Công văn 7773/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng Cờ thi đua năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
---------
Số: 7773/BYT-TT-KT
V/v: Hướng dẫn xét tặng Cờ thi đua năm 2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013
 
 

Kính gửi:
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ
- Các đơn vị trực thuộc Bộ
- Các Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Căn cứ quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Thông tư số 30/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Y tế.
Để chuẩn bị cho việc tổng kết năm công tác 2013, trên cơ sở chỉ đạo, quản lý của các Lĩnh vực công tác thuộc Bộ Y tế, Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ hướng dẫn xét tặng Cờ thi đua năm 2013 như sau:
I. Cờ thi đua của Chính phủ cho các Lĩnh vực công tác thuộc Bộ.
1. Tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
Cờ thi đua của Chính phủ để tặng cho tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong toàn quốc bao gồm: những tập thể dẫn đầu trong từng lĩnh vực, ngành nghề, khu vực tiêu biểu cho cả nước học tập và đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm, là tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trong toàn quốc;
- Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;
- Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;
- Tổ chức duy trì phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực có hiệu quả.
2. Nguyên tắc xét chọn:
- Cờ thi đua của Chính phủ để tặng cho tập thể tiêu biểu, xuất sắc được xét chọn trong số những tập thể đã được xét tặng Cờ thi đua cấp Bộ trong cùng thời gian xem xét.
3. Số lượng Cờ thi đua của Chính phủ phân bổ như sau:
- Lĩnh vực Khám, chữa bệnh: 02 cờ thi đua do Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị cho các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Lĩnh vực Y tế dự phòng: 02 cờ thi đua do Cục Y tế dự phòng đề nghị cho các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Lĩnh vực An toàn thực phẩm: 01 cờ thi đua do Cục An toàn thực phẩm đề nghị cho các đơn vị thuộc Bộ.
- Lĩnh vực Dược - Kiểm nghiệm: 02 cờ thi đua do Cục Quản lý Dược đề nghị cho các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền: 01 cờ thi đua do Cục Y, Dược cổ truyền đề nghị cho các đơn vị thuộc Bộ.
- Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Đào tạo: 02 cờ thi đua do Cục Khoa học công nghệ-Đào tạo đề nghị cho các đơn vị thuộc Bộ.
- Lĩnh vực Tuyên truyền, báo chí, xuất bản: 01 cờ thi đua do Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng đề nghị cho các đơn vị thuộc Bộ.
- Lĩnh vực quản lý nhà nước (các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ): 01 cờ thi đua do Văn phòng Bộ đề nghị cho các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ.
II. Cờ thi đua của Bộ Y tế phân bổ cho các Lĩnh vực công tác thuộc Bộ, ngành Y tế.
A. Tiêu chuẩn xét Cờ thi đua Bộ.
Cờ thi đua của Bộ để tặng cho tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, được bình chọn, suy tôn là đơn vị dẫn đầu các khối, lĩnh vực công tác của Bộ, đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm, là tập thể tiêu biểu xuất sắc của Bộ, ngành;
- Có nhân tố mô hình mới để các tập thể khác thuộc Bộ, ngành học tập;
- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;
- Tổ chức duy trì phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực có hiệu quả.
B. Số lượng Cờ thi đua của Bộ Y tế phân bổ như sau:
1) Lĩnh vực Khám, chữa bệnh: Tối đa không quá 15 cờ thi đua do Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị, gồm:
+ Các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ: 07 cờ
+ Các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố, y tế ngành: 08 cờ
2) Lĩnh vực Y tế Dự phòng: Tối đa không quá 10 cờ thi đua do Cục Y tế Dự phòng đề nghị, gồm:
+ Các đơn vị y tế Dự phòng trực thuộc Bộ: 03 cờ
+ Các đơn vị y tế Dự phòng trực thuộc tỉnh, thành phố: 07 cờ
3) Lĩnh vực Y tế Môi trường: Tối đa không quá 05 cờ thi đua do Cục Môi trường Y tế đề nghị, gồm;
- Các đơn vị y tế Môi trường thuộc Bộ: 01 cờ
- Các đơn vị y tế Môi trường thuộc tỉnh, thành phố: 04 cờ
4) Lĩnh vực An toàn thực phẩm: Tối đa không quá 05 cờ thi đua do Cục An toàn thực phẩm đề nghị, gồm có:
+ Các đơn vị nghiên cứu, kiểm nghiệm về Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ: 01 cờ
+ Các Chi cục An toàn thực phẩm thuộc tỉnh, thành phố: 04 cờ
5) Lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS: Tối đa không quá 04 cờ thi đua do Cục Phòng chống HIV/AIDS đề nghị, gồm các đơn vị phòng chống HIV/AIDS thuộc tỉnh, thành phố.
6) Lĩnh vực Dược, Kiểm nghiệm: Tối đa không quá 05 cờ thi đua do Cục Quản lý Dược đề nghị, gồm:
+ Các Viện nghiên cứu và sản xuất Vắc xin Trung ương, các đơn vị sản xuất và kinh doanh thuốc và Kiểm nghiệm thuốc trực thuộc Bộ: 01 cờ
+ Các Công ty Dược-Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm-Mỹ phẩm thuộc tỉnh, thành phố: 04 cờ
7) Lĩnh vực Trang thiết bị-CTYT: Tối đa không quá 03 cờ thi đua do Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế đề nghị, gồm các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố.
8) Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Đào tạo: Tối đa không quá 06 cờ thi đua do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị, gồm:
+ Các Trường đào tạo Y, Dược trực thuộc Bộ: 02
+ Các Trường đào tạo Y, Dược thuộc tỉnh, thành phố: 04 cờ
9) Lĩnh vực Tuyên truyền, Báo chí, Xuất bản: Tối đa không quá 05 cờ thi đua do Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng đề nghị, gồm:
+ Các đơn vị Tuyên truyền, Báo chí, Xuất bản trực thuộc Bộ: 01 cờ
+ Các đơn vị Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc tỉnh, thành phố: 04 cờ
10) Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền: Tối đa không quá 05 cờ thi đua do Cục Y, Dược cổ truyền đề nghị, gồm có:
+ Các đơn vị Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ: 01 cờ
+ Các đơn vị Y, Dược cổ truyền trực thuộc tỉnh, thành phố: 04 cờ
11) Lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em: Tối đa không quá 04 cờ thi đua do Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em đề nghị, gồm các Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố.
12) Lĩnh vực Dân số-Kế hoạch hóa gia đình: Tối đa không quá 10 cờ thi đua do Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình đề nghị, gồm các đơn vị Dân số-Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, thành phố.
13) Lĩnh vực Thanh tra Y tế: Tối đa không quá 04 cờ thi đua do Thanh tra Bộ đề nghị, gồm các đơn vị Thanh tra thuộc Sở Y tế.
14) Lĩnh vực quản lý nhà nước: Tối đa không quá 05 cờ
+ Đối với các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế: 01 cờ thi đua do Văn phòng Bộ đề nghị.
+ Đối với các đơn vị Sở Y tế tỉnh, thành phố: 04 cờ thi đua do Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị.
Lưu ý: Đối với Cờ thi đua của Bộ, khi xem xét cần lựa chọn các đơn vị tiêu biểu đại diện cho các vùng miền, khu vực thuộc lĩnh vực quản lý trong toàn quốc.
III. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng Cờ thi đua.
a) Đối với Cờ thi đua của Chính phủ:
Hồ sơ gồm 03 bộ (bản chính):
- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị
- Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị
- Bản báo cáo thành tích của đơn vị (có dấu của Thủ trưởng đơn vị). Đối với các đơn vị ở địa phương phải có ý kiến xác nhận của Sở Y tế tỉnh, thành phố.
- Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.
b) Đối với Cờ thi đua của Bộ Y tế:
- Hồ sơ, thủ tục như Cờ thi đua của Chính phủ, gồm 01 bộ (bản chính).
Đề nghị các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ phụ trách các lĩnh vực công tác có trách nhiệm hướng dẫn, xem xét và đề xuất các đơn vị tiêu biểu để tặng Cờ thi đua và xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực trước khi trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ.
IV. Thời gian gửi hồ sơ và danh sách đề nghị xét tặng Cờ thi đua:
Kết quả bình xét tặng danh hiệu Cờ thi đua xin gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) trước ngày 30/12/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TT-KT.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

thuộc tính Công văn 7773/BYT-TT-KT

Công văn 7773/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng Cờ thi đua năm 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7773/BYT-TT-KTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:29/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi