Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7733:2007 - Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7733:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7733:2007 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn
Số hiệu:TCVN 7733:2007Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Ngày ban hành:26/12/2007Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7733 : 2007

CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN

Water quality – Effluent standards for leachate of soil waste landfill sites

Lời nói đầu

TCVN 7733 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN

Water quality – Effluent standards for leachate of soil waste landfill sites

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bãi chôn lấp chất thải rắn và quy định giá trị giới hạn của các thông số, nồng độ của các chất ô nhiễm đặc thù trong nước thải của các bãi chôn lấp chất thải rắn khi thải ra môi trường.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

Các tiêu chuẩn viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tiêu chuẩn viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tiêu chuẩn viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất (bao gồm cả sửa đổi).

TCVN 5945 : 2005 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải;

TCVN 6001 (ISO 5815) Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau 5 ngày (BOD5) – Phương pháp cấy và pha loãng;

TCVN 6491 : 1999 (ISO 6060 : 1989) Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy hoá học (COD);

TCVN 6638 : 2000 (ISO 10048 : 1991) Chất lượng nước – Xác định nitơ – Vô cơ hoá sau khi khử bằng hợp kim Devarda.

TCVN 6179-1 : 1996 (ISO 7150-1 : 1984) Chất lượng nước – Xác định amoni. Phần 1: phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay;

TCVN 6179-2 : 1996 (ISO 7150-2 : 1986) Chất lượng nước – Xác định amoni. Phần 2: phương pháp trắc phổ tự động.

3. Thuật ngữ và giải thích

Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ sau và được hiểu là:

3.1

Bãi chôn lấp chất thải rắn (Solid waste landfill sites)

Bãi được qui hoạch về địa điểm, xây dựng đúng qui cách, kết cấu và công năng theo quy định để chôn lấp chất thải rắn.

3.2

Nước rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải rắn (Leachate from solid waste landfill sites)

Tất cả các chất lỏng, kể cả các thành phần lơ lửng rong chất lỏng đó, được thấm qua hoặc chảy ra từ chất thải được chôn lấp trong bãi chôn lấp chất thải rắn.

3.3

Nước thải của các bãi chôn lấp chất thải rắn (Effluent of solid waste landfill sites)

Nước rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải rắn được thu gom, xử lý và thải ra môi trường.

4. Giá trị giới hạn

4.1 Giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn khi thải ra môi trường không được vượt quá các giá trị nêu trong bảng 1.

4.2 Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn có giá trị các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm nhỏ hơn hoặc bằng giá trị quy định trong cột A thì có thể thải vào các thuỷ vực thường được dùng làm nguồn nước cho mục đích sinh hoạt.

4.3 Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn có giá trị các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm lớn hơn giá trị quy định trong cột A nhưng nhỏ hơn hoặc bằng giá trị quy định trong cột B thì có thể thải vào các thuỷ vực khác trừ các thuỷ vực quy định ở cột A.

4.4 Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn có giá trị các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm lớn hơn giá trị quy định trong cột B nhưng không vượt quá giá trị quy định trong cột C chỉ được thải vào các nơi quy định (như hồ chứa nước thải được xây riêng, cống dẫn đến nhà máy xử lý nước thải tập trung, các nơi được chỉ định, v.v…)

4.5 Phương pháp lấy mẫu, phân tích, xác định từng thông số cụ thể được quy định trong Bảng 1 của tiêu chuẩn này.

4.6 Các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm khác (không đặc thù cho nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn), thì áp dụng theo TCVN 5945 : 2005.

Bảng 1 – Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

Thông số

Đơn vị

Giá trị giới hạn

Phương pháp xác định

A

B

C

1. BOD5

(20 °C)

mg/l

30

50

100

TCVN 6001

(ISO 5815)

2. COD

mg/l

50

300

400

TCVN 6491 : 1999

(ISO 6060 : 1989)

3. Tổng nitơ

mg/l

15

60

90

TCVN 6638 : 2000

(ISO 10048 : 1991)

4. Amoni, tính theo N

mg/l

5

25

30

TCVN 6179-1 : 1996

(ISO 7150-1 : 1984)

TCVN 6179-2 : 1996

(ISO 7150-2 : 1986)

 

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi