Tạm đình chỉ công việc

Lọc bài viết theo:

Khi nào người lao động bị tạm đình chỉ công việc? 15/03/2019

Trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động buộc phải tạm đình chỉ công việc của người lao động. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể thực hiện.

Làm gì để bảo vệ quyền lợi khi bị tạm đình chỉ công việc? 22/06/2018

Khi bị tạm đình chỉ công việc vô căn cứ người lao động khiếu nại quyết định tạm đình chỉ công việc thế nào? Sau đây là một số quy định liên quan người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.