Báo cáo 748/BC-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------
Số: 748/BC-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012
 
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2011,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2012
 
 
Thực hiện công văn số 18/BTNMT-TĐKT ngày 05/01/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Trưởng Khối thi đua khối Bộ, Ngành kinh tế) về báo cáo thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012 như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO:
Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Bộ đã tham mưu Bộ trưởng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng:
- Thông tư số 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/09/2011 về hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và PTNT.
- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham mưu Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
- Văn bản số 3330/BNN-TCCB ngày 15/11/2011 về hướng dẫn, triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ năm 2011 đến năm 2020.
- Chỉ đạo ký kết giao ước thi đua các khối theo Thông tư hướng dẫn số 75/TT-BNN ngày 23/06/2008 của Bộ trưởng. Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ đã dự 05 khối là khối các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, miền Núi phía Bắc tổ chức ký giao ước thi đua đầu năm 2011.
Đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình kế hoạch xét tặng giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam lần thứ nhất của Bộ.
Chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị tại cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện Chỉ thị đạt những kết quả tốt hơn.
Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ đã chỉ đạo Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp triển khai Thông tư số 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/09/2011 về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua do Bộ phát động và các phong trào thi đua liên kết với các Bộ, ngành, đoàn thể phát động.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011:
1. Về chỉ đạo các phong trào thi đua:
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện các Chỉ thị, tổ chức phát động các phong trào thi đua do Bộ trưởng phát động trong thời gian qua, đó là:
- Hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương phát động ngày 08/06/2011. Kế hoạch tổ chức thực hiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thi đua Vì sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động theo Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT/TLĐ-NN&PTNT ngày 24/07/2009.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao bảo đảm an toàn và vệ sinh thực phẩm”, theo Chỉ thị số 2373/CT-BNN-TCCB ngày 06/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (Việt Gap) trong rau, quả, chè; Áp dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc xuất xứ thực hiện nuôi tốt (GAP) trong Thủy sản”, theo Chỉ thị số 4136/CT/BNN-TT ngày 15/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng công trình hồ chứa nước Tả Trạch trong 2 năm 2011 - 2012”, theo Chỉ thị số 1262/CT-BNN-CT ngày 9/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Kết quả công tác khen thưởng:
Là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với số lượng cán bộ, công nhân, viên chức đông, tỷ lệ dân số làm nông nghiệp chiếm 75% dân số cả nước. Thời gian qua, Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ luôn quan tâm đến việc đổi mới công tác khen thưởng, từng bước tổ chức thực hiện công tác khen thưởng nề nếp, đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, thành tích và đạt hiệu quả, không khen thưởng tràn lan nhằm cổ vũ, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Để bảo đảm công tác xét khen thưởng đạt hiệu quả, kịp thời gian, Bộ đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện Thông tư số 75/2008/TT-BNN về hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua và xét khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/09/2011 về hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quy trình xét khen thưởng tiếp tục được thực hiện công khai hóa, đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng thành tích và kịp thời. Chú trọng việc thực hiện đăng ký thi đua ngay từ đầu năm làm căn cứ và cơ sở để tiến hành đánh giá, bình xét thi đua, xếp loại công chức, đoàn viên công đoàn, đề xuất các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm. Việc xét khen thưởng đã có sự quan tâm đến người lao động trực tiếp, cân đối giữa các đối tượng. Kết quả như sau:
- Xét trình và được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động cho 01 đơn vị, Huân chương các hạng cho 120 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng 33 Cờ thi đua cho các tập thể, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 9 cá nhân và 637 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành.
- Quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ cho 132 đơn vị; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 500 cá nhân; Bằng khen của Bộ cho 3.047 tập thể, cá nhân; tặng Kỷ niệm chương cho 5.300 người, hiệp y theo yêu cầu của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cho 32 trường hợp thuộc các địa phương, tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty 91.
3. Các mặt công tác khác:
3.1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại:
Bộ máy làm công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại về Thi đua - khen thưởng không tổ chức thành một bộ phận riêng mà gắn với chương trình hoạt động chung của các cơ quan chức năng như Thanh tra, Tổ chức cán bộ. Trong nhiều năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có khiếu nại về công tác Thi đua, khen thưởng.
3.2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:
Đã ban hành văn bản gửi các đơn vị trong ngành tự nghiên cứu, triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, của Bộ. Hướng dẫn nghiệp vụ, Hệ thống biểu bảng cho từng lĩnh vực của ngành, để công tác thi đua khen thưởng toàn ngành đi vào nền nếp.
Trong năm 2011, chưa tổ chức tập huấn nghiệp vụ trên diện rộng về cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng toàn ngành. Tuy nhiên tại một số đơn vị trực thuộc có nhiều đầu mối (Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam) đã tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thưởng.
3.3. Các mặt công tác khác:
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức xét chọn sản phẩm tham gia xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam; tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp phân loại các nhóm, tiến hành khảo sát thực tế, chuẩn bị các điều kiện vật chất tổ chức Lễ trao Giải thưởng.
Trong năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức và đồng bảo trợ tổ chức nhiều cuộc Hội chợ triển lãm, các phiên chợ giống cây trồng vật tư kỹ thuật. Thông qua hoạt động này các loại giống cây trồng vật nuôi mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, những sáng chế, phát minh phục vụ cho việc phát triển của ngành và giới thiệu các sản phẩm hàng hóa Nông lâm thủy sản trên thị trường nội địa và quốc tế.
Đáp ứng yêu cầu thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng đối với Bộ theo kế hoạch thanh tra của Bộ Nội vụ.
Tham gia sơ kết và đoàn kiểm tra chéo khối các Bộ ngành kinh tế.
4. Một số tồn tại, hạn chế:
- Trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần, công tác thi đua khen thưởng của Bộ chưa quan tâm đầy đủ đến các Công ty cổ phần, Hiệp hội.
- Tính chủ động trong công tác thi đua và xét khen thưởng chưa cao, khen thưởng đôi khi chưa kịp thời.
- Việc phát hiện, tuyên truyền những điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế.
- Việc cử công chức đi cơ sở để kiểm tra tổ chức thực hiện các phong trào thi đua còn gặp nhiều khó khăn.
- Mạng lưới cán bộ làm công tác Thi đua - khen thưởng ở cơ sở vừa yếu, vừa thiếu, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa thường xuyên. Cơ quan chuyên môn giúp Bộ lại ít người, số lượng khen thưởng hàng năm rất lớn, hồ sơ nhiều, vì vậy chỉ dựa vào hồ sơ do các địa phương, đơn vị tự đề xuất trình lên, dẫn đến tình trạng nơi nào trình nhiều khen nhiều, trình ít khen ít, không trình không khen.
III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
Để phục vụ cho công tác Thi đua khen thưởng năm 2012 đạt hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị:
1. Sửa, bổ sung một số điều Luật Thi đua khen thưởng.
2. Sửa đổi một số Điều trong Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Thông tư 02/2011/TT-BNN ngày 24/01/2011 về tiêu chuẩn khen thưởng chưa bám sát các tiêu chuẩn trong Luật Thi đua, Khen thưởng.
3. Thống nhất cơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện công tác thi đua khen thưởng cấp Bộ, địa phương.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2012
1. Về công tác thi đua, khen thưởng:
- Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện thông tư 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/09/201 về công tác thi đua khen thưởng;
- Triển khai, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Văn bản hướng dẫn số 3330/BNN-TCCB ngày 15/11/2011;
- Đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 năm 2011- 2015” do Bộ trưởng phát động.
- Chỉ đạo phong trào thi đua do Bộ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ 3 “Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển ngành; Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới”.
- Tiếp tục chỉ đạo các phong trào thi đua đã được phát động: “Áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất rau, quả, chè”; “Áp dụng mã số, vạch, truy suất nguồn gốc xuất xứ, thực hành nuôi tốt (GAP) trong thủy sản”; phong trào thi đua “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn và vệ sinh thực phẩm”; “Thi đua vì sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”; “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng công trình hồ chứa nước Tả Trạch trong 2 năm 2011-2012”; “Thi đua thực hiện chương trình hóa công tác, quy chế hóa công vụ, hiện đại hóa thông tin, dân chủ hóa cơ quan”; Tham gia kết hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
- Xét tặng Cờ thi đua của Bộ, Cờ thi đua của Chính phủ cho các khối thi đua, các lĩnh vực công tác trong ngành.
- Xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, xét tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
- Xét khen thưởng khối Trường.
- Phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến, nhân rộng trong toàn ngành.
2. Về công tác tổ chức, bộ máy:
Kiện toàn bộ máy thi đua khen thưởng các cấp.
3. Các hoạt động khác:
- Cử thành viên Thường trực Hội đồng hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổng công ty 91, 90, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Mở các lớp tập huấn về thi đua khen thưởng cho cán bộ nghiệp vụ ở các cơ quan, đơn vị.
- In sách, tập hợp tài liệu về công tác Thi đua khen thưởng giúp cơ sở có tài liệu để thực hiện nhiệm vụ./.
 

 Nơi nhận:
- Vụ TĐKT Bộ TN và MT (để b/c);
- Ban TĐKT TW (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Nam

thuộc tính Báo cáo 748/BC-BNN-TCCB

Báo cáo 748/BC-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:748/BC-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Nguyễn Văn Nam
Ngày ban hành:15/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi