Quy định về tài sản chung của vợ chồng

Lọc bài viết theo:

Mẫu Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng 09/05/2019

Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng thường được dùng sau khi hai vợ chồng đã ly hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng muốn thực hiện nghĩa vụ độc lập.

Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng phải công chứng? 08/05/2019

Vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Vậy văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng phải công chứng không?

Chồng ôm nợ về nhà, vợ có phải trả? 08/04/2019

Khi hai người đăng ký kết hôn, không chỉ làm phát sinh quan hệ hôn nhân mà theo đó là các loại trách nhiệm và nghĩa vụ liên đới. Một trong số đó là trách nhiệm trả nợ.

Xác định nợ riêng, nợ chung của vợ chồng thế nào? 04/06/2018

Trong đời sống hiện đại, việc phát sinh các khoản nợ riêng của vợ, chồng là rất phổ biến. Vậy, vợ/chồng căn cứ vào đâu để chứng minh mình không phải trả tiền cho khoản nợ riêng của bên kia?