Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.414 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
1341

Thông tư 13/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 28/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1342

Kế hoạch 307/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 - 2009 và giai đoạn 2008 - 2013

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 22/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
1343

Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 22/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
1344

Quyết định 1801/2008/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện hình thức khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 17/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1345

Quyết định 306/QĐ-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao việc ban hành Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” của ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
1346

Quyết định 307/QĐ-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
1347

Quyết định 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
1348

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
1349

Quyết định 46/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2008
1350

Thông tư 75/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tổ chức phong trào Thi đua và xét Khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2008
1351

Công văn 4058/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm trách nhiệm tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 19/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2008
1352

Công văn 2022/BLĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thời gian công tác trước khi bị kỷ luật buộc thôi việc trước ngày 01/01/1995

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 09/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2008
1353

Công điện 863/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê bình các địa phương chưa báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế lạm phát

Lĩnh vực: Chính sách;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
1354

Quyết định 665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2008)"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
1355

Quyết định 42/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 03/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2008
1356

Công văn 1861/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2008
1357

Công văn 1858/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp công ty hạng I

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2008
1358

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 20/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2008
1359

Thông báo 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008)

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
1360

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 14/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
Vui lòng đợi