Chỉ thị 27/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 27/2014/CT-UBND

Chỉ thị 27/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:27/2014/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:26/10/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------
Số: 27/2014/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2014
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN
VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TRONG HAI NĂM 2014 – 2015
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các Tổng Công ty, Công ty, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua thực hiện tốt những nội dung trọng tâm như sau:
1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức về Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
- Khẳng định những thành tựu vĩ đại của đất nước và của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách Mạng Tháng Tám và các cuộc khám chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, đặc biệt là truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
- Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa của dân tộc và của Thành phố, nhất là đối với thế hệ trẻ. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là con người Thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, những thành tựu về công cuộc đổi mới, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.
- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Thành phố chung sức, chung lòng, tăng cường đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững sự ổn định chính trị và phát triển Thành phố.
2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động kỷ niệm thiết thực, chất lượng, hiệu quả:
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung thi đua tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014, gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố chào mừng các ngày Lễ lịch sử trong hai năm 2014 - 2015: Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2015); 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 - 30/4/2015); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); 70 năm Ngày thành lập Lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015); 70 năm Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); các ngày kỷ niệm chẵn theo quy định của Trung ương; Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VI và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Đặc biệt là nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Trong tổ chức phát động phong trào thi đua, cần chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, công tác bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời góp phần tích cực bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội, để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014, 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và góp phần thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015), tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.
- Phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm cần tập trung tôn vinh và phát huy truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân tộc, tinh thần vượt khó và sức sáng tạo của nhân dân trên tinh thần “Đồng tâm - hiệp lực - vượt khó - thành công”, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách còn nhiều khó khăn, nhằm tạo động lực tinh thần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền và đoàn thể vững mạnh toàn diện.
- Hình thức tổ chức các hoạt động phải phong phú, thiết thực, hiệu quả, kết hợp với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa.'", “Uống nước nhớ nguồn”, xuất bản, sáng tác văn học nghệ thuật, triển lãm, họp mặt truyền thống, các chương trình xúc tiến, quảng bá thương mại, du lịch…; đảm bảo an toàn, chất lượng, nghĩa tình, phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nhân dịp tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ, sự kiện lịch sử của đất nước và Thành phố; cần chú trọng việc tổng kết, phát hiện những giá trị mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, lý tưởng cách mạng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị.
- Kiên quyết đấu tranh chống các hành vi gian dối, thiếu trung thực, phô trương, hình thức “chạy thi đua, chạy khen thưởng” trong công tác thi đua.
3. Phân công thực hiện:
3.1. Các cụm khối thi đua và đơn vị thuộc Thành phố:
- Cụm trưởng, Khối trưởng cụm, khối thi đua thuộc Thành phố tổ chức triển khai thực hiện đến từng đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua đối với các nội dung có liên quan của cụm, khối thi đua thuộc Thành phố.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày Lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp; căn cứ yêu cầu, nội dung, thời gian để ban hành kế hoạch thực hiện.
- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, cơ quan, đơn vị, quận - huyện, Tổng Công ty và Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng đối tượng, thời gian của Chỉ thị này.
3.2. Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố):
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức các ngày Lễ Thành phố thực hiện những nội dung có liên quan đến công tác khen thưởng trong dịp tổ chức các ngày Lễ kỷ niệm.
- Tham mưu văn bản chỉ đạo cho các cụm, khối thi đua, các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc Thành phố tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và huy động lực lượng tham gia theo yêu cầu của từng nội dung hoạt động.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo, giới thiệu, đưa tin tuyên truyền về phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn.
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn; đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động, định kỳ 6 tháng, cả năm thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định;
- Tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố trình cấp thẩm quyền khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp cao đối với tập thể và cá nhân theo quy định.
3.3. Sở Văn hóa và Thể thao:
- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố trong xây dựng chương trình các buổi Lễ liên quan đến nội dung chương trình tôn vinh, khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân thuộc Thành phố.
- Hỗ trợ trang trí, cổ động trong và ngoài khu vực diễn ra các hoạt động và Lễ kỷ niệm.
3.4. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chỉ đạo các cơ quan báo, đài thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, trung thực phong trào thi đua yêu nước và hoạt động nhân dịp Lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của Thành phố lần thứ VI, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ quý; 6 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) theo quy định./.
 

 Nơi nhận:
- Thường trực Chính phủ;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT Thành phố;
- Văn phòng và các Ban thuộc Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Đảng ủy khối cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TP;
- Các Cụm trưởng, Khối trưởng cụm, khối thi đua;
- Các Sở, ban - ngành Thành phố;
- Bí thư và Chủ tịch UBND các quận-huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc Thành phố;
- Báo, Đài;
- VP Đoàn đại biểu QH và Hội đồng nhân dân TP;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (10 bản);
- VPUB: CPVP; các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (VX/P) D. 340
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi