thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Lọc bài viết theo:

Sau khi đổi tên, công ty cần làm ngay những điều này 15/06/2021

Tên công ty có thể được thay đổi tuỳ theo nhu cầu. Thủ tục đổi tên công ty tương đối dễ, tuy nhiên sau khi đổi tên, công ty phải thực hiện một số công việc quan trọng dưới đây.

Khi nào phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? 24/02/2021

Những nội dung chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sẽ được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong một số trường hợp thay đổi nội dung hoạt động, doanh nghiệp phải phải thông báo lên cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật nhanh chóng 02/11/2020

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là một hoặc nhiều người và được phép thay đổi. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách nào? 30/10/2020

Việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần chỉ được thực hiện trong một số trường hợp. Sau khi quyết định việc giảm vốn, công ty cổ phần phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp? 04/01/2020

Doanh nghiệp phải đăng ký hoặc thông báo khi có những thay đổi thông tin của doanh nghiệp đã đăng ký. Vậy, có cần phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay không?