tập đoàn kinh tế

Lọc bài viết theo:

Tập đoàn là gì? Khi nào được gọi là tập đoàn? 29/03/2021

Các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động đa ngành nghề thường được gọi là tập đoàn. Số lượng tập đoàn ở Việt Nam hiện nay không quá nhiều. Vậy tập đoàn là gì? Khi nào doanh nghiệp được gọi là tập đoàn.