tập thể dục

Lọc bài viết theo:

Cán bộ, công chức những ngành nào phải tập thể dục giữa giờ? 22/05/2019

Việc tập thể dục, rèn luyện sức khỏe là ý thức của mỗi cá nhân, nhưng với một số bộ, ngành, đây trở thành một quy định chung cần thực hiện. Vậy cán bộ, công chức ngành nào phải tập thể dục giữa giờ?

Cán bộ ngành y tế phải tập thể dục tối thiểu 30 phút/ngày 14/05/2019

Đây là nội dung nổi bật được nêu trong Chỉ thị 06/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế.

Từ 12/3/2019, công chức phải tập thể dục giữa giờ ít nhất 2 lần/ngày  13/03/2019

Đây là chỉ đạo mới của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Công văn số 843/BVHTTDL với các đơn vị thuộc Bộ.

Tập thể dục, thể thao 3 lần/tuần được coi là thường xuyên tập luyện 30/01/2019

Ngày 17/01/2019, Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành.