Thông báo 250/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 250/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI
VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYT ĐỊNH SỐ 53/2012/QĐ-TTG
NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH LỘ TRÌNH
ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYN THNG
 
 
Ngày 09 tháng 7 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Tham dự họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Sau khi nghe đại diện Bộ Công Thương báo cáo tình hình triển khai Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:
1. Đánh giá chung
- Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương lớn thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 nhằm đa dạng hóa các nguồn năng lượng quốc gia, giải quyết các vấn đề môi trường và phát thải cacbon tại Việt Nam.
- Bộ Công Thương và các cơ quan đã có nhiều cố gắng trong thực hiện các nội dung liên quan; các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu đã tích cực tham gia, góp phần đẩy nhanh việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Quyết định có những khó khăn do thói quen tiêu dùng và nhu cầu của thị trường với sản phẩm nhiên liệu sinh học còn thấp, các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học hoạt động chưa hiệu quả, chưa chủ động đầu tư vùng nguyên liệu và tâm lý người tiêu dùng đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học còn e ngại, sợ rủi ro.
2. Các công tác cần triển khai trong thời gian tới
Để thực hiện Lộ trình đã nêu tại Quyết định 53/2012/QĐ-TTg, yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm nhiên liệu sinh học để cộng đồng tin tưởng, yên tâm thấy được lợi ích của các sản phẩm này. Lưu ý đa dạng hóa phương thức, nội dung tuyên truyền, qua đó cho thấy người dân được gì, nhà sản xuất được gì và nhà nước được gì khi sử dụng nhiên liệu sinh học.
b) Trong tháng 7 năm 2013, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn bộ các nhà máy sản xuất cồn nhiên liệu sinh học, khả năng đảm bảo về nguồn nguyên liệu, công nghệ và phương án sản xuất, các cơ chế, chính sách ưu đãi áp dụng đối với các nhà máy sản xuất cồn nhiên liệu; rà soát, đánh giá năng lực hệ thống hạ tầng pha trộn, phân phối sản phẩm nhiên liệu sinh học; rà soát, đánh giá hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm nhiên liệu sinh học từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra đánh giá trước ngày 15 tháng 9 năm 2013.
c) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi đối với các dự án sản xuất, phối trộn, phân phối nhiên liệu sinh học nhằm hỗ trợ phát triển bền vững vùng nguyên liệu; phối hợp với Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương thức xác định giá thành đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học. Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các chính sách thuế xuất khẩu đối với sắn nguyên liệu.
d) Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo các nhiệm vụ khoa học công nghệ để triển khai, hỗ trợ chương trình sản xuất và phân phối nhiên liệu sinh học; chủ động hoàn thiện các phương thức kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm nhiên liệu sinh học.
đ) Các Tập đoàn, dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, chủ động lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh đảm bảo nguồn cung nhiên liệu sinh học ổn định, các phương thức giao nhận, vận chuyển, tồn trữ nhiên liệu sinh học đảm bảo cung cấp theo lộ trình và nhu cầu thị trường.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./
 

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CT, KHCN, TC, GTVT, KHĐT, NNPTNT;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)
KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

thuộc tính Thông báo 250/TB-VPCP

Thông báo 250/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:250/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:17/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi