Công văn 58/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 58/BTP-PBGDPL

Công văn 58/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:58/BTP-PBGDPLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành:09/01/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 58/BTP-PBGDPL
V/v:Đôn đốc thực hiện cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 9 tháng 01 năm 2015
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Ngày 6/11/2014, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014 và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Sau hơn 01 tháng kể từ ngày phát động, cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, Bộ, ngành Trung ương. Đến hết tháng 12/2014 đã có 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành Kế hoạch; thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi và phát động hưởng ứng cuộc thi trong phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương, tổ chức mình. Nhiều Bộ, ngành khác cũng đã tổ chức phát động, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng cuộc thi.
Để cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đạt được mục đích đặt ra, Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội; Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau:
1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an:
a) Khẩn trương thành lập Ban Tổ chức cuộc thi ở ở cấp mình với thành phần theo quy định tại mục 2 phần V Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” số 4570/TL-BTC ngày 04/11/2014 của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương (đối với những địa phương chưa thành lập Ban Tổ chức cuộc thi);
b) Tổ chức những hình thức, biện pháp thích hợp phổ biến rộng rãi về nội dung, Thể lệ, Bộ câu hỏi cuộc thi; vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động hưởng ứng và tham gia cuộc thi; hướng dẫn cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn có các hình thức thích hợp phát động tổ chức hưởng ứng cuộc thi;
c) Biên soạn, giới thiệu, cung cấp tài liệu; phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức giới thiệu, nói chuyện theo chuyên đề hoặc các hình thức khác phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp, trong đó tập trung vào những vấn đề liên quan đến nội dung câu hỏi thi để giúp đối tượng dự thi có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu, tham khảo khi trả lời các câu hỏi thi;
d) Bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức cuộc thi cấp Bộ, địa phương mình;
đ) Giao Sở Tư pháp, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an có trách nhiệm là đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an làm nhiệm vụ thường trực tiếp nhận bài dự thi, thống kê, theo dõi, tổ chức các hoạt động chấm thi vòng sơ khảo, tổng hợp kết quả theo quy định.
2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam:
a) Tổ chức các hình thức, biện pháp thích hợp phổ biến, giới thiệu về tinh thần, nội dung của Hiến pháp; mục đích, ý nghĩa và các nội dung khác của cuộc thi tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thành viên, hội viên của Bộ, ngành, tổ chức mình và đông đảo người dân để động viên hưởng ứng, tham gia có chất lượng cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở phát động, hướng dẫn.
b) Giao tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể làm đầu mối, thường xuyên liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi nơi đóng trụ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành, tổ chức được giao bảo đảm tiến độ, hiệu quả.
Căn cứ vào các nội dung nêu trên, Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương nghiên cứu, tổ chức thực hiện; trước ngày 25 hàng tháng có thông tin, báo cáo nhanh về tình hình triển khai tổ chức hưởng ứng cuộc thi ở Bộ, ngành, địa phương, mình và gửi về Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp) để theo dõi, tổng hợp chung.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thành viên Ban tổ chức cuộc thi Trung ương và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương;
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, Vụ PBGDPL
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi