Hướng dẫn 12030/HD-BGTVT 2022 khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 12030/HD-BGTVT

Hướng dẫn 12030/HD-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:12030/HD-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Nguyễn Danh Huy
Ngày ban hành:16/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12030/HD-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

HƯỚNG DẪN

Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

_____________

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 2358/HD-BTĐKT ngày 31/8/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1351/BGTVT-TCCB ngày 14/10/2022 của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua), để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua, Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn khen thưởng như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
a) Nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua.
b) Phát hiện, cổ vũ, động viên, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp, sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện Phong trào thi đua.
2. Yêu cầu
a) Việc khen thưởng phải đảm bảo đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan gắn với kết quả thực hiện Phong trào thi đua.
b) Việc bình chọn, xét khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có nhiều nỗ lực, phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương, có phạm vi ảnh hưởng, có sức lan tỏa trong ngành, lĩnh vực, địa phương.
II. Hình thức khen thưởng và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng
1. Hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải;
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị.
2. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng
a) Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải:
- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nội dung theo Quyết định số 515/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2022 ban hành kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ GTVT thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Nghiên cứu, kịp thời tham mưu cho Bộ hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.
- Có xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.
- Đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ và kết quả cụ thể) đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới.
b) Đối với các Sở Giao thông vận tải
- Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (theo Kế hoạch); thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025”.
- Có nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn có hiệu quả.
c) Đối với các doanh nghiệp
Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới và được cấp có thẩm quyền ghi nhận.
d) Đối với cá nhân:
- Cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thành tích trong việc bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.
- Người lao động và các đối tượng khác tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua với những việc làm thiết thực như đóng góp về công sức, trí tuệ, tiền của, đất đai … hoặc có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong lao động, sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới.
III. Sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua
Bộ Giao thông vận tải lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua và khen thưởng hằng năm; sơ kết vào năm 2023 và tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.
1. Khen thưởng hằng năm và khen thưởng sơ kết vào năm 2023
a) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Giao thông vận tải (là đầu mối tại địa phương) hằng năm và sơ kết Phong trào thi đua, lựa chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua theo thẩm quyền (Giấy khen) hoặc trình Bộ Giao thông vận tải khen thưởng (sẽ có hướng dẫn công tác khen thưởng hằng năm với hình thức khen thưởng Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
b) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Giao thông vận tải tiến hành sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2023.
2. Khen thưởng tổng kết vào năm 2025
a) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Giao thông vận tải tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.
b) Ngoài các hình thức khen thưởng hàng năm, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, đánh giá, lựa chọn và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (trường hợp đặc biệt có thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba) cho 02 đến 03 đơn vị trực thuộc Bộ, có đóng góp thành tích xây dựng nông thôn mới; từ 01 đến 02 cá nhân thuộc quyền quản lý có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.
III. Thủ tục, hồ sơ và thời gian đề nghị khen thưởng.
1. Thủ tục
- Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo thành tích trong Phong trào thi đua ‘‘Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới’’ giai đoạn 2021 - 2025 và chỉ đạo việc bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.
- Cơ quan thường trực Hội đồng (Vụ Tổ chức cán bộ) là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp thẩm định hồ sơ khen thưởng; phối hợp với Vụ Kế hoạch Đầu tư và các cơ quan liên quan cho ý kiến để xét khen thưởng trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
2. Hồ sơ
Hồ sơ trình đề nghị khen thưởng được lập 01 bộ bản chính đối với cấp Bộ; 03 bộ bản chính đối với cấp Nhà nước, gồm:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng.
- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình Bộ.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng theo mẫu số 07 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2018.
- Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động, đảm bảo môi trường, vệ sinh lao động …
- Báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian lập thành tích đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nướcLuật Kiểm toán độc lập. Đối với doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải bắt buộc kiểm toán trong báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán.
- Trường hợp có phát minh, sáng chế hoặc tham gia tích cực Phong trào thi đua với những việc làm thiết thực như đóng góp về công sức, trí tuệ, tiền của, đất đai … hoặc có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong lao động, sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phạm vi ảnh hưởng và tính hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn.
3. Thời gian đề nghị khen thưởng
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Giao thông vận tải qua Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp trước ngày 20/01 hằng năm.
IV. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ hướng dẫn này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Giao thông vận tải bình xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.
- Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.
Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phối hợp với Cơ quan thường trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội đồng TĐKT TW (để b/c);
- Ban TĐKT TW thuộc BNV;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (VN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Danh Huy

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi