Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.762 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
41

Thông tư 18/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
42

Quyết định 1314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
43

Quyết định 951/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 - năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
44

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023 và phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
45

Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của ​Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 11 và các phụ lục kèm theo Quyết định 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
46

Quyết định 3996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
47

Công văn 3383/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
48

Công văn 3179/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp thực hiện tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Thông tin-Truyền thông Tải về
49

Quyết định 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
50

Quyết định 3733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
51

Kế hoạch 534/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2023

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
52

Quyết định 3705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
53

Quyết định 871/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
54

Công văn 603-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
55

Quyết định 3676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng cho các tác giả đoạt giải tại Giải Báo chí toàn quốc lần thứ XVII - năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Thông tin-Truyền thông Tải về
56

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
57

Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định mức thưởng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cao Văn Lầu và Giải Báo chí tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
58

Kế hoạch 2551/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phát động phong trào thi đua nước rút 05 tháng cuối năm 2023

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
59

Quyết định 1937/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tài nguyên-Môi trường Tải về
60

Quyết định 1279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023 tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về