xét chọn, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng.

2. Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND hướng dẫn thủ tục, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC ngày 14/6/2021 của VKSND tối cao và bãi bỏ điểm 3 Mục IV Kế hoạch số 127/KH-VKSTC ngày 28/10/2021 của VKSND tối cao.

Trên đây là hướng dẫn công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị trao đổi với Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);
- Lãnh đạo VKSND tối cao;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 VKSND tối cao;
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, V16.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trâm

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi