Danh mục

Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 345 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
341

Công văn 2310/BCT-TĐKT của Bộ Công thương về việc đăng ký các danh hiệu thi đua

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
342

Công văn 1627/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn việc khen thưởng công tác văn phòng

Lĩnh vực: Hành chính;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
343

Thông báo 237/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
344

Hướng dẫn 56/TĐKT-HD-V1 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 12/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
345

Công văn 3499/BNV-TCCB của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2008
Vui lòng đợi