Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.440 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
1401

Thông tư 179/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
1402

Thông báo 237/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
1403

Thông tư 08/2007/TT-BTP của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 14/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
1404

Quyết định 168/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 05/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
1405

Quyết định 128/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Công nghệ thông tin - truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh”

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2013
1406

Quyết định 1549/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2008
1407

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 27/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2017
1408

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 25/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1409

Quyết định 98/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
1410

Quyết định 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Bằng "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô"

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 08/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2008
1411

Quyết định 78/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
1412

Thông tư 03/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật công chức cấp xã

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 22/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2007
1413

Quyết định 62/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tạm thời xét tăng giải thưởng thi viết về gương "Người tốt, Việc tốt" và in sách "Những bông hoa đẹp" Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
1414

Quyết định 576/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2012
1415

Quyết định 04/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Thương mại

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 31/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
1416

Quyết định 2298/2006/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của ngành Thanh tra

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 04/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2006
1417

Quyết định 169/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 22/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2011
1418

Hướng dẫn 56/TĐKT-HD-V1 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 12/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
1419

Nghị quyết 16/2005/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 09/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2008
1420

Công văn 3499/BNV-TCCB của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2008
Vui lòng đợi