Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12266:2018 Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12266:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12266:2018 ISO 19128:2005 Thông tin địa lý - Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web
Số hiệu:TCVN 12266:2018Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Thông tin-Truyền thông
Năm ban hành:2018Hiệu lực:
Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 12266:2018

ISO 19128:2005

THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIAO DIỆN MÁY CHỦ BẢN ĐỒ TRÊN NỀN WEB

Geographic information - Web map server interface

 

Giới thiệu

Dịch vụ bản đồ trên nền web (WMS) dùng để xuất bản bản đồ dữ liệu không gian tham chiếu động từ thông tin địa lý. Tiêu chuẩn này định nghĩa một bản đồ mô tả các thông tin địa lý dưới dạng các tập tin hình ảnh phù hợp để hiển thị trên màn hình máy tính. Các bản đồ được xuất bản nói chung sẽ theo các định dạng hình ảnh như PNG, GIF, JPEG hoặc đôi khi dưới dạng vector dựa trên các yếu tố đồ họa định dạng SVG hoặc WebCGM.

Tiêu chuẩn này định nghĩa 3 thao tác: một thao tác sẽ trả về siêu dữ liệu ở mức dịch vụ, thao tác thứ hai sẽ trả về một bản đồ địa lý với các tham số chiều được xác định rõ ràng, thao tác cuối cùng không bắt buộc sẽ trả về thông tin về các thuộc tính đặc biệt được hiển thị trên bản đồ. Các thao tác mà dịch vụ bản đồ trong môi trường web cung cấp có thể được gọi bằng cách sử dụng trình duyệt web gửi các truy vấn dưới dạng URLs, nội dung của các URLs này phụ thuộc vào các thao tác được truy vấn. Đặc biệt, khi truy vấn một bản đồ, URLs sẽ chỉ ra những thông tin nào sẽ hiển thị trên bản đồ, những phần của Trái Đất sẽ được ánh xạ, hệ quy chiếu sẽ được sử dụng và chiều rộng, chiều cao của hình ảnh đầu ra. Khi hai hoặc nhiều bản đồ được xuất bản với cùng các thông số địa lý và kích thước hình ảnh đầu ra thì kết quả có thể được chồng xếp một cách chính xác để tạo ra bản đồ tổng hợp. Ngoài ra, có thể truy vấn các bản đồ riêng lẻ từ những máy chủ khác nhau. Do đó dịch vụ bản đồ trong môi trường web cho phép tạo một mạng lưới các máy chủ bản đồ phân tán mà từ đó máy khách có thể truy vấn tạo ra các bản đồ tùy chỉnh.

Tiêu chuẩn này áp dụng với trường hợp dịch vụ bản đồ trong môi trường web được sử dụng để xuất bản bản đồ. Một WMS cơ bản phân các thông tin địa lý vào các lớp và cung cấp một số hữu hạn các cách thức trình bày các lớp này. Tiêu chuẩn này chỉ hỗ trợ các lớp và cách thức trình bày các lớp đã được xác định mà không bao gồm cơ chế cho phép người dùng tự định nghĩa.

 

Lời nói đầu

TCVN 12266:2018 hoàn toàn tương đương ISO 19128:2005.

TCVN 12266:2018 do Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS và Trung tâm Chuyển giao công nghệ thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIAO DIỆN MÁY CHỦ BẢN ĐỒ TRÊN NỀN WEB

Geographic information - Web map server interface

1  Phạm vi áp dụng

Dịch vụ bản đồ trên nền web (Web Map Service - WMS) cung cấp cho máy khách dịch vụ bản đồ số thông qua việc tham chiếu động đến cơ sở dữ liệu thông tin địa lý của máy chủ. Do vậy chuẩn về dịch vụ bản đồ trong môi trường web sẽ quy định cách thức để xây dựng bản đồ hiển thị được trên máy khách. Tiêu chuẩn này quy định các yếu tố của dịch vụ bản đồ trong môi trường web như sau:

- Quy định cách thức máy khách lấy các thông tin mô tả về bản đồ do máy chủ cung cấp.

- Quy định các tham số trong truy vấn mà máy khách gửi đến máy chủ.

- Quy định về các phản hồi của máy chủ.

2  Tuân thủ

2.1  Các lớp và các yêu cầu cần tuân thủ

Tiêu chuẩn này định nghĩa hai lớp cần tuân thủ, một cho dịch vụ bản đồ trên nền web cơ bản, và một cho dịch vụ bản đồ trên nên web có thể truy vấn. Mỗi lớp sẽ có 2 lớp con, một cho máy chủ và một cho máy khách.

2.2  Dịch vụ bản đồ trên nền web cơ bản

Dịch vụ bản đồ trên nền web cơ bản sẽ hỗ trợ những yếu tố cơ bản của dịch vụ (xem Mục 6), thao tác GetCapabilities (xem mục 8.1) và thao tác GetMap (xem mục 8.2). Để tuân thủ được tiêu chuẩn này, dịch vụ bản đồ trên nền web cơ bản sẽ đáp ứng các yêu cầu A.1 của Phụ lục A.

2.3  Dịch vụ bản đồ trên nền web có thể truy vấn

Dịch vụ bản đồ trên nền web có thể truy vấn sẽ đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đối với một Dịch vụ bản đồ trên nền web cơ bản, ngoài ra sẽ hỗ trợ thao tác GetFeatureInfo (xem mục 8.3). Để tuân thủ được tiêu chuẩn này, dịch vụ bản đồ trên nền web có thể truy vấn sẽ đáp ứng đầy đủ những yêu cầu ở Phụ lục A.

3  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ISO 19111:2007 Geographic information - Spatial referencing by coordinates.

ISO 8601:2004 Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times.

4  Thuật ngữ và định nghĩa

Những thuật ngữ và định nghĩa sau được dùng với mục đích áp dụng cho tiêu chuẩn này.

4.1  Bản đồ (map)

Kết quả trình bày dữ liệu địa lý một cách trực quan (bằng hình ảnh).

4.2  Dịch vụ (service)

Một chức năng xác định do một thực thể cung cấp thông qua giao diện.

4.3  Giao diện (interface)

Tên gọi của tập các thao tác mô tả hành vi của một thực thể nào đó.

4.4  Hệ quy chiếu tọa độ (Coordinate reference system)

Hệ tọa độ có quan hệ với đối tượng thông qua tham số hoặc tập các tham số định nghĩa vị trí điểm gốc, tỷ lệ và hướng của hệ tọa độ (các tham số hoặc tập các tham số được gọi là datum).

4.5  Hệ tọa độ (Coordinate system)

Tập các quy tắc toán học xác định cách thức ấn định tọa độ cho các điểm.

4.6  Lớp (layer)

Một khối các thông tin địa lý cơ sở, có thể được gọi ra từ máy chủ để phục vụ việc hiển thị bản đồ.

4.7  Máy chủ (server)

Nơi triển khai và thực thi dịch vụ.

4.8  Máy khách (client)

Hợp phần phần mềm có thể gọi một thao tác từ máy chủ.

4.9  Phản hồi (response)

Kết quả của một thao tác, được máy chủ trả về cho máy khách.

4.10  Siêu dữ liệu dịch vụ (service metadata)

Siêu dữ liệu mô tả các thao tác và các thông tin địa lý trên máy chủ.

4.11  Thao tác (operation)

Đặc tả kỹ thuật của quá trình truy vấn, vận chuyển đối tượng Quá trình này có thể được thực thi khi có yêu cầu.

4.12  Trình bày (portrayal)

Biểu diễn thông tin đối với con người.

4.13  Truy vấn (request)

Gọi một thao tác từ một máy khách.

5  Chữ viết tắt

CRS

Coordinate Reference Systems

Hệ quy chiếu không gian

CS

Coordinate Systems

Hệ tọa độ

GIF

Graphics Interchange Format

Định dạng trao đổi hình ảnh

GIS

Geographic Information System

Hệ thống thông tin địa lý

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

Giao thức truyền siêu văn bản

URL

Uniform Resource Locator

Định vị tài nguyên thống nhất (Địa chỉ web hay liên kết mạng) dùng để tham chiếu tới các tài nguyên trên Internet

URI

Uniform Resource Identifier

Định danh tài nguyên

JPEG

Joint Photographic Experts Group

Tên một phương pháp nén ảnh hiệu quả, có tỷ lệ nén ảnh đến vài chục lần nhưng chất lượng hình ảnh sẽ suy giảm sau khi giải nén

PNG

Portable Network Graphics

Phương pháp nén ảnh không làm mất dữ liệu gốc

RFC

Request for Comments

Tập hợp những tài liệu về kiến nghị, đề xuất và những lời bình luận liên quan đến công nghệ

SVG

Scalable Vector Graphics

Khả năng mở rộng của vector đồ họa

UCUM

Unified Code for Units of Measure

Mã thống nhất cho đơn vị đo lường

WebCGM

Web Computer Graphics Metafile

Web siêu dữ liệu đồ họa máy tính

WMS

Web Map Service

Dịch vụ bản đồ trong môi trường web

XML

Extensible Markup Language

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng

6  Các thành phần cơ bản của dịch vụ

6.1  Giới thiệu

Phần này quy định các hành vi độc lập của dịch vụ bn đồ trên nền web với các hoạt động cụ thể hoặc phổ biến đối với một số thao tác.

6.2  Số phiên bản

6.2.1  Định dạng và giá trị của số phiên bản

Dịch vụ bản đồ trên nền web định nghĩa số phiên bản của giao thức, số phiên bản áp dụng cho lược đồ XML và yêu cầu mã hóa được định nghĩa trong tiêu chuẩn. Số phiên bản bao gồm ba chữ số nguyên không âm, phân tách nhau bằng dấu chấm (.), theo dạng “x.y.z”. Lưu ý số “y” và “z không vượt quá 99.

6.2.2  Thay đổi số phiên bản

Số phiên bản của giao thức được thay đổi đối với mỗi phiên bản của tiêu chuẩn. Số phiên bản sẽ tăng dần và không nhiều hơn ba số nguyên dương được phân cách nhau bằng dấu chấm, với số nguyên đầu tiên là số quan trọng nhất. Có thể có khoảng trống trong dãy số. Một số số có thể biểu thị phiên bản nháp. Ngoài ra, máy chủ và máy khách không cần hỗ trợ tất cả các phiên bản được định nghĩa, nhưng phải tuân theo các quy tắc dưới đây.

6.2.3  Vị trí

Số phiên bản xuất hiện ít nhất tại hai vị trí: trong siêu dữ liệu dịch vụ và trong danh sách tham số của máy khách gửi đến máy chủ. Số phiên bản được sử dụng tại yêu cầu của máy khách đối với một máy chủ cụ thể phải bằng với số phiên bản mà máy chủ có khai báo là hỗ trợ (ngoại trừ việc điều hướng, như được mô tả bên dưới).

6.2.3  Thương lượng

Máy khách dịch vụ bản đồ trên nền web có thể thương lượng với máy chủ để xác định một phiên bản được sử dụng. Quá trình thương lượng được thực hiện sử dụng thao tác GetCapabilities (xem mục 8.2) theo các quy tắc dưới đáy.

Tất cả các siêu dữ liệu dịch vụ sẽ bao gồm số phiên bản giao thức và tuân thủ XML DTD hoặc lược đồ được định nghĩa cho phiên bản đó. Trong phản hồi đối với yêu cầu GetCapabilities (mà tham số VERSION là Tùy chọn) không xác định số phiên bản, máy chủ sẽ phản hồi sử dụng phiên bản cao nhất được hỗ trợ. Trong các phản hồi đối với yêu cầu GetCapabilities chứa số phiên bản mà máy chủ triển khai, máy chủ sẽ gửi số phiên bản đó. Nếu máy chủ không hỗ trợ phiên bản được yêu cầu, máy chủ sẽ phản hồi với phiên bản được hỗ trợ, tuân theo những quy tắc sau:

- Nếu phiên bản yêu cầu không được máy chủ hỗ trợ và cao hơn phiên bản thấp nhất được yêu cầu, máy chủ sẽ gửi phiên bản cao nhất hỗ trợ và thấp hơn phiên bản được yêu cầu.

- Nếu phiên bản được yêu cầu thấp hơn tất cả những phiên bản máy chủ hỗ trợ, khi đó máy chủ sẽ phản hồi với phiên bản thấp nhất mà nó hỗ trợ.

- Nếu máy khách không hỗ trợ những phiên bản mà máy chủ gửi, có thể ngừng thực hiện truy vấn đến máy chủ hoặc gửi lại yêu cầu truy vấn với số phiên bản khác mà máy khách hỗ trợ.

Quá trình này có thể được lặp lại đến khi nào đạt được phiên bản phù hợp đối với cả máy chủ và máy khách, hoặc đến khi máy khách quyết định không thể giao tiếp được với máy chủ.

7  Các yêu cầu chung

Phần này sẽ xây dựng các yêu cầu chung trong phương thức giao tiếp giữa máy chủ và máy khách, đưa ra các tham số cơ bản khi xây dựng truy vấn và quy định về kết quả trả về hoặc thông báo không hợp lệ do máy chủ đưa ra.

7.1  Chuẩn truy vấn HTTP

7.1.1  Giới thiệu

Tiêu chuẩn quy định việc trao đổi thông tin giữa máy chủ và máy khách. Các tài nguyên trực tuyến của máy chủ sẽ được tham chiếu đến thông qua địa chỉ URL. Cấu trúc một URL bao gồm nhiều thành phần và được quy định trong tiêu chuẩn HTTP 1.1, tại tài liệu này sẽ đề cập chi tiết phần truy vấn bao gồm các tham số riêng đối với dịch vụ bản đồ trong môi trường web.

Máy chủ WMS hỗ trợ hai phương thức truy vấn: GET và POST. Một máy chủ có thể hỗ trợ một hoặc cả hai phương thức trên, việc sử dụng URL sẽ khác nhau trong từng trường hợp. Việc hỗ trợ phương thức GET là bắt buộc còn hỗ trợ phương thức POST là tùy chọn.

7.1.2  Chuẩn các kí tự trong HTTP GET URLs

Quy định kỹ thuật về URL (trong IETF RFC 2396) dành riêng các ký tự đặc biệt. Tiêu chuẩn này giới hạn các kí hiệu cần sử dụng khi xây dựng truy vấn đến dịch vụ bản đồ. Nội dung chi tiết về các kí tự cơ bản sử dụng trong dịch vụ bản đồ được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các kí tự sử dụng trong chuỗi truy vấn WMS

Kí tự

Ý nghĩa sử dụng

?

Bắt đầu chuỗi truy vấn

&

Phân cách giữa các tham số trong chuỗi truy vấn

=

Phân cách giữa tên và giá trị của tham số

Phân cách giữa các giá trị đặc biệt trong danh sách các tham số (ví dụ như: BBOX, LAYERS và STYLES trong truy vấn GetMap)

+

Ký tự trống

7.1.3  Chuẩn cấu trúc URL phương thức HTTP GET

Dịch vụ bản đồ trong môi trường web sẽ cung cấp phương thức GET cho giao thức HTTP. Đối với phương thức GET, cấu trúc cơ bản của URL sẽ bao gồm tiền tố URL và các tham số để xác định các thao tác cần thực hiện. Theo tiêu chuẩn quốc tế IETF RFC 2396 quy định về cú pháp chung của các URI, cấu trúc một URL sẽ là một chuỗi kí tự bao gồm:

- Tên giao thức (http, https, fpt)

- Tên miền hoặc địa chỉ IP

- Cổng (có thể không có)

- Đường dẫn tuyệt đối trên máy chứa tài nguyên

- Kí tự “?

- Truy vấn với chuỗi tham số phân cách nhau bằng kí tự “&” (có thể không có)

Đối với mỗi thao tác WMS nói riêng, trong truy vấn sẽ bao gồm một số tham số bắt buộc hoặc tham số tùy chọn. Mỗi tham số có tên được xác định và một (hoặc một vài) giá trị do tiêu chuẩn quy định hoặc do người dùng lựa chọn. Để xây dựng truy vấn của URL, người dùng sẽ thêm các thông số theo hình thức “tên=giátrị&” (tên tham số, kí tự giá trị tham số, kí tự “&”).

Khi phương thức GET được sử dụng, phần truy vấn máy khách xây dựng sẽ được nối thêm vào tiền tố URL được xác định bởi máy chủ, URL hoàn chỉnh sẽ được gọi tuân theo quy định của tiêu chuẩn HTTP 1.1

Chi tiết các thành phần của một URL được xây dựng khi sử dụng phương thức HTTP GET được nêu ra trong Bảng 2.

Bảng 2 - Cấu trúc truy vấn WMS theo phương thức HTTP GET

Thành phần

Mô tả

http://tênmiền[:cổng]/đườngdẫn[?{tên[=giátrị]&}]

Tiền tố URL của các thao tác dịch vụ

[] thể hiện tùy chọn có thể không xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện một lần

{} thể hiện tùy chọn có thể không xuất hiện hoặc có thể xuất hiện nhiều lần

tên=giátrị&

Một hoặc nhiều cặp tham số truy vấn theo quy định của tiêu chuẩn

7.1.4  Chuẩn cấu trúc URL phương thức HTTP POST

Dịch vụ bản đồ trong môi trường web có thể hỗ trợ cả phương thức POST.

URL dành cho các truy vấn HTTP POST là một URL đầy đủ, máy khách sẽ truyền thông số truy vấn theo cơ chế riêng.

Đối với phương thức POST, WMS sẽ không gửi yêu cầu đến máy khách với truy vấn có các tham số bổ sung được nối vào URL. Khi cơ chế POST được sử dụng, truy vấn sẽ được xây dựng dưới dạng tài liệu XML.

7.2  Chuẩn phản hồi HTTP

Cùng với việc nhận yêu cầu từ máy khách, máy chủ sẽ gửi thông tin phản hồi chính xác theo chuẩn được quy định trong mục 8 của tài liệu này, hoặc gửi một thông báo không hợp lệ nếu không đáp ứng được yêu cầu của dịch vụ.

Đối tượng phản hồi sẽ được gửi đi kèm với kiểu MIME phù hợp. Cấu trúc cơ bản của một định dạng MIME là một chuỗi có dạng “type/subtype”, ngoài ra MIME còn cho phép thêm các thông số theo định dạng “type/subtype; param1=value1; param2=value2”.

7.3  Các giá trị kiểu số và kiểu Boolean

Các số nguyên phụ thuộc vào các thông số kĩ thuật được đề cập trong tài liệu về XML Schema DataType. Tiêu chuẩn này chỉ quy định và chỉ rõ khi nào giá trị số nguyên là bắt buộc.

Các số thực phụ thuộc vào các thông số kĩ thuật về kiểu số thực có độ chính xác (double-precision), áp dụng cho số nguyên, số thập phân, số mũ. Giá trị thực chấp nhận đại diện cho tất cả các kiểu số được định nghĩa trong tiêu chuẩn này, trừ khi giá trị quy định phải là số nguyên.

Các giá trị dương, giá trị âm và giá trị 0 đều được chấp thuận trừ khi bị quy định một cách rõ ràng.

Giá trị Boolean phụ thuộc vào các thông số kĩ thuật về kiểu Boolean được đề cập trong tài liệu về XML Schema DataType. Giá trị “0” và “false” là tương đương, “1” và “true” là tương đương. Sự vắng mặt của một giá trị tùy chọn tương đương với việc sai về mặt logic. Tiêu chuẩn này sẽ quy định rõ ràng khi nào giá trị Boolean là bắt buộc.

7.4  Chuẩn định dạng đầu ra của tập tin phản hồi

Phản hồi của một dịch vụ bản đồ trong môi trường web thường là một tập tin được truyền từ máy chủ đến máy khách thông qua mạng Internet. Các tập tin này có thể chứa văn bản hoặc là một tập tin ảnh chứa hình ảnh về bản đồ. Như đã nêu rõ ở phần 7.2, các định dạng của tập tin phản hồi sẽ được chỉ ra bởi chuỗi định dạng theo chuẩn MIME.

Định dạng đầu ra của văn bản thường là định dạng XML (định dạng MIME: text/xml). Định dạng văn bản được sử dụng để truyền tải siêu dữ liệu của dịch vụ, mô tả các lỗi hoặc là phản hồi cho các tính năng khác trên bản đồ.

Đối với định dạng đầu ra là bản đồ thì thường là dạng hình ảnh hoặc các yếu tố đồ họa.

Các định dạng hình ảnh bao gồm các loại tập tin: Graphics Interchange Format (GIF - định dạng MIME “image/gif”), Portable Network Graphics (PNG - định dạng MIME “image/png”), Joint Photographics Expert Group (JPEG - định dạng MIME “image/jpeg”).

Định dạng các yếu tố đồ họa bao gồm các loại tập tin: Scalable Vector Graphics (SVG - định dạng MIME “image/svg+xml”), Web Computer Graphics Metafile (WebCGM - định dạng MIME “image/cgm; Version=4; Profileld=WebCGM”)

Máy chủ có thể hỗ trợ nhiều định dạng bản đồ, các định dạng này được liệt kê trong yếu tố <Format> trong siêu dữ liệu dịch vụ do máy chủ cung cấp.

7.5  Hệ tọa độ

Trong phần này của tiêu chuẩn sẽ định nghĩa các tham số liên quan đến hệ tọa độ được sử dụng trong dịch vụ. Tiêu chuẩn này sử dụng hai lớp chính liên quan đến hệ tọa độ: Hệ tọa độ của bản đồ (Map CS) được sử dụng để mô tả bản đồ tạo ra bởi WMS, lớp hệ quy chiếu tọa độ (Layer CRS) cho khung giới hạn (bounding box) áp dụng cho dữ liệu nguồn. Trong mỗi thao tác mô tả lại bản đồ, WMS sẽ chuyển đổi thông tin địa lý từ Layer CRS sang Map CS để hiển thị.

7.5.1  Hệ tọa độ của bản đồ (Map CS)

Map CS là hệ quy chiếu tọa độ cho bản đồ được xuất bản bởi WMS. Một bản đồ WMS là một mạng lưới rất nhiều điểm ảnh hiển thị trên màn hình máy tính (hoặc một tập tin có thể hiển thị được). Map CS có trục ngang kí hiệu là i, trục dọc kí hiệu là j (i, j phải là những số nguyên không âm). Giá trị (i,j) = (0,0) là điểm ảnh ở góc trên bên trái của bản đồ, giá trị i tăng dần về phía bên phải còn giá trị j tăng dần khi hướng xuống dưới. Map CS được định nghĩa theo chuẩn ISO 19111. Map CS được xác định bởi nhãn “CRS:1” (xem phụ lục B).

Thông thường, Map CS sẽ được xây dựng với trục i song song với trục có hướng từ Đông sang Tây của lớp CRS và tăng về hướng Đông, trục j song song với trục hướng Bắc đến Nam và tăng về phía Nam. Định hướng này sẽ không thể thực hiện được trong một vài trường hợp, ví dụ như phép chiếu tại Nam Cực.

Tham số WIDTH (chiều rộng) và HEIGHT (chiều cao) được sử dụng trong truy vấn GetMap (xem phần 8.2) và đưa vào truy vấn GetFeatureInfo (xem phần 8.3) tương ứng với các thông số i và j như sau:

- WIDTH biểu thị kích thước hình ảnh bản đồ bằng pixel theo trục i.

- HEIGHT biểu thị kích thước hình ảnh bản đồ bằng pixel theo trục j

Tham số I và J sử dụng trong truy vấn GetFeatureInfo biểu thị giá trị số nguyên theo trục i và j tương ứng trên bản đồ CS.

7.5.2  Lớp hệ quy chiếu tọa độ (Layer CRS)

7.5.2.1  Giới thiệu

Layer CRS là hệ tọa độ phẳng cho dữ liệu thông tin địa lý nguồn của bản đồ. Layer CRS xuất hiện trong các đối tượng liên quan đến WMS như sau:

- Yếu tố về khung giới hạn trong siêu dữ liệu dịch vụ.

- Tham số CRS trong truy vấn GetMap.

- Tham số CRS trong một phần truy vấn về bản đồ của thao tác GetFeatureInfo.

Một dịch vụ WMS phải hỗ trợ ít nhất một hệ quy chiếu tọa độ (CRS), các bản đồ được truy vấn từ nhiều nguồn máy chủ khác nhau chỉ được chồng xếp lên nhau nếu tất cả các máy chủ đều hỗ trợ ít nhất một hệ quy chiếu tọa độ giống nhau. Tiêu chuẩn này không bắt buộc máy chủ phải hỗ trợ một lớp CRS đặc biệt nào mà chỉ định nghĩa cách xác định và một số tùy chọn của tham số CRS. Để tối đa hóa khả năng tương tác giữa các máy chủ, các nhà cung cấp nên hỗ trợ những hệ tọa độ địa lý cơ bản như “CRS:65”, “EPSG:4326” và “EPSG:3405”, “EPSG:3407” của VN2000.

Tham số CRS được xác định bằng một chuỗi ký tự, có hai cách xác định một Layer CRS như sau:

- Nhãn: bao gồm định danh, dấu hai chấm, một mã số hoặc chuỗi kí tự, trong một số trường hợp sẽ có thêm dấu phẩy và các thông số bổ sung kèm theo.

- URL: một URL đầy đủ tham chiếu đến một tập tin có chứa định nghĩa lớp CRS theo tiêu chuẩn ISO 19111.

Layer CRS có hai trục được ký hiệu là x và y, được định hướng tùy theo từng CRS. Tọa độ sẽ được ánh xạ một cách thích hợp đến trục i và trục j của Hệ tọa độ Map CS.

7.5.2.2  Định danh CRS

Định danh “CRS” đề cập đến hệ quy chiếu tọa độ được xác định tại phụ lục B của tiêu chuẩn, dựa trên tiêu chuẩn ISO 19111. Các hệ quy chiếu tọa độ được đề cập đến bao gồm WGS 84, VN2000.

Một nhãn của hệ quy chiếu tọa độ bao gồm định danh “CRS”, dấu hai chấm và mã số hoặc chuỗi kí tự.

Ví dụ: “CRS:84” là hệ quy chiếu WGS 84 với kinh độ và vĩ độ thể hiện dạng số thập phân, kinh độ từ -180 độ đến 180 độ, vĩ độ từ -90 độ đến 90 độ.

7.5.2.3  Định danh EPSG

Định danh “EPSG” là một sản phẩm của tổ chức cùng tên - Liên đoàn khảo sát Trắc địa Dầu khí Châu Âu - quy định các phép chiếu bản đồ và hệ quy chiếu tọa độ có liên quan.

Một nhãn CRS của EPSG bao gồm định danh “EPSG”, dấu hai chấm và mã số.

Ví dụ: “EPSG:4326” là hệ quy chiếu dựa vào WGS 84 với vĩ độ rồi đến kinh độ, với trục x tương ứng với vĩ độ và trục y tương ứng với kinh độ.

7.5.2.4  Định danh AUTO2

Định danh này sử dụng cho hệ quy chiếu tọa độ tự động, do người dùng tự chọn và được làm rõ trong phụ lục B. Một nhãn đầy đủ của hệ quy chiếu tọa độ định danh AUTO2 bao gồm tiền tố “AUTO2”, số nguyên tham chiếu từ định danh AUTO2, chỉ số áp dụng chuyển đổi giữa các đơn vị khung giới hạn (bounding box) với các đơn vị của hệ quy chiếu tọa độ AUTO2, giá trị kinh độ và vĩ độ:

AUTO2: auto_crs_id, factor, lon0, lat0

Chỉ số chuyển đổi factor là số dương khác 0. Nếu factor = 1, các giá trị BBOX và các giá trị được định nghĩa trong CRS là như nhau. Ngược lại, giá trị BBOX và các giá trị của CRS sẽ tỷ lệ với nhau. Trong yêu cầu GetMap, các thông tin về kinh độ, vĩ độ và đơn vị được xác định hoàn chỉnh, còn trong dịch vụ metadata, các thông số trên được bỏ qua vì chúng sẽ được lựa chọn bởi máy khách đính kèm trong yêu cầu.

7.5.2.5  Thông tin địa lý với CRS không xác định

Một máy chủ có thể cung cấp thông tin địa lý với hệ quy chiếu không xác định. Ví dụ như, một bản đồ vẽ tay có thể đại diện cho một khu vực thuộc Trái Đất tuy nhiên lại không sử dụng hệ quy chiếu tọa độ xác định nào. Những loại thông tin đồ họa này được coi là một hình ảnh, và nhãn của Map CS sẽ là “CRS:1” để khai báo Layer CRS của một đối tượng như vậy. Máy khách không nên

7.5.3  Khung giới hạn

Tham số về khung giới hạn sẽ giới hạn một phần Trái Đất được ánh xạ bởi 2 cặp tọa độ theo tham số CRS. Cặp tọa độ đầu tiên là giá trị tọa độ nhỏ nhất, cặp thứ hai có giá trị lớn nhất.

Đối với dịch vụ bản đồ trong môi trường web, các giá trị về khung giới hạn sẽ xuất hiện trong các trường hợp sau: yếu tố <bounding box> trong siêu dữ liệu dịch vụ, tham số BBOX trong truy vấn GetMap, tham số BBOX trong một phần truy vấn về bản đồ đối với thao tác GetFeatureInfo.

7.5.4  Hệ quy chiếu độ cao

Một số thông tin địa lý có thể có một số thông tin về độ cao (ví dụ như nồng độ ozone tại các độ cao khác nhau trong khí quyển). Máy chủ dịch vụ bản đồ trong môi trường web có thể công bố độ cao có sẵn trong siêu dữ liệu dịch vụ của mình, thao tác GetMap sẽ bao gồm thêm một tham số tùy chọn để yêu cầu độ cao đặc biệt. Một giá trị đơn về chiều cao hoặc độ sâu là một giá trị số có đơn vị, tăng dần theo định hướng và được khai báo thông qua hệ quy chiếu độ cao một chiều. Tùy thuộc vào bối cảnh, giá trị độ cao có thể xuất hiện như một giá trị duy nhất, một danh sách các giá trị, trong một khoảng thời gian...theo quy định tại phụ lục C.

Một máy chủ có thể yêu cầu nhiều nhất một hệ quy chiếu độ cao cho mỗi lớp. Với mục đích của tiêu chuẩn này, các hệ quy chiếu ngang và hệ quy chiếu độ cao được coi là yếu tố siêu dữ liệu và các tham số yêu cầu độc lập.

Một truy vấn về một bản đồ tại một độ cao cụ thể sẽ gồm một giá trị độ cao nhưng không bao gồm định danh của hệ quy chiếu độ cao. Khi cung cấp thông tin về độ cao, một máy chủ sẽ khai báo một giá trị mặc định trong siêu dữ liệu dịch vụ và sẽ phản hồi với giá trị mặc định này nếu truy vấn gửi từ máy khách không có.

Định danh của hệ quy chiếu độ cao được biểu dưới dưới một trong hai dạng sau:

- Nhãn: bao gồm định danh, dấu hai chấm và một chuỗi hoặc mã số.

- URL: một URL đầy đủ tham chiếu đến một tập tin có chứa định nghĩa lớp CRS theo tiêu chuẩn ISO 19111.

Nếu chiều cao là trục thẳng đứng của hệ quy chiếu 3 chiều thì định danh của hệ quy chiếu độ cao (Vertical CRS) phải là chiều thứ 3.

7.5.5  Hệ tọa độ thời gian

Một số thông tin địa lý có thể khác nhau trong từng khoảng thời gian nhất định (ví dụ như bản đồ thời tiết). Một dịch vụ WMS có thể bao gồm thông tin về thời gian trong dịch vụ metadata, và máy khách có thể truyền tham số và thực hiện các yêu cầu GetMap theo thời gian cụ thể. Định dạng tham số thời gian được làm rõ trong phụ lục D. Tùy thuộc vào từng yêu cầu, giá trị tham số thời gian có thể là một giá trị duy nhất, danh sách các giá trị hoặc một khoảng thời gian nhất định (xem phụ lục C). Khi máy khách gửi yêu cầu bản đồ có tính tạm thời nhưng không truyền tham số trong yêu cầu, máy chủ sẽ gửi phản hồi theo giá trị mặc định trong hệ thống.

7.5.6  Các hệ tọa độ khác

Một số thông tin địa lý có thể có những thông tin về các chiều khác nhau (ví dụ như hình ảnh vệ tinh ở những dải bước sóng khác nhau). Máy chủ WMS sẽ công bố các chiều có sẵn trong siêu dữ liệu dịch vụ của mình, truy vấn GetMap sẽ bao gồm thông tin yêu cầu về các giá trị chiều. Mỗi chiều có sẵn sẽ có tên và một vài giá trị hợp lệ. Việc khai báo và sử dụng chiều mẫu được quy định tại phụ lục C.

7.6  Chuẩn các tham số truy vấn

7.6.1  Thứ tự và quy định cách viết đối với các tham số

Tên các tham số không phân biệt chữ hoa chữ thường, nhưng giá trị các tham số có phân biệt chữ hoa chữ thường. Trong tiêu chuẩn này, tên các tham số thường được viết hoa để rõ ràng trong đánh máy, tuy nhiên đây không phải là quy định.

Các tham số trong truy vấn không yêu cầu thứ tự xác định.

Khi tham số yêu cầu bị nhân đôi với các giá trị mâu thuẫn, phản hồi từ máy chủ có thể sẽ không được xác định.

Trong thực tế, máy chủ WMS sẽ được chuẩn bị để phản hồi đối với các tham số bổ sung không được đưa ra trong tiêu chuẩn này. Trong điều kiện tiêu chuẩn, máy khách WMS không được yêu cầu các tham số bổ sung như vậy.

7.6.2  Quy định trình bày danh sách các tham số

Các tham số được liệt kê dưới dạng danh sách (ví dụ như BBOX, LAYERS, STYLES trong truy vấn GetMap), sử dụng dấu phẩy (“,”) là dấu phân cách giữa các mục trong một danh sách.

Dấu cách không được sử dụng để phân định các tham số.

Đối với một số tham số đặc biệt có giá trị rỗng sẽ được thể hiện bằng chuỗi rỗng (“”).

7.6.3  Các tham số truy vấn chung

7.6.3.1  Tham số “VERSION”

Xác định số phiên bản giao thức, xuất hiện trong nội dung các siêu dữ liệu dịch vụ và trong danh sách các tham số khi gửi truy vấn. Số phiên bản xuất hiện trong truy vấn của máy khách đến một máy chủ phải trùng với số phiên bản dịch vụ mà máy chủ có hỗ trợ. Một máy chủ có thể hỗ trợ nhiều phiên bản khác nhau.

Đối với truy vấn GetCapabilities không được khai báo tham số VERSION, máy chủ sẽ phản hồi với phiên bản WMS cao nhất mà nó hỗ trợ. Nếu phiên bản trong truy vấn do máy khách gửi không được hỗ trợ, máy chủ sẽ đưa ra phản hồi phù hợp với một phiên bản có hỗ trợ theo các quy tắc sau:

- Phiên bản trong truy vấn cao hơn phiên bản thấp nhất được hỗ trợ, máy chủ sẽ gửi phản hồi với phiên bản cao nhất nó hỗ trợ nhưng nhỏ hơn phiên bản được truy vấn.

- Nếu phiên bản được truy vấn thấp hơn tất cả những phiên bản máy chủ có hỗ trợ thì máy chủ sẽ gửi phản hồi phù hợp với phiên bản thấp nhất nó hỗ trợ.

- Nếu máy khách không hỗ trợ phiên bản đối với phản hồi do máy chủ gửi thì nó có thể ngừng giao tiếp với máy chủ hoặc gửi truy vấn mới với số phiên bản khác.

Các phiên bản WMS có thể được máy khách và máy chủ hỗ trợ bao gồm: 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0, 1.1.1 và 1.3.0.

7.6.3.2  Tham số “REQUEST”

Tham số chỉ ra dịch vụ được truy vấn. Giá trị là tên của thao tác được máy chủ cung cấp.

7.6.3.3. Tham số “FORMAT”

Tham số xác định định dạng đầu ra của phản hồi đối với một thao tác.

Một WMS chỉ hỗ trợ một bộ định dạng xác định cho mỗi loại thao tác. Máy chủ sẽ cung cấp thông tin về các bộ định dạng sẽ hỗ trợ trong siêu dữ liệu dịch vụ và chỉ chấp nhận những truy vấn hợp lệ.

Các định dạng được xác định trong siêu dữ liệu dịch vụ và trong các truy vấn đều tuân theo kiểu MIME. Mỗi thao tác sẽ có một danh sách riêng các định dạng được hỗ trợ.

7.6.3.4 Tham số “EXCEPTIONS”

Tham số xác định định dạng sẽ thông báo lỗi, được làm rõ ở mục 7.8.

7.6.3.5  Khả năng và các thao tác mở rộng

Các khả năng và thao tác mở rộng được xác định bằng các yếu tố trừu tượng <_ExtendedCapabilities> hoặc <_ExtendedOperations> trong lược đồ XML của siêu dữ liệu dịch vụ (được chỉ ra trong phụ lục E).

Các khả năng mở rộng cung cấp siêu dữ liệu bổ sung cho dịch vụ, và có thể bao gồm cả các tham số cần thiết trong truy vấn. Các thao tác mở rộng cho phép bổ sung thêm các thao tác cho một truy vấn.

Tên của các thao tác hoặc các dịch vụ mở rộng phải được đặt tránh sự xung đột với các trường trong siêu dữ liệu, các tham số và các thao tác.

7.7  Kết quả dịch vụ

Các giá trị trả về của một truy vấn dịch vụ hợp lệ tương ứng với tham số quy định định dạng của truy vấn (tham số FORMAT). Trong môi trường HTTP, phần tiêu đề về kiểu dữ liệu của thông tin phản hồi phải có cùng định dạng MIME như ở truy vấn.

7.8  Các trường hợp không hợp lệ

Khi nhận được một truy vấn không hợp lệ như quy định, máy chủ sẽ đưa ra thông báo lý do mà truy vấn không hợp lệ. Tham số không hợp lệ (EXCEPTIONS) trong truy vấn sẽ xác định định dạng của thông báo mà máy khách muốn nhận được.

8  Các thao tác cơ bản của Dịch vụ bản đồ trong môi trường web

Các thao tác cơ bản của dịch vụ bản đồ trong môi trường web bao gồm: GetCapabilities, GetMap và GetFeatureInfo. Đối với mỗi thao tác này, tiêu chuẩn sẽ quy định về các tham số cần có khi xây dựng truy vấn, quy định về các phản hồi của máy chủ. Đối với thao tác GetCapabilities, tiêu chuẩn còn quy định phần nội dung với các yếu tố, các thẻ cần có trong phản hồi.

8.1  GetCapabilities (bắt buộc)

Truy vấn GetCapabilities trả về các siêu dữ liệu mô tả máy chủ WMS, các mô tả bao gồm nội dung thông tin mà WMS có thể phục vụ, các tham số mà máy chủ WMS có thể nhận.

8.1.1  Các thành phần truy vấn GetCapabilities

Hình thức chung của một truy vấn WMS được chỉ ra trong phần 7.7. Đối với truy vấn GetCapabilities nói riêng, các tham biến được làm rõ trong Bảng 3.

Bng 3 - Các tham s ca truy vn GetCapabilities

Tham s

Bt buc/ Tùy chn

Mô t

VERSION

Tùy chn

Phiên bn.

SERVICE=WMS

Bt buc

Kiu dịch v

REQUEST=GetCapabilities

Bt buc

Tên truy vn

FORMAT

Tùy chn

Định dạng đầu ra của siêu dữ liệu dịch vụ

UPDATESEQUENCE

Tùy chn

Số thứ tự hoặc chuỗi để kiểm soát bộ nhớ đệm

8.1.1.1  Tham số “VERSION”

Tham số tùy chọn “VERSION”, được dùng để xác định phiên bản.

8.1.1.2  Tham số “SERVICE”

Tham số bắt buộc “SERVICE” chỉ ra loại dịch vụ được gọi là một máy chủ cụ thể. Khi gọi GetCapailities trên một máy chủ WMS sử dụng chuẩn này, giá trị tham số sẽ là “WMS”.

8.1.1.3  Tham số “REQUEST”

Tham số bắt buộc “REQUEST” được quy định tại 7.6.3.2 của tiêu chuẩn. Để thực hiện thao tác GetCapabilities, giá trị “GetCapabilities” sẽ được sử dụng.

8.1.1.4  Tham số “FORMAT”

Tham số tùy chọn “FORMAT” chỉ rõ định dạng mong muốn của siêu dữ liệu dịch vụ. Giá trị hỗ trợ cho một truy vấn GetCapabilities trên máy chủ WMS được liệt kê trong một hoặc nhiều phần tử <Request> <GetCapabilities> <Format> của siêu dữ liệu dịch vụ. Mỗi máy chủ sẽ hỗ trợ các định dạng văn bản/xml là mặc định, các định dạng khác là tùy chọn. Toàn bộ chuỗi định dạng MIME trong thẻ <Format> được sử dụng như là giá trị của tham số FORMAT.

8.1.1.5  Tham số “UPDATESEQUENCE”

Tham số tùy chọn “UPDATESEQUENCE” dùng để duy trì sự ổn định và nhất quán của bộ nhớ cache. Giá trị của nó có thể là một số nguyên, hoặc một chuỗi đại diện cho một mốc thời gian trong định dạng của TCVN ISO 8601:2004 (xem phụ lục D).

8.1.2  Phản hồi đối với truy vấn GetCapabilities

Khi gọi đến một máy chủ WMS, phản hồi của một truy vấn GetCapabilities sẽ là một tài liệu XML chứa các siêu dữ liệu dịch vụ được định dạng theo lược đồ XML trong phụ lục E. Thứ tự các thẻ trong tài liệu XML được liệt kê trong các phần sau.

8.1.2.1  Tên và tiêu đề

Một số phản hồi bao gồm cả thẻ Tên <Name> và Tiêu đề <Title>. Tên là một chuỗi văn bản được sử dụng để giao tiếp giữa máy với máy, còn Tiêu đề để con người có thể đọc.

8.1.2.2  Siêu dữ liệu dịch vụ chung

Phần đầu của siêu dữ liệu dịch vụ là một yếu tố <Service> cung cấp siêu dữ liệu chung cho các máy chủ, trong đó phải bao gồm tên, tiêu đề, và URL. Các thuộc tính tùy chọn trong siêu dữ liệu dịch vụ bao gồm tóm tắt thông tin, danh sách từ khóa, thông tin liên hệ, phí, các hạn chế truy cập và giới hạn về số lượng các lớp trong một truy vấn hoặc kích thước đầu ra của bản đồ.

Tên <Name> của dịch vụ là “WMS”.

Tiêu đề <Tittle> của dịch vụ do nhà cung cấp đặt, tiêu đề cần ngắn gọn nhưng đủ để xác định một máy chủ nhất định trong một danh sách máy chủ.

Các yếu tố <Abstract> cho phép cung cấp tóm tắt thêm thông tin về các đối tượng kèm theo.

Các yếu tố <OnlineResource> trong các yếu tố dịch vụ có thể được sử dụng để tham khảo các trang web của nhà cung cấp dịch vụ.

Một danh sách các từ khóa hoặc cụm từ khóa mô tả các máy chủ nói chung, hỗ trợ việc tìm kiếm theo danh mục.

Thông tin liên lạc nên được đi kèm trong phản hồi.

Các yếu tố tùy chọn <LayerLimit> trong các siêu dữ liệu dịch vụ là một số nguyên dương, cho thấy số lượng lớp tối đa một máy khách được phép truy vấn trong một thao tác GetMap. Nếu yếu tố này vắng mặt, máy chủ sẽ không áp đặt giới hạn.

Các yếu tố tùy chọn <Fees> và <AccessConstraints> có thể được bỏ qua nếu không cần thiết đối với máy chủ.

8.1.2.3  Siêu dữ liệu Capability

Yếu tố <Capability> trong siêu dữ liệu dịch vụ chỉ ra tên của các thao tác thực tế được hỗ trợ bởi các máy chủ, các định dạng đầu ra được cung cấp cho những thao tác đó, và tiền tố URL cho mỗi hoạt động.

8.1.2.4  Lớp bản đồ và cách thức trình bày

Phần quan trọng nhất của các siêu dữ liệu dịch vụ WMS là các yếu tố <Layers> và <Styles> mà nó định nghĩa. Nội dung thông tin địa lý được tổ chức thành các lớp bản đồ: siêu dữ liệu về thông tin địa lý được chia thành mô tả của mỗi lớp, và một truy vấn cho một bản đồ chỉ định đến một hoặc nhiều lớp.

Mỗi bản đồ có sẵn được thông báo bởi một phần tử <Layer> trong siêu dữ liệu dịch vụ. Mỗi lớp là một thực thể riêng biệt. Tuy nhiên, để phân loại và tổ chức các lớp, giảm kích thước của siêu dữ liệu dịch vụ, một Lớp cha duy nhất có thể kèm theo một số lượng các lớp con bổ sung. Một số tính chất được xác định trong một lớp cha sẽ được thừa kế bởi các lớp con của nó. Những đặc tính này có thể được định nghĩa lại hoặc bổ sung bởi các lớp con.

Một máy chủ cần có ít nhất một phần tử <Layer> cho mỗi lớp bản đồ nó cung cấp.

8.1.2.5  Các thuộc tính lớp

Các yếu tố <Layer> có thể có kèm theo các yếu tố con cung cấp thông tin về Layer.

8.1.2.5.1  Tiêu đề

Tất cả các lớp đều bắt buộc phải có tiêu đề, là một chuỗi kí tự mà con người có thể đọc hiểu, dùng để hiển thị trong danh mục. Các lớp con không thừa kế tiêu đề từ lớp trên.

8.1.2.5.2  Tên

Một lớp bản đồ chỉ được truy vấn bằng Tên trong tham số <LAYERS> của một thao tác GetMap khi và chỉ khi lớp đó có thẻ <Name>. Nếu một lớp có thẻ <Title> nhưng không có thẻ <Name>, tiêu đề <Title> của lớp đó sẽ phân loại cho tất cả các lớp lồng bên trong. Máy khách không được phép truy vấn một lớp bản đồ có Tiêu đề nhưng không có Tên.

Máy chủ sẽ sinh một thông báo không hợp lệ với mã “LayerNotDefined” nếu một lớp không hợp lệ được truy vấn.

Tên không được thừa kế bởi các Lớp con.

8.1.2.5.3  Mô tả thông tin và danh sách từ khóa

Hai phần tử <Abstract> để mô tả thêm thông tin về đối tượng và <KeywordList> bao gồm danh sách các từ khóa là tùy chọn, tuy nhiên một máy chủ nên cung cấp các giá trị này. Các giá trị trên đều không được thừa kế bởi Lớp con.

8.1.2.5.4  Cách thức trình bày lớp bản đồ

Cách thức trình bày lớp bản đồ có thể được thông báo cho một Lớp hoặc một tập hợp các lớp bằng các yếu tố <style>, mỗi yếu tố này sẽ có <Name> và <Tittle>. Tên của cách thức trình bày được sử dụng trong tham số STYLES của truy vấn. Tiêu đề là một chuỗi kí tự con người có thể đọc được.

<Style> có thể chứa nhiều thẻ khác: <Abstract> cung cấp mô tả về phong cách tương ứng, trong khi <LegendURL> chứa địa chỉ hình ảnh chú thích của bản đồ phù hợp với phong cách kèm theo. Thẻ <Format> bên trong thẻ <LegendURL> chỉ ra định dạng MIME của hình ảnh chú thích, các thuộc tính tùy chọn width và height chỉ ra kích thước của hình ảnh theo pixel.

Khai báo về phong cách có thể được thừa kế bởi các lớp con. Lớp con không nên định nghĩa lại một phong cách có cùng Tên được thừa kế từ lớp cha.

8.1.2.5.5  Khung giới hạn

Siêu dữ liệu dịch vụ WMS thực hiện khai báo một hoặc nhiều khung giới hạn cho mỗi lớp. Một yếu tố siêu dữ liệu Bounding Box có thể được quy định rõ ràng hoặc cũng có thể được thừa kế từ một lớp cha. Trong XML, các yếu tố siêu dữ liệu <BoundingBox> bao gồm các thông tin sau:

- “CRS” chỉ ra hệ quy chiếu được áp dụng khung giới hạn này.

- “minx , miny , maxx , maxy” là các giá trị của khung giới hạn.

- “resx, resy” là các thông tin tùy chọn, xác định tỷ lệ tương ứng của một điểm ảnh với một đơn vị dữ liệu địa lý tương ứng.

Một lớp có thể có nhiều khung giới hạn nhưng mỗi khung giới hạn phải có hệ quy chiếu tọa độ khác nhau.

8.1.2.5.6  Yếu tố “EX_GeographicBoundingBox”

Mỗi lớp có một yếu tố <EX_GeographicBoundingBox> sẽ quy định rõ ràng hoặc được thừa kế từ lớp cha. Thông qua các yếu tố “westBoundLongitude”, “eastBoundLongitude”, “southBoundLatitude”, và “northBoundLatitude” xác định một hình chữ nhật là ranh giới tối thiểu theo tọa độ hệ thập phân của khu vực được bao phủ bởi các lớp.

Các yếu tố <EX_GeographicBoundingBox> cũng tương tự như một khung giới hạn nhưng không bao gồm thuộc tính “CRS”. Tuy nhiên yếu tố này không thể sử dụng thay thế khung giới hạn.

8.1.2.5.7  Yếu tố “CRS”

Mỗi lớp bản đồ có giá trị trong một hoặc nhiều lớp hệ quy chiếu tọa độ. Để chỉ ra lớp hệ quy chiếu tọa độ có thể sử dụng, mỗi lớp bản đồ phải có ít nhất một yếu tố <CRS> quy định rõ ràng hoặc thừa kế từ lớp cha. <Layer> gốc bao gồm một chuỗi danh sách các lớp hệ quy chiếu tọa độ có thể được thừa kế bởi lớp con. Một lớp con có thể tùy chọn thêm vào danh sách này, mọi sự trùng lặp sẽ được máy khách bỏ qua.

8.1.2.5.8  Mẫu số tỉ lệ

Các yếu tố <MinScaleDenominator> và <MaxScaleDenominator> xác định phạm vi tỷ lệ thích hợp để tạo ra bản đồ của một lớp. Mục đích của mẫu số tỉ lệ không phải để việc chuyển từ tỉ lệ “thực tế” sang tỷ lệ “chuẩn” luôn luôn chính xác, mà để giảm mật độ chi tiết được mô tả trên bản đồ. Các giá trị mẫu số tỷ lệ chỉ làm chỉ dẫn cho máy khách, không phải giới hạn cố định. Khi nhận được yêu cầu về một bản đồ không nằm trong phạm vi mẫu số tỷ lệ, máy chủ có thể trả về một bản đồ trống, hoặc trả lại một lớp bản đồ có nhiều chi tiết, hoặc cũng có thể một bản đồ chất lượng quá kém để hiển thị; máy chủ không được gửi trả một thông báo không hợp lệ.

Do một máy khách bất kỳ có thể truy vấn bản đồ từ một máy chủ, máy chủ không thể biết kích thước điểm ảnh thật của thiết bị cuối. Trong chuẩn này, kích thước điểm ảnh chung được xác định là 0,28 mm x 0,28 mm.

Nếu không có thẻ <MinScaleDenominator>, tỉ lệ tối thiểu mặc định sẽ là 0. Tương tự nếu không có thẻ <MaxScaleDenominator>, tỷ lệ tối đa sẽ bằng vô cùng. Nếu cả hai phần tử đều không xuất hiện, sẽ không có giới hạn tỉ lệ cho Lớp bản đồ.

Mẫu số tỷ lệ được thừa kế bởi lớp con. Khai báo mẫu số tỷ lệ ở lớp con sẽ thay thế khai báo thừa kế từ lớp cha.

8.1.2.5.9  Yếu tố “Dimension”

Yếu tố tùy chọn <Dimension> xác định các dữ liệu đa chiều. Xem thêm các giải thích về các trục và các giá trị truy vấn hợp lệ ở phụ lục C. Yếu tố này có thể được thừa kế bởi lớp con.

8.1.2.5.10  Yếu tố “MetadataURL”

Máy chủ có thể sử dụng một hoặc nhiều yếu tố <MetadataURL> để cung cấp các chi tiết, các siêu dữ liệu đã được chuẩn hóa tương ứng với một lớp cụ thể. <MetadataURL> không được thừa kế bởi lớp con.

8.1.2.5.11  Yếu tố “Attribution”

Yếu tố tùy chọn <Attribution> cho biết cách thức xác định nguồn thông tin địa lý được sử dụng trong một (hoặc nhiều) lớp bản đồ.

Một số thông tin tùy chọn của yếu tố <Attribute> bao gồm:

<OnlineResource>: xác định dữ liệu URL của nhà cung cấp

<Title>: Chuỗi kí tự xác định tên nhà cung cấp dữ liệu

<LogoURL>: URL của một biểu tượng hình ảnh

Yếu tố <Format> trong <LogoURL> chỉ ra định dạng MIME của biểu tượng hình ảnh, và thuộc tính <width> và <height> xác định kích thước của hình ảnh theo pixel.

Các yếu tố <Attribution> được thừa kế bởi lớp con.

8.1.2.5.12  Yếu tố “Identifier” và “AuthorityURL”

Yếu tố tùy chọn <Identifier> sẽ liệt kê các ID hoặc nhãn được xác định bởi một địa chỉ đặc biệt nào đó. Yếu tố <AuthorityURL> bao gồm thông tin <OnlineResource> khai báo URL của một tài liệu định nghĩa các giá trị <Identifier>.

Mu thẻ <Identifier> và <AuthorityURL>:

<AuthorityURL name="authority_name''><OnlineResource xlink:href="some_url" .../></AuthorityURL>

<Identifier authority="authority_name">id_value</Identifier>

<AuthorityURL> có thể được thừa kế bởi lớp con, lớp con không được định nghĩa một <AuthorityURL> mới có tên trùng với thuộc tính đã thừa kế từ lớp cha.

Yếu tố <Identifier> không được thừa kế và chỉ được khai báo nếu yếu tố <AuthorityURL> được thừa kế hoặc định nghĩa trước đó.

8.1.2.5.13  Yếu tố “FeatureListURL”

Yếu tố <FeatureListURL> trỏ đến một danh sách các tính năng đại diện cho một lớp. Các yếu tố <Format> kèm theo chỉ ra tập tin định dạng MIME của danh sách các tính năng.

<FeatureListURL> không được thừa kế bởi lớp con.

8.1.2.5.14  Yếu tố “DataURL”

Yếu tố <DataURL> cung cấp liên kết đến các dữ liệu cơ bản của một lớp cụ thể. Các yếu tố <Format> kèm theo chỉ ra tập tin định dạng MIME của tập tin dữ liệu. Yếu tố này không có tính thừa kế.

8.1.2.6  Các thông số của lớp bản đồ

8.1.2.6.1  Các thông số

Trong mỗi lớp bản đồ có thể có các thông số XML sau: queryable, cascaded, opaque, noSubsets, fixedWidth, fixedHeight. Tất cả các thông số này đều là tùy chọn và mặc định là 0. Mỗi thông số có thể được thừa kế hoặc thay thế bởi các lớp con. Ý nghĩa và nội dung của được tóm tắt trong Bảng 4 và làm rõ trong các phần sau:

Bảng 4 - Thông số lớp bản đồ

Thông số

Giá trị hợp lệ

Ý nghĩa

queryable

0: sai

0 - Lớp không được truy vấn

 

1: đúng

1 - Lớp bản đồ được thực hiện truy vấn

cascaded

0, số nguyên dương

0: Lớp không được truyền lại từ bản đồ Cascading của máy chủ

 

 

n: Lớp được truyền lại n lần

opaque

0: sai

0 - Dữ liệu bản đồ dạng vector không lấp đầy không gian

 

1: đúng

1 - Dữ liệu bản đồ chủ yếu hoặc hoàn toàn không trong suốt

noSubsets

0: sai

0 - WMS có thể biểu diễn tập các khung giới hạn

 

1: đúng

1 - WMS chỉ có thể biểu diễn bản đồ của toàn bộ một khung giới hạn

fixedWidth

0, số nguyên dương

0: WMS có thể xuất bản bản đồ có chiều rộng tùy ý

giá trị nguyên dương khác 0: giá trị chiều rộng, là cố định và không thể thay đổi

fixedHeight

0, số nguyên dương

0: WMS có thể xuất bản bản đồ có chiều cao tùy ý

giá trị nguyên dương khác 0: giá trị chiều cao, là cố định và không thể thay đổi

8.1.2.6.2  Thông số “Queryable”

Thông số xác định các lớp bản đồ mà máy chủ có hỗ trợ thao tác GetFeatureInfo. Máy chủ có thể hỗ trợ thao tác này trên một vài lớp bản đồ. Máy chủ sẽ đưa ra thông báo không hợp lệ có mã “LayerNotQueryable” nếu thao tác GetFeatureInfo truy vấn trên lớp bản đồ không được hỗ trợ.

8.1.2.6.3  Thông số “Cascaded”

Một lớp bản đồ có giá trị thông số “Cascade” khác 0 có nghĩa là lớp bản đồ này được lấy từ một máy chủ và sau đó đưa vào siêu dữ liệu dịch vụ của một máy chủ khác, lớp bản đồ được truyền n lần nếu giá trị thuộc tính là n.

8.1.2.6.4  Thông số “Opaque”

Thông số “opaque” mô tả nội dung dữ liệu của một lớp, quy định tính trong suốt hay không của một lớp, không phải định dạng hình ảnh các bản đồ phản hồi.

8.1.2.6.5  Thông số “Subsettable” và “Resizable”

Các siêu dữ liệu của lớp bản đồ có thể bao gồm 3 thông số tùy chọn (“noSubsets”, “fixedWidth”, “fixedHeight”) khi máy chủ chỉ biểu diễn được bản đồ trong một khung giới hạn hoặc chỉ cung cấp bản đồ với kích thước cố định, không thể thay đổi.

8.1.2.6.6  Tính kế thừa

Bảng 5 tóm tắt cách thức các thuộc tính của các yếu tố thuộc lớp cha được thừa kế bởi lớp con. Trong Bảng 5, cột “Số lần xuất hiện” xác định số lần mỗi yếu tố có thể xuất hiện trong một lớp bản đồ, ý nghĩa của các giá trị trong cột này như sau:

- 1: xuất hiện đúng 1 lần trong mỗi lớp

- 0/1: không xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện 1 lần

- 0+: không xuất hiện hoặc xuất hiện nhiều lần

- 1+: xuất hiện 1 hoặc nhiều lần

Cột “Tính kế thừa” cho thấy cách thức các yếu tố sẽ được thừa kế bởi lớp con. Ý nghĩa của các giá trị trong cột này như sau:

- Không: không có tính kế thừa.

- Có thể thay thế: Giá trị có thể kế thừa từ lớp cha và bỏ qua bởi lớp con, nhưng nếu giá trị được quy định bởi lớp con thì giá trị lớp cha sẽ được bỏ qua.

- Có thể thêm: Giá trị có thể kế thừa từ lớp cha, lớp con được kế thừa toàn bộ từ lớp cha và có thể thêm bất kỳ giá trị riêng nào nếu cần thiết.

Bảng 5 - Tính kế thừa của các thành phần lớp bản đồ

Yếu tố

S lần xuất hiện

Tính kế thừa

Layer

0+

Không

Name

0/1

Không

Title

1

Không

Abstract

0/1

Không

KeywordList

0/1

Không

Style

0+

Có thể thêm

CRS

1+

Có thể thêm

EX_GeographicBoundingBox

1

Có thể thay thế

BoundingBox

1+

Có thể thay thế

Dimension

0+

Có thể thay thế

Attribution

0/1

Có thể thay thế

AuthorityURL

0+

Có thể thêm

Identifier

0+

Không

MetadataURL

0+

Không

DataURL

0/1

Không

FeatureListURL

0/1

Không

MinScaleDenominator,

0/1

Có thể thay thế

MaxScaleDenominator

 

 

Danh sách thuộc tính trong Bảng 4

0/1

Có thể thay thế

8.2  GetMap (bắt buộc)

Thao tác GetMap (lấy bản đồ) sẽ trả về một bản đồ. Khi nhận được truy vấn GetMap, dịch vụ WMS sẽ phản hồi và đáp ứng các truy vấn hoặc đưa ra thông báo nếu truy vấn không hợp lệ.

8.2.1  Các thành phần truy vấn GetMap

Bảng 6 mô tả các thành phần truy vấn của truy vấn GetMap:

Bảng 6 - Các tham số của truy vấn GetMap

Tham s

Bắt buộc/ Tùy chọn

Mô tả

VERSION

Bắt buộc

Phiên bản.

REQUEST=GetMap

Bắt buộc

Tên

LAYERS

Bắt buộc

Danh sách các lớp bản đồ

STYLES

Bắt buộc

Danh sách các phong cách áp dụng để vẽ mỗi lớp bản đồ.

CRS

Bắt buộc

Hệ quy chiếu tọa độ

BBOX

Bắt buộc

Khung giới hạn

WIDTH

Bắt buộc

Chiều rộng ảnh bản đồ theo điểm ảnh

HEIGHT

Bắt buc

Chiều cao ảnh bản đồ theo điểm ảnh gửi về máy khách (mặc định là dạng XML)

8.3.1.1  Tham số “VERSION”

Tham số bắt buộc “VERSION” được quy định tại 7.6.3.1.

8.3.1.2  Tham số “REQUEST”

Tham số bắt buộc “REQUEST” được quy định tại 7.6.3.2. Để thực hiện thao tác GetFeatureInfo, giá trị “GetFeatureInfo” sẽ được sử dụng.

8.3.1.3  Một phần truy vấn bản đồ

Thông tin bắt buộc về một số các tham số trong truy vấn GetMap. Hai thông số VERSION và REQUEST được bỏ qua vì đã được định nghĩa độc lập trong thao tác GetFeatureInfo. Các thông số còn lại của được liệt kê nối tiếp nhau trong truy vấn GetFeatureInfo.

8.3.1.4  Tham số “QUERY_LAYERS”

Tham số bắt buộc “QUERY_LAYERS” xác định các lớp bản đồ cần truy vấn thông tin. Các lớp bản đồ được liệt kê theo dạng danh sách và phân cách nhau bởi dấu phẩy số lớp trong tham số này có thể ít hơn số lớp trong truy vấn GetMap, tuy nhiên phải có ít nhất một tên lớp.

Nếu bất kỳ lớp nào trong tham số “QUERY_LAYERS” không được định nghĩa trong siêu dữ liệu dịch vụ của WMS thì máy chủ sẽ đưa ra một thông báo không hợp lệ mã “LayerNotDefined”.

8.3.1.5  Tham số “INFO_FORMAT”

Tham số bắt buộc “INFO_FORMAT” chỉ ra định dạng máy chủ sẽ sử dụng khi trả lại thông tin do máy khách truy vấn.

Nếu truy vấn do máy khách gửi đến gửi đến có giá trị định dạng không được máy chủ hỗ trợ, máy chủ sẽ đưa ra một thông báo không hợp lệ có mã là “InvalidFormat”.

8.3.1.6  Tham số “FEATURE_COUNT”

Tham số tùy chọn “FEATURE_COUNT” có giá trị là số nguyên dương, xác định số lượng tối đa các thông tin tính năng được truy vấn đối với mỗi lớp bản đồ.

Giá trị mặc định sẽ là 1 nếu tham số không phải là số nguyên dương hoặc không được đưa ra trong truy vấn.

8.3.1.7  Tham số “I”, J”

Thông số bắt buộc xác định điểm cần lấy thông tin tính năng trên bản đồ. Điểm I=0, J=0 xác định điểm ảnh của góc trên bên trái của bản đồ.

Nếu giá trị điểm (I,J) không hợp lệ, máy chủ sẽ đưa ra một thông báo không hợp lệ có mã “InvalidPoint”.

8.3.1.8  Tham số “EXCEPTIONS”

Tham số tùy chọn “EXCEPTIONS” được định nghĩa tại 7.8. Nếu tham số này vắng mặt trong truy vấn tạo lập của máy khách, máy chủ sẽ tự động đặt giá trị mặc định là “XML”.

8.3.2  Phản hồi của truy vấn GetFeatureInfo

Máy chủ sẽ trả về một phản hồi là thông tin được truy vấn theo định dạng INFO_FORMAT, hoặc đưa ra thông báo nếu truy vấn không hợp lệ.

FORMAT

Bắt buộc

Định dạng đầu ra của bản đồ

TRANSPARENT

Tùy chọn

Tính trong suốt của nền bản đồ (mặc định là FALSE)

BGCOLOR

Tùy chọn

Giá trị thể hiện màu nền theo hệ đếm cơ số 16 (mặc định là 0xFFFFFF - màu trắng)

EXEPTIONS

Tùy chọn

Định dạng thông báo không hợp lệ sẽ được gửi máy khách (mặc định là dạng XML)

TIME

Tùy chọn

Giá trị thời gian

ELEVATION

Tùy chọn

Giá trị độ cao

8.2.1.1  Tham số “VERSION”

Tham số bắt buộc “VERSION” được quy định tại 7.6.3.1.

8.2.1.2  Tham số “REQUEST”

Tham số bắt buộc “REQUEST” được quy định tại 7.6.3.2. Để thực hiện thao tác GetMap, giá trị “GetMap” sẽ được sử dụng.

8.2.1.3  Tham số “LAYERS”

Tham số bắt buộc “LAYERS” liệt kê các lớp bản đồ sẽ được máy chủ trả lại khi thực hiện truy vấn GetMap. Giá trị của tham số “LAYERS” là một danh sách một hoặc nhiều tên lớp bản đồ hợp lệ, cách nhau bằng dấu phẩy (“,”).

8.2.1.4  Tham số “STYLES”

Tham số bắt buộc “STYLES” liệt kê danh sách các cách thức biểu diễn các lớp bản đồ. Giá trị của tham số “STYLES” là danh sách một hoặc nhiều cách thức để biểu diễn lớp bản đồ, cách nhau bằng dấu phẩy (“,”). Các giá trị trong tham số “LAYERS” và tham số “STYLES” có sự tương ứng một-một với nhau về mặt giá trị và thứ tự.

Không thể truy vấn một lớp được biểu diễn theo cách thức đã biểu diễn một lớp khác.

Nếu giá trị tham số đặt là null thì kiểu mặc định sẽ được sử dụng.

Nếu tất cả các lớp đều truy vấn cách thức biểu diễn lớp theo kiểu mặc định thì hai kiểu khai báo “STYLES” hoặc “STYLES=,,,” đều hợp lệ.

8.2.1.5  Tham số “CRS”

Tham số quy định hệ quy chiếu tọa độ sẽ được áp dụng cho tham số BBOX và khi biểu diễn các lớp bản đồ. Một hệ quy chiếu tọa độ được áp dụng cho toàn bộ lớp bản đồ trong cùng một truy vấn.

Máy chủ WMS có thể không hỗ trợ tất cả các hệ quy chiếu tọa độ nhưng sẽ thông báo những hệ quy chiếu nó cung cấp và chấp nhận những truy vấn có hệ quy chiếu tọa độ hợp lệ. Nếu truy vấn được gửi đến máy chủ có hệ quy chiếu không phù hợp, máy chủ sẽ đưa ra một thông báo không hợp lệ đến máy khách (thông báo có mã “InvalidCRS”).

8.2.1.6  Tham số “BBOX”

Tham số bắt buộc “BBOX” cho phép máy khách đưa ra khung giới hạn trong truy vấn. Khung giới hạn (BBOX) được định nghĩa tại phần 7.5.3. Giá trị tham số “BBOX” là danh sách các số thực được phân cách bởi dấu phẩy (“,”) theo định dạng “minx,miny,maxx,maxy”. Những giá trị này xác định giá trị tối thiểu và tối đa của X và Y, đại diện cho một khu vực giới hạn theo hệ quy chiếu đã định.

Nếu truy vấn có tham số BBOX không hợp lệ (có thể giá trị X hoặc Y tối thiểu lớn hơn hoặc bằng giá trị X hoặc Y tối đa), máy chủ sẽ đưa ra một thông báo cho máy khách.

Nếu các giá trị BBOX không được định nghĩa đúng theo hệ quy chiếu tọa độ đã xác định trước, máy chủ sẽ trả về nội dung trống đối với khu vực nằm ngoài phạm vi của hệ quy chiếu.

8.2.1.7  Tham số “FORMAT”

Tham số bắt buộc “FORMAT” xác định định dạng mong muốn của bản đồ. Không có định dạng mặc định, nếu truy vấn gửi đến có giá trị định dạng không được máy chủ hỗ trợ, máy chủ sẽ đưa ra một thông báo không hợp lệ có mã là InvalidFormat.

8.2.1.8  Tham số “WIDTH” và “HEIGHT”

Tham số bắt buộc “WIDTH” và “HEIGHT” xác định kích thước theo điểm ảnh của bản đồ sẽ trả về.

Các yếu tố <MaxWidth> và <MaxHeight> trong siêu dữ liệu dịch vụ sẽ quy định chiều rộng và chiều cao tối đa mà khách hàng được phép đưa ra trong truy vấn GetMap.

Nếu một trong hai giá trị chiều dài hoặc chiều rộng bị bỏ trống trong truy vấn GetMap thì bản đồ do máy chủ phản hồi lại sẽ không giới hạn thông số tương ứng đó.

Nếu một lớp đã được cố định chiều rộng và chiều cao, sau đó máy khách lại quy định giá trị khác trong truy vấn GetMap thì máy chủ sẽ đưa ra một thông báo không hợp lệ.

8.2.1.9  Tham số “TRANSPARENT”

Tham số tùy chọn “TRANSPARENT” xác định tính trong suốt của nền bản đồ, có thể là một trong hai giá trị “TRUE” hoặc “FALSE”. Giá trị mặc định là “FALSE” nếu tham số này không được chỉ ra trong truy vấn GetMap.

Tính trong suốt sẽ cho phép các truy vấn về bản đồ khác nhau chồng được lên nhau, phục vụ việc xây dựng bản đồ tổng hợp với nhiều lớp.

8.2.1.10  Tham số “BGCOLOR”

Tham số tùy chọn “BGCOLOR” xác định màu sắc của các điểm ảnh nền (không có dữ liệu) trên bản đồ. Định dạng chung của tham số “BGCOLOR” là mã hóa theo hệ đếm cơ số 16 giá trị RGB, 2 kí tự theo hệ đếm cơ số 16 sẽ đại diện cho mỗi giá trị màu đỏ, xanh lá, xanh dương. Giá trị mặc định là 0xFFFFFF (tương ứng với màu trắng).

Khi giá trị tham số “FORMAT” là một định dạng hình ảnh, WMS sẽ quy định các điểm ảnh nền theo giá trị màu được xác định bởi tham số “BGCOLOR”.

8.2.1.11  Tham số “EXCEPTION”

Tham số tùy chọn “EXCEPTION” quy định định dạng thông báo không hợp lệ sẽ trả về nếu có.

XML

Lỗi được thông báo đến máy khách bằng cách đưa ra thông báo dạng XML. Đây là quy định mặc định nếu tham số này không được đưa ra trong truy vấn.

Khi máy khách khai báo tham số về định dạng của các thông báo không hợp lệ mà không được hỗ trợ bởi máy chủ, máy chủ sẽ đưa giá trị này về mặc định.

INIMAGE

Nếu giá trị tham số được đặt là INIMAGE thì khi WMS phát hiện lỗi sẽ trả về đối tượng theo kiểu MIME định dạng theo tham số “FORMAT” có nội dung mô tả tính chất của lỗi. Nếu định dạng là hình ảnh, thông báo lỗi sẽ được vẽ trên hình ảnh phản hồi. Nếu định dạng là yếu tố đồ họa, thông báo lỗi sẽ được thể hiện như cách mà văn bản được trình bày trong định dạng này.

BLANK

Nếu giá trị tham số được đặt là INIMAGE thì khi WMS phát hiện lỗi sẽ trả về đối tượng theo định dạng trong tham số “FORMAT” mà định dạng này không được xác định.

8.2.1.12  Tham số “TIME”

Việc sử dụng các giá trị thời gian được làm rõ trong phụ lục C và phụ lục D.

8.2.1.13  Tham số “ELEVATION”

Việc sử dụng các giá trị về độ cao được làm rõ trong phụ lục C.

8.2.2  Phản hồi đối với truy vấn GetMap

Phản hồi của máy chủ cho một truy vấn GetMap sẽ là một bản đồ của các lớp thông tin theo yêu cầu, biểu diễn theo cách thức mong muốn, theo một hệ quy chiếu tọa độ xác định, tuân thủ theo các khung giới hạn, kích thước và định dạng mong muốn.

Một truy vấn GetMap không hợp lệ sẽ dẫn đến phản hồi là một thông báo không hợp lệ theo đúng định dạng truy vấn.

8.2.3  Phép chiếu của các hệ quy chiếu tọa độ địa lý (CRS) vào hệ tọa độ của bản đồ (MapCS)

Khi tham số CRS xác định hệ quy chiếu tọa độ địa lý (EPSG:4326, CRS:84, EPSG:3405,..) các dữ liệu không gian được chiếu bằng cách sử dụng phương thức tính toán tọa độ Pseudo Plate Carree, sau đó được chuyển thành hệ quy chiếu tọa độ hình ảnh với trục i song song và tỷ lệ thuận với kinh độ, trục j song song và tỷ lệ thuận với vĩ độ để hiển thị trực tiếp trên màn hình. Các thông tin địa lý được thực hiện phép chiếu trong suốt thao tác trình bày bản đồ sẽ sử dụng hình chiếu trụ cách đều như sau:

- Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của kinh độ và vĩ độ được truy vấn (min_lon, min_lat, max_lon, max_lat) được xác định từ các tham số BBOX, lưu ý rằng thứ tự của trục x và y được quy định bởi tham số CRS.

- Khoảng cách góc (max_lon, min_lon) ở các mức độ được thu nhỏ đến số điểm ảnh theo quy định tham số WIDTH.

- Khoảng cách góc (max_lat, min_lat) ở các mức độ được thu nhỏ đến số điểm ảnh theo quy định của tham số HEIGHT.

8.3  GetFeatureInfo

Thao tác tùy chọn GetFeatureInfo (lấy thông tin thuộc tính) chỉ hỗ trợ cho những lớp mà thông số queryable=“1” (true). Thao tác này được xây dựng để cung cấp cho máy khách các thông tin đặc trưng khác của bản đồ đã được trả về bởi truy vấn trước đó.

8.3.1  Các thành phần truy vấn GetFeatureInfo

Bảng 7 mô tả các thành phần tham số của truy vấn GetFeatureInfo.

Bảng 7 - Các tham số của truy vấn GetFeatureInfo

Tham số

Bắt buộc/Tùy chọn

Mô tả

VERSIONS=1.3.0

Bắt buộc

Tên phiên bản

REQUEST=GetFeatureInfo

Bắt buộc

Tên

Một phần truy vn GetMap

Bắt buộc

Bản sao một số tham số của bản đồ cần truy vấn thông tin

QUERY_LAYERS

Bắt buộc

Danh sách một hoặc nhiều lớp được truy vấn

INFO_FORMAT

Bắt buộc

Định dạng thông tin trả về

FEATURE_COUNT

Tùy chọn

Số lượng tối đa các tính năng (mặc định là 1)

I,J

Bắt buộc

Tọa độ theo điểm ảnh của điểm cần lấy thông tin

EXCEPTIONS

Tùy chọn

Định dạng thông báo không hợp lệ sẽ được

 

Phụ lục A

(Quy định)

Kiểm tra tính phù hợp

A.1  WMS cơ bản

A.1.1  Máy khách WMS cơ bản

A.1.1.1  Các yếu tố cơ bản của dịch vụ

Thông tin cho các yếu tố cơ sở của dịch vụ như sau:

a) Mục đích kiểm tra: Kiểm tra máy khách WMS có đáp ứng các yêu cầu về các quy tắc dành cho các tham số trong truy vấn hay không.

b) Phương pháp: Tạo truy vấn mẫu từ máy khách và xác minh rằng mỗi thành phần trong truy vấn đều hợp lệ.

c) Phần tham chiếu:

d) Loại kiểm tra: Cơ bản

A.1.1.2  Truy vấn GetCapabilities

Thông tin sử dụng cho việc kiểm tra truy vấn GetCapabilities như sau:

a) Mục đích: Xác minh rằng một máy khách WMS cơ bản đáp ứng các yêu cầu để xây dựng truy vấn GetCapabilities.

b) Phương pháp: Tạo ra truy vấn GetCapabilities mẫu từ máy khách và xác minh truy vấn này là hợp lệ.

c) Phần tham chiếu:

d) Loại kiểm tra: Cơ bản

A.1.1.3  Truy vấn GetMap

Thông tin sử dụng cho việc kiểm tra truy vấn GetMap như sau:

a) Mục đích: Xác minh rằng một máy khách WMS cơ bản đáp ứng các yêu cầu để xây dựng truy vấn GetMap.

b) Phương pháp: Tạo ra truy vấn GetMap mẫu từ máy khách và xác minh truy vấn này là hợp lệ.

c) Phần tham chiếu:

d) Loại kiểm tra: Cơ bản

A.1.2  Máy chủ WMS cơ bản

A.1.2.1  Điều phối phiên bản

Thông tin sử dụng cho việc kiểm tra điều phối phiên bản như sau:

a) Mục đích: Xác minh rằng một máy chủ WMS cơ bản đáp ứng các yêu cầu đối với việc điều phối phiên bản.

b) Phương pháp: Gửi yêu cầu có chứa cả phiên bản thấp hơn và cao hơn so với phiên bản được hỗ trợ bởi máy chủ. Xác minh rằng các phản hồi của máy chủ phù hợp với các quy tắc trong việc điều phối phiên bản.

c) Phần tham chiếu:

d) Loại kiểm tra: Cơ bản

A.1.2.2  Quy tắc đối với các tham số truy vấn

Thông tin sử dụng cho việc kiểm tra quy tắc đối với các tham số truy vấn như sau:

a) Mục đích: Xác minh rằng một máy chủ WMS cơ bản đáp ứng các yêu cầu đối với các tham số truy vấn.

b) Phương pháp: Tạo yêu cầu mẫu từ máy khách, bao gồm cả các yêu cầu hợp lệ cũng như không hợp lệ. Xác minh rằng các máy chủ có phản hồi chính xác trong mỗi trường hợp.

c) Phần tham chiếu:

d) Loại kiểm tra: Cơ bản

A.1.2.3  Phản hồi đối với truy vấn GetCapabilities

Thông tin sử dụng cho việc kiểm tra phản hồi đối với truy vấn GetCapabilities như sau:

a) Mục đích: Xác minh rằng một máy chủ WMS cơ bản, đáp ứng các yêu cầu của phản hồi đối với truy vấn GetCapabilities.

b) Phương pháp: Thực hiện một số truy vấn GetCapabilities với một loạt các tham số đầu vào. Xác minh rằng các máy chủ có phản hồi chính xác trong mỗi trường hợp.

c) Phần tham chiếu:

d) Loại kiểm tra: Cơ bản

A.1.2.4  Phản hồi đối với truy vấn GetMap

Thông tin sử dụng cho việc kiểm tra phản hồi đối với truy vấn GetMap như sau:

a) Mục đích: Xác minh rằng một máy chủ WMS cơ bản đáp ứng các yêu cầu của phản hồi đối với truy vấn GetMap.

b) Phương pháp: Thực hiện một số truy vấn GetMap với một loạt các tham số đầu vào khác nhau. Xác minh rằng các máy chủ có phản hồi chính xác trong mỗi trường hợp.

c) Phần tham chiếu:

d) Loại kiểm tra: Cơ bản

A.2  WMS cho phép truy vấn thông tin

A.2.1  Truy vấn GetFeatureInfo

Thông tin sử dụng cho việc kiểm tra phản hồi đối với truy vấn GetFeatureInfo như sau:

a) Mục đích: Xác minh rằng một máy khách WMS cơ bản đáp ứng các yêu cho một truy vấn GetFeatureInfo.

b) Phương pháp: Tạo ra truy vấn GetFeatureInfo mẫu từ máy khách và xác minh truy vấn này là hợp lệ.

c) Phần tham chiếu:

d) Loại kiểm tra: Cơ bản

A.2.2  Phản hồi đối với truy vấn GetFeatureInfo

Thông tin sử dụng cho việc kiểm tra phản hồi đối với truy vấn GetFeatureInfo như sau:

a) Mục đích: Xác minh rằng một máy chủ WMS cơ bản đáp ứng các yêu cầu của phản hồi đối với truy vấn GetFeatureInfo.

b) Phương pháp: Thực hiện một số truy vấn GetFeatureInfo với một loạt các tham số đầu vào khác nhau. Xác minh rằng các máy chủ có phản hồi chính xác trong mỗi trường hợp.

c) Phần tham chiếu:

d) Loại kiểm tra: Cơ bản

 

Phụ lục B

(Quy định)

Định nghĩa một vài hệ tọa độ

B.1  Giới thiệu

Phụ lục này định nghĩa một số hệ tọa độ, bao gồm hệ tọa độ của bản đồ (MapCS), một vài lớp hệ quy chiếu (Layer CRS).

Các lớp hệ quy chiếu được định nghĩa trong phụ lục này là tùy chọn, còn hệ tọa độ bản đồ (Map CS) được định nghĩa trong phần B.2 là bắt buộc (do Map CS áp dụng cho bản đồ được tạo ra bởi WMS).

B.2  Hệ tọa độ của bản đồ (Map CS)

Bảng B.1 - Định nghĩa hệ tọa độ của bản đồ

Tên các yếu tố

Giá trị nhập

Chú thích

Định danh hệ tọa độ

CRS:1

 

Loại h tọa độ

Cartesian

 

Tên tham số gốc

Computer display

Hiển thị được trên màn hình máy tính

Loại tham số gốc

engineering

 

Số chiều

2

 

Tên chiều

I

 

Hướng của chiều

East

Đối với một vài bản đồ, đặc biệt là trên các cực, có thể các hướng của chiều sẽ không được xác định rõ

Đơn vị

pixel

 

Tên chiều

J

 

Hướng của chiều

South

Đối với một vài bản đồ, đặc biệt là trên các cực, có thể các hướng của chiều sẽ không được xác định rõ

Đơn vị

pixel

 

Lưu ý về hệ tọa độ

Điểm gốc sẽ là góc trên bên trái. Giá trị của chiều là số nguyên không âm

 

B.3  Lớp hệ quy chiếu tọa độ (Layer CRS) sử dụng hệ kinh độ-vĩ độ WGS 84

Bảng B.2 - Định nghĩa lớp hệ quy chiếu bản đồ sử dụng hệ thống kinh độ - vĩ độ WGS 84

Tên các yếu tố

Giá trị đầu vào

Chú thích

Mã hệ quy chiếu tọa độ

1

 

Tên hệ quy chiếu tọa độ

CRS:84

 

Có giá trị trong khu vực

World

Có giá trị trong phạm vi trên toàn thế giới

Tên tham số gốc

WGS 84

Thông tin xác định tính duy nhất của hệ thống tham số gốc

Loại tham s gốc

Geodetic

Loại tham số gốc ở đây là Trắc địa

Nơi xác định kinh tuyến trục

Greenwich

 

Kinh độ của kinh tuyến trục

0

Kinh tuyến 0 độ

Tên Elipxôit

WGS 84

 

Bán trục lớn

6378137.0 m

Độ dài bán trục lớn của Elipxôit

Hình dạng Elipxôit

True

TRUE trong trường hợp mặt tham chiếu là elipxôit,

FALSE trong trường hợp mặt tham chiếu là mặt cầu

Giá trị nghịch đảo độ dẹt của elipxôit

298.257223563

 

Tên hệ tọa độ

Geodetic Coordinate System

 

Loại hệ tọa độ

geodetic

 

Số chiều của hệ tọa độ

2

 

Tên trục tọa độ

Longitude

 

Hướng trục tọa độ

East

Hướng Đông

Đơn vị đo

Degree

 

Giá trị nhỏ nhất

-180 degree

 

Giá trị lớn nhất

180 degree

 

Tên trục tọa độ

Latitude

 

Hướng trục tọa độ

North

Hướng Bắc

Đơn vị đo

Degree

 

Giá trị nhỏ nhất

-90 degree

 

Giá trị lớn nhất

90 degree

 

B.4  Lớp hệ quy chiếu tọa độ (Layer CRS) sử dụng hệ kinh độ-vĩ độ VN-2000

Bảng B.3 - Định nghĩa lớp hệ quy chiếu bản đồ sử dụng hệ thống kinh độ - vĩ độ VN-2000

Tên các yếu tố

Giá trị đầu vào

Chú thích

Mã hệ quy chiếu tọa độ

1

 

Tên hệ quy chiếu tọa độ

VN-2000

 

Có giá trị trong khu vực

Vietnam

Phạm vi áp dụng là Việt Nam

Tên tham số gốc

Vietnam 2000

 

Loại tham số gốc

Geodetic

Loại tham số gốc ở đây là Trắc địa

Nơi xác định kinh tuyến trục

Greenwich

 

Kinh độ của kinh tuyến trục

0

Kinh tuyến 0 độ

Tên Elipxôit

WGS 84

 

Bán trục lớn

6378137.0 m

Độ dài bán trục lớn của Elipxôit

Hình dạng Elipxôit

True

 

Giá trị nghịch đảo độ dẹt của elipxôit

298.257223563

 

Tên hệ tọa độ

Geodetic Coordinate System

 

Loại hệ tọa độ

geodetic

 

Số chiều của hệ tọa độ

2

 

Tên trục tọa độ

Longitude

Kinh độ

Hướng trục tọa độ

East

Hướng Đông

Đơn vị đo

Degree

Đơn vị đo là độ

Giá trị nhỏ nhất

-180 degree

 

Giá tr In nht

180 degree

 

Tn trc ta độ

Latitude

Vĩ độ

Hướng trục ta độ

North

Hướng Bc

Đơn v đo

Degree

Đơn v đo là độ

Giá tr nh nht

-90 degree

 

Giá tr In nht

90 degree

 

 

Phụ lục C

(Quy định)

Xử lý dữ liệu đa chiều

C.1  Tổng quan

Phụ lục này sẽ mô tả các thông tin về dữ liệu đa chiều mà một dịch vụ bản đồ trong môi trường web có hỗ trợ. Các chiều được đề cập đến trong phụ lục này bao gồm Thời gian, Độ cao,..

C.2  Khai báo và các giá trị hợp lệ

Yếu tố tùy chọn <Demension> được sử dụng trong siêu dữ liệu dịch vụ sẽ xác định các tham số kích thước (các thông tin về dữ liệu đa chiều) hỗ trợ cho một lớp hoặc một nhóm lớp. Các thông tin cần thiết cho một yếu tố này được làm rõ trong Bảng C.1:

Bảng C.1 - Các giá trị thuộc tính của chiều

Trường

Bắt buộc/ Tùy chọn

Ý nghĩa

name

Bắt buộc

Tên của chiều

units

Bắt buộc

Đơn vị của chiều

unitSymbol

Tùy chọn

Xác định biểu tượng

default

Tùy chọn

Thuộc tính xác định giá trị mặc định sẽ được sử dụng

multipleValues

Tùy chọn

Thuộc tính True/False xác định giá trị chiều có thể là giá trị đơn hoặc đa giá trị. 0 (“FALSE”) = chỉ cho phép đơn giá trị.

1 (TRUE) = cho phép đa giá trị. Giá trị mặc định là “0”

nearestValue

Tùy chọn

Thuộc tính True/False xác định giá trị phản hồi cho một truy vấn phải chính xác hay có thể xấp xỉ.

0 (“FALSE”) = buộc phải chính xác.

1 (“TRUE”) = giá trị có thể xấp xỉ. Giá trị mặc định là “0”

current

Tùy chọn

Thuộc tính True/False chỉ dùng cho các chiều có tính tạm thời (ví dụ như như “thời gian”)

extent

Bắt buộc

Văn bản xác định giá trị có sẵn cho chiều tương ứng

Một yếu tố chiều xây dựng theo định dạng XML sẽ có dạng như sau:

Yếu tố đa chiều được xây dựng dựa theo các quy định sau:

- Tên không phân biệt chữ hoa, chữ thường và không có khoảng trắng.

- Nếu đơn vị của chiều không xác định thì sử dụng chuỗi rỗng khi xây dựng truy vấn: units=“”.

- Nếu đơn vị của chiều được xác định, cần lấy và đưa ra thông tin chính xác được quy định tại UCUM.

- Nếu có, các giá trị của thuộc tính unitSymbol sẽ là chuỗi kí tự ASCII 7-bit.

Bảng C.2 quy định về cú pháp và ý nghĩa khi liệt kê các giá trị tham số trong khai báo chiều:

Bảng C.2 - Quy định về cú pháp khi liệt kê tham số

Cú pháp

Ý nghĩa

giá_trị

Đơn giá trị

giá_trị 1, giá_trị 2, giá_trị 3,...

Một danh sách đa giá trị

nhỏ_nhất/lớn_nhất/khoảng

Một khoảng giá trị được giới hạn trên và dưới, cùng với độ phân chia giữa các giá trị

nhỏ_nhất1/lớn_nhất 1 /khoảng 1, nhỏ_nhất2/lớn_nhất2/khoảng2,...

Danh sách nhiều khoảng giá trị

Các chiều được hỗ trợ trong phản hồi của các siêu dữ liệu dịch vụ được định nghĩa bởi máy chủ, các chiều (trục) đặc biệt là “TIME” (thời gian) và “ELEVATION” (độ cao) được định nghĩa trước như sau:

Giá trị đơn vị của trục thời gian theo định dạng “ISO 8601” là thời gian theo chuẩn ISO 8601:2000 được làm rõ trong phụ lục D. Đối với trục thời gian, thông tin về unitSymbol là không có.

Giá trị đơn vị của trục độ cao là “verticalCRSid” đề cập đến hệ tọa độ CRS thẳng đứng, giá trị của unitSymbol sẽ được khai báo để phù hợp với đơn vị đã xác định trước đó.

VÍ DỤ: Một vài ví dụ về định nghĩa chiều của máy chủ:

C.3  Các giá trị trong một truy vấn

Truy vấn đối với một lớp bản đồ có một hoặc nhiều yếu tố <Dimension> trong siêu dữ liệu dịch vụ có thể cần thêm một vài thông số bổ sung để tạo một truy vấn GetMap hoàn chỉnh. Cách thức thêm các thông số vào truy vấn GetMap được đưa ra trong các phần tiếp theo.

C.3.1  Giá trị thời gian và độ cao trong truy vấn

Nếu đối tượng dữ liệu có xác định về độ cao, truy vấn cần có tham số:

ELEVATION=value.

Nếu lớp bản đồ có yếu tố thời gian, truy vấn cần có tham số:

TIME=value.

Giá trị “value” sử dụng cú pháp được mô tả trong Bảng B.2 và không bao gồm khoảng trắng

Đối với yếu tố thời gian, khai báo “TIME=current” là hợp lệ và có ý nghĩa là “gửi dữ liệu có sẵn mới nhất”. Đối với truy vấn có khai báo “TIME=start_time/curent” nghĩa là “gửi dữ liệu có sẵn từ khoảng “start_time” đến thời gian hiện tại”.

C.3.2  Ví dụ

Một số ví dụ về truy vấn bản đồ có yếu tố đa chiều

VÍ DỤ 1: Truy vấn hình ảnh một bản đồ ozone tại một thời gian và độ cao xác định:

VERSION=1.3.0 WIDTH=600

REQUEST=GetMap HEIGHT=300

LAYERS=ozone TIME=2000-08-03

CRS=CRS:84 ELEVATION=1000

BBOX=-180,-90,180,90 FORMAT=image/gif

DỤ 2: Truy vn bản đồ trên tại khoảng thời gian xác định và dưới dạng video:

VERSION=1.3.0 WIDTH=600

REQUEST=GetMap HEIGHT=300

LAYERS=ozone TIME=2000-07-01/2000-07-31/P1D

CRS=CRS:84 ELEVATION=1000

BBOX=-180,-90,180,90 FORMAT=video/mpeg

C.4  Phản hồi của máy chủ

C.4.1 Đối với giá trị không hợp lệ

Nếu giá trị của chiều do máy khách truy vấn không hợp lệ hoặc không có, máy chủ sẽ đưa ra thông báo không hợp lệ “InvalidDimensionValue” hoặc “MissingDimensionValue” phụ thuộc vào từng trường hợp.

C.4.2  Giá trị mặc định

Để máy khách chắc chắn giá trị đã được gửi đi, máy chủ sẽ dán nhãn đối tượng phản hồi với giá trị thực sự được sử dụng. Trong môi trường HTTP, nhãn được đặt ở phần tiêu đề.

Đối với mỗi giá trị mặc định của chiều được sử dụng, tiêu đề của phản hồi sẽ gồm:

Warning: 99 Default value used: DIM_NAME=value units

Cảnh báo được định nghĩa bởi chuẩn IETF RFC 2616, DIM_NAME là tên tham số truy vấn, value là giá trị được sử dụng, units là đơn vị của thuộc tính.

C.4.3  Giá trị xấp xỉ

Nếu truy vấn cho phép giá trị xấp xỉ, máy chủ sẽ tính toán và gửi phản hồi là giá trị gần nhất đã được xác định. Nếu lựa chọn nearestValue không được hỗ trợ, máy chủ sẽ đưa ra phản hồi InvalidDimensionValue.

Để máy khách chắc chắn giá trị đã được gửi đi, máy chủ sẽ dán nhãn đối tượng phản hồi với giá trị thực tế đã được làm tròn. Trong môi trường HTTP, nhãn được đặt ở phần tiêu đề.

Đối với mỗi giá trị làm tròn của chiều được sử dụng, tiêu đề của phản hồi sẽ gồm:

Warning: 99 Nearest value used: DIM_NAME=value units

Cảnh báo được định nghĩa bởi chuẩn IETF RFC 2616 với DIM_NAME là tên tham số truy vấn, value là giá trị được sử dụng, units là đơn vị của thuộc tính.

 

Phụ lục D

(Quy định)

Định dạng thời gian

D.1  Định dạng thời gian

Định dạng thời gian cơ bản tuân theo TCVN ISO 8601:2004 với 14 chữ số xác định cụ thể thế kỷ, năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây và tùy chọn một điểm thập phân xác định phân đoạn giây:

ccyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ

Chữ số xác định thế kỷ bao gồm trong năm, định dạng năm có 2 chữ số là không hợp lệ.

VÍ DỤ: ccyy

Chỉ có năm

ccyy-mm

m và tháng

ccyyy-mm-dd

Năm, tháng và ngày

ccyy-mm-ddThhZ

Năm, tháng, ngày và giờ UTC

Đối với năm trước 18 ngàn năm trước công nguyên sẽ được biểu diễn với dấu trừ (“-”) phía trước. Để biểu diễn năm trong khoảng thời gian rất xa, giá trị năm có thể vượt quá 4 chữ số.

VÍ DỤ: -1350  Năm 1350 trước công nguyên

-18000  18 ngàn năm trước

Danh sách các giá trị thời gian biểu diễn phân cách nhau bởi dấu phẩy(“,”).

Chuẩn ISO 8601 còn quy định định dạng biểu diễn thời gian đại diện cho giá trị định kỳ với kí tự bắt buộc P, số năm Y, tháng M, ngày D, kí tự bắt buộc T đại diện cho thời gian, số giờ H, phút M, giây S. Các yếu tố không cần thiết có thể bỏ qua.

DỤ: P1Y

Định kỳ 1 năm

P1M10D

Định kỳ 1 năm 10 ngày

PT1.5S

Định kỳ 1.5 giây

D.2  Ví dụ

Một vài ví dụ về việc xây dựng truy vấn về thời gian theo đúng định dạng

VÍ DỤ:

Giá trị một khoảnh khắc bất kỳ: 2014-03-24T15:55:48.11Z

Danh sách các quý: 1999-01-01,1999-04-01,1999-07-01,1999-10-01

Dữ liệu được lấy hàng ngày vào buổi trưa từ 15/4/2014 đến 29/4/2014: 2014-04-15T12:00Z/2014-04-29T12:00Z/P1D

Dữ liệu hiện tại được làm mới sau mỗi 30 phút: 2014-03-24T16:02Z/2014-03-24T16:02Z/PT30M

 

Phụ lục E

(Quy định)

Lược đồ XML

E.1  Lược đồ XML của thao tác WMS Capabilities

Phụ lục này bao gồm lược đồ XML phản hồi cho thao tác WMS Capabilities mà dựa vào đó siêu dữ liệu dịch vụ từ một máy chủ sẽ được xác nhận.

Hình E.1 liệt kê các phần tử trong lược đồ XML phản hồi cho thao tác GetCapabilities dưới dạng mô hình phân cấp.

Hình E.1 - Mô hình phân cấp lược đồ XML phản hồi cho truy vấn GetCapabilities

Mô hình trên được cụ thể hóa bằng nội dung lược đồ XML sau. Cấu trúc XML này được viện dẫn theo cấu trúc của tổ chức OpenGIS Consortium được lưu trữ tại địa chỉ: http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/

E.2  Lược đồ thông báo không hợp lệ của dịch vụ

Lược đồ XML cho các thông báo không hợp lệ của dịch vụ, tóm tắt một số trường hợp trường hợp không hợp lệ và ý nghĩa từng trường hợp.

Thuộc tính “locator” được định nghĩa bên dưới là một chuỗi kí tự tùy chọn mà máy chủ sử dụng để chỉ ra những phần của truy vấn của dịch vụ dẫn đến truy vấn không hợp lệ.

Bảng E.1 - Một số trường hợp không hợp lệ thường gặp

Mã các thông báo không hợp lệ

Ý nghĩa

InvalidFormat

Giá trị tham số FORMAT ở truy vấn không được máy chủ hỗ trợ

InvalidCRS

Giá trị tham số CRS không được máy chủ hỗ trợ cho một (vài) lớp trong truy vấn

LayerNotDefined

Truy vấn GetMap tới một lớp không được máy chủ hỗ trợ

Truy vấn GetFeatureInfo tới lớp không được thể hiện trên bản đồ

StyleNotDefined

Truy vấn biểu diễn một lớp theo phong cách (STYLE) không được máy chủ hỗ trợ

LayerNotQueryable

Truy vấn GetFeatureInfo đến lớp không được phép truy vấn

InvalidPoint

Truy vấn GetFeatureInfo có giá trị i hoặc j không hợp lệ

CurrentUpdateSequence

Giá trị tham số tùy chọn UpdateSequence trong truy vấn GetCapabilities bằng giá trị hiện tại của dịch vụ cập nhật số thứ tự

InvalidUpdateSequence

Giá trị tham số tùy chọn UpdateSequence trong truy vấn GetCapabilities lớn hơn giá trị hiện tại của dịch vụ cập nhật số thứ tự.

MissingDimensionValue

Truy vấn không bao gồm giá trị của chiều, và máy chủ không khai báo giá trị mặc định cho chiều đó.

InvalidDimensionValue

Truy vấn có giá trị chiều không hợp lệ.

OperationNotSupported

Truy vấn tới một thao tác không được cung cấp bởi máy chủ.

 

Phụ lục F

(Quy định)

Lược đồ UML

Phụ lục này cung cấp mô hình UML cho WMS.

Hình F.1 xác định các kiểu dữ liệu WMS được sử dụng.

Bảng F.1 ánh xạ các lớp và các thuộc tính này với các yếu tố của siêu dữ liệu dịch vụ và các tham số truy vấn.

Hình F.2 là biểu đồ lớp tóm tắt các giao diện của WMS.

Hình F.3 cung cấp sơ đồ lớp cho mỗi thông điệp truy vấn. Thông điệp là chuỗi truy vấn URL như mô tả chung trong phần 5.1 và mô tả riêng đối với từng thao tác trong các phần 6.1, 6.2, 6.3.

Bảng F.2 ánh xạ các lớp truy vấn đến tên truy vấn.

Bảng F.3, F.4 và F.5 ánh xạ các thuộc tính của mỗi lớp truy vấn đến các tham số truy vấn.

Hình F.4 chỉ ra biểu đồ lớp của phản hồi WMS.

Hình F.1 - Kiu d liu ca WMS

Bng F.1 - Ánh x kiu d liu vi các tham s ca truy vn

Tên lp

Các yếu t

Tham s truy vn

Ghi chú

Box

BoundingBox, CRS

BBOX, CRS

 

OnlineImage

LegendURL, LogoURL

 

Phn hi GetMap

MIMEtype

Format

FORMAT

 

LayerList

 

LAYERS

 

StyleList

 

STYLES

 

MapAttributes

 

BGCOLOR, FORMAT, WIDTH, HEIGHT, TRANSPARENT

 

SampleDimension

 

TIME, ELEVATION, DIM_dimension_name

 

MapSize

 

WIDTH, HEIGHT

 

PixelPoint

 

I, J (GetFeatureInfo)

 

URL

OnlineResource, LegendURL, LogoURL

 

 

Hình F.2 - Các giao diện của WMS

Hình F.3 - Truy vấn WMS

Bảng F.2 - Ánh xạ các lớp truy vấn và các thao tác truy vấn

Tên lớp

Tên truy vn

MetadataRequest

GetCapabilities

MapRequest

GetMap

FeatureInfoRequest

GetFeatureInfo

Bảng F.3 - Ánh xạ thuộc tính của lớp truy vấn đến tham số truy vấn GetCapabilities

Thuộc tính

Tham số truy vấn

Format

FORMAT

OperationName

REQUEST

Service

SERVICE

UpdateSequence

UPDATESEQUENCE

Version

VERSION

Bảng F.4 - Ánh xạ thuộc tính của lớp truy vấn đến tham số truy vấn GetMap

Thuộc tính

Tham s truy vn

BoundingBox

CRS, BBOX

ExceptionFormat

EXCEPTIONS

Layers

LAYERS

MapAttributes

BGCOLOR, FORMAT, WIDTH, HEIGHT, TRANSPARENT

OperationName

REQUEST

SampleDimension

TIME, ELEVATION, DIM_dimension_name

Styles

STYLES

Version

VERSION

Bảng F.5 - Ánh xạ thuộc tính của lớp truy vấn đến tham số truy vấn GetFeatureInfo

Thuộc tính

Tham s truy vn

BoundingBox

CRS, BBOX

Exception

EXCEPTIONS

Info Format

INFO_FORMAT

Layers

LAYERS

MapAttributes

BGCOLOR, FORMAT, WIDTH, HEIGHT,

 

TRANSPARENT

OperationName

REQUEST

Point

I, J

queryLayers

QUERY_LAYERS

SampleDimension

TIME, ELEVATION, DIM_dimension_name

Styles

STYLES

Version

VERSION

Bảng F.4 - Phản hồi WMS

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] ISO 19128:2005 Geographic information -- Web map server interface

 

MỤC LỤC

1  Phạm vi áp dụng

2  Tuân thủ

3  Tài liệu viện dẫn

4  Thuật ngữ và định nghĩa

5  Chữ viết tắt

6  Các thành phần cơ bản của dịch vụ

7  Các yêu cầu chung

7.1  Chuẩn truy vấn HTTP

7.1.1  Giới thiệu

7.1.2  Chuẩn các kí tự trong HTTP GET URLs

7.1.3  Chuẩn cấu trúc URL phương thức HTTP GET

7.1.4  Chuẩn cấu trúc URL phương thức HTTP POST

7.2  Chuẩn phản hồi HTTP

7.3  Các giá trị kiểu số và kiểu Boolean

7.4  Chuẩn định dạng đầu ra của tập tin phản hồi

7.5  Hệ tọa độ

7.5.1  Hệ tọa độ của bản đồ (Map CS):

7.5.2  Lớp hệ quy chiếu tọa độ (Layer CRS)

7.5.3  Khung giới hạn

7.5.4  Hệ quy chiếu độ cao

7.5.5  Hệ tọa độ thời gian

7.5.6  Các hệ tọa độ khác

7.6  Chuẩn các tham số truy vấn

7.6.1  Thứ tự và quy định cách viết đối với các tham số

7.6.2  Quy định trình bày danh sách các tham số

7.6.3  Các tham s truy vn chung

7.7  Kết quả dịch vụ

7.8  Các trường hợp không hợp lệ

8  Các thao tác cơ bản của Dịch vụ bản đồ trong môi trường web

8.1  GetCapabilities (bắt buộc)

8.1.1  Các thành phần truy vấn GetCapabilities

8.1.2  Phản hồi đối với truy vấn GetCapabilities

8.2  GetMap (bắt buộc)

8.2.1  Các thành phần truy vấn GetMap

8.2.2  Phản hồi đối với truy vấn GetMap

8.2.3  Phép chiếu của các hệ quy chiếu tọa độ địa lý (CRS) vào hệ tọa độ của bản đồ (MapCS)

8.3  GetFeatureInfo

8.3.1  Các thành phần truy vấn GetFeatureInfo

8.3.2  Phản hồi của truy vấn GetFeatureInfo

Phụ lục A (Quy định) Kiểm tra tính phù hợp

Phụ lục B (Quy định) Định nghĩa một vài hệ tọa độ

Phụ lục C (Quy định) Xử lý dữ liệu đa chiều

Phụ lục D (Quy định) Định dạng thời gian

Phụ lục E (Quy định) Lược đồ XML

Phụ lục F (Quy định) Lược đồ UML

Thư mục tài liệu tham khảo

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi