tha tù trước thời hạn

Lọc bài viết theo:

Điều kiện để được tha tù trước hạn hiện nay 01/05/2019

Tha tù trước thời hạn là một trong những chính sách mới thể hiện sự nhân đạo được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Vậy điều kiện để được tha tù trước hạn theo quy định mới nhất 2019 là gì?

Ban hành 2 biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện  25/07/2018

Ngày 23/7/2018 vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Công văn 160/TANDTC-PC về ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện..