Công văn 5433/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn xét tặng hình thức khen thưởng năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------------
Số: 5433/BHXH-TĐKT
V/v: Hướng dẫn xét tặng hình thức khen thưởng năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012
 
 

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 
Thời gian qua, công tác xét duyệt, đề nghị các hình thức khen thưởng của Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã bám sát các quy định về công tác khen thưởng của Nhà nước và hướng dẫn của Ngành. Việc xét duyệt khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ, đã lựa chọn khen thưởng được nhiều tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc. Đã chú trọng hơn đến việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nhỏ và cá nhân trực tiếp thực hiện nghiệp vụ, từ đó cổ vũ động viên, khích lệ được toàn thể công chức, viên chức trong Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2012.
Phát huy kết quả đã đạt được trong việc xem xét, bình chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị khen thưởng, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ngành, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam công tác khen thưởng năm 2012 như sau:
1. Khen thưởng khi kết thúc đợt thi đua chuyên đề 3 tháng cuối năm 2012.
Sau khi kết thúc đợt thi đua theo chuyên đề "Đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu, giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT" do BHXH Việt Nam phát động, BHXH tỉnh và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện ngay các việc sau:
- Tổng kết đánh giá kết quả thi đua; bình chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc để khen thưởng theo thẩm quyền tại BHXH tỉnh; đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt thi đua này.
- Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc là các tập thể, cá nhân có các đề xuất, giải pháp, phương pháp hiệu quả trong việc tổ chức thu và giảm được số nợ BHXH, BHYT cả về tỷ lệ và số tuyệt đối tại thời điểm 32/12/2012 so với số thu và số nợ tại thời điểm 30/09/2012.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15/01/2013, báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân phải thể hiện rõ phần số liệu trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ của đợt thi đua theo chuyên đề.
2. Khen thưởng các tập thể, cá nhân ngoài Ngành.
- Việc khen thưởng các tập thể, cá nhân ngoài Ngành thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT được thực hiện theo quy định. Số lượng các tập thể, cá nhân quy định tại Khoản 3, Điều 22 Quy chế Thi đua, Khen thưởng được tính cho cả các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên.
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam khi đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài Ngành phải gửi kèm theo báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. Báo cáo phải nêu rõ thành tích trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, riêng đối với các đơn vị thực hiện tốt BHYT học sinh, sinh viên còn phải nêu rõ việc quản lý sử dụng quỹ KCB ban đầu tại các đơn vị có y tế học đường.
- Các tập thể, cá nhân ngoài Ngành được tặng bằng khen của Tổng Giám đốc là các tập thể, cá nhân năm trước liền kề chưa được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
3. Việc khen thưởng hình thức cao (từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên) trong năm được đề nghị khi tập thể, cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các đợt thi đua theo chuyên đề hoặc có thành tích đột xuất (không căn cứ vào thành tích khen thưởng của quá trình trước đó).
4. Trên cơ sở kết quả xét tặng các danh hiệu thi đua của BHXH tỉnh và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam mới tiến hành xét tặng hoặc đề nghị xét tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo đúng các quy định tại Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ngành, cụ thể:
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ và người trực tiếp thực hiện nghiệp vụ khi xét khen thưởng thành tích năm 2012, BHXH Việt Nam sẽ xem xét để thực hiện đúng tỷ lệ khen thưởng đối với cán bộ quản lý được quy định trong Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ngành.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng được lập theo đúng các quy định mới tại Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ.
- Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng như sau:
+ Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể cá nhân ngoài Ngành gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15/01/2013.
+ Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong Ngành gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15/3/2013.
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về BHXH Việt Nam bằng đường công văn, đồng thời gửi các file của hồ sơ trình khen thưởng về hộp thư: thiduakhenthuongbhxh@gmail.com.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh nghiên cứu, tổ chức thực hiện các hướng dẫn trên.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKTTW (để b/c);
- TGĐ (để b/c);
- Các PTGĐ (để phối hợp chỉ đạo)
- Lưu VT, TĐKT (5b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương
 

thuộc tính Công văn 5433/BHXH-TĐKT

Công văn 5433/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn xét tặng hình thức khen thưởng năm 2012
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5433/BHXH-TĐKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành:19/12/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

tải Công văn 5433/BHXH-TĐKT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi