Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.440 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Công văn 2852/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
02

Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Long An

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
03

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
04

Kế hoạch 198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" Thành phố Hà Nội (1992 - 2022)

Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
05

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chính sách khen thưởng khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
06

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
07

Kế hoạch 2414/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
08

Quyết định 182/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong Tòa án nhân dân phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 13/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
09

​Kế hoạch 1485/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn​ 2021-2025

Ban hành: 11/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
10

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào "Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tỉnh Thái Nguyên" giai đoạn 2022 -2026

Ban hành: 11/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
11

Quyết định 2385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
12

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
13

Kế hoạch 2278/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
14

Quy định 69-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
15

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
16

Công văn 2312/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Ban hành: 01/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2022
17

Công văn 1914/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc xét chọn danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
18

Lệnh 04/2022/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thi đua, khen thưởng

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
19

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và làm tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
20

Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
Vui lòng đợi