Thông báo 165/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kết quả cuộc họp giải quyết bồi thường thiệt hại cho người dân của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 165/TB-BTNMT

Thông báo 165/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kết quả cuộc họp giải quyết bồi thường thiệt hại cho người dân của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:165/TB-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành:10/08/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
---------------------
Số: 165/TB-BTNMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010
 
 
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI DÂN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM
 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3469/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 5 năm 2009 và Công văn số 4857/VPCP-KGVX ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình giải quyết bồi thường thiệt hại cho người dân của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Vedan), ngày 09 tháng 8 năm 2010 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp để tiếp tục giải quyết vụ việc nêu trên có lý, có tình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Vedan. Sau khi nghe báo cáo của Tổng cục Môi trường và Công ty Vedan; ý kiến phát biểu thẳng thắn, cởi mở, có lý, có tình của Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và cơ quan có liên quan, các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất kết luận như sau:
1. Trong thời gian qua, các cơ quan Trung ương và địa phương đã giải quyết vụ việc vi phạm pháp luật của Công ty Vedan một cách có tình, có lý, có trách nhiệm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết vụ việc, các cơ quan có liên quan đều khuyến khích tạo điều kiện để Công ty Vedan tiếp tục hoạt động có hiệu quả ở Việt Nam, đồng thời kiên quyết yêu cầu Công ty sớm bồi thường thỏa đáng cho người dân.
2. Hoan nghênh thiện chí và cố gắng của Công ty Vedan trong việc khắc phục hậu quả vi phạm và bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho người dân, cụ thể Công ty Vedan đã thống nhất bồi thường thiệt hại cho người dân của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 53.619.640.205 đồng và thành phố Hồ Chí Minh là 45.748.200.057 đồng. Riêng tỉnh Đồng Nai do Tỉnh chưa thống nhất được số thiệt hại cụ thể nên Công ty Vedan sẽ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để thống nhất mức bồi thường thiệt hại cho người dân trước ngày 13 tháng 8 năm 2010. Số tiền bồi thường nêu trên là số tiền bồi thường cho toàn bộ người dân bị thiệt hại của 03 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh trên lưu vực sông Thị Vải từ thời điểm hiện nay trở về trước và các người dân bị thiệt hại của 03 tỉnh, thành phố này sẽ không khởi kiện Công ty Vedan ra tòa án. Do niên độ tài chính, Công ty Vedan đề nghị sẽ thanh toán tiền bồi thường làm 02 đợt: Đợt 01 sẽ chuyển 50% số tiền bồi thường cho mỗi địa phương trong vòng 07 ngày và Đợt 2 sẽ chuyển từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 01 năm 2011 (số tiền thanh toán Đợt 2 sẽ được bảo lãnh của Ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán theo quy định).
Công ty Vedan cam kết thanh toán toàn bộ chi phí kiểm tra, giám sát, phân tích mẫu, đánh giá môi trường, các hoạt động tư vấn, giám định và một số chi phí khác liên quan đến việc giải quyết vụ việc của Công ty Vedan theo Biên bản làm việc đã ký giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Công ty Vedan ngày 05 tháng 11 năm 2008, gồm:
- Chi phí thanh toán cho các hoạt động điều tra, thống kê thiệt hại của các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 500 triệu đồng; thành phố Hồ Chí Minh là 500 triệu đồng và tỉnh Đồng Nai là 500 triệu đồng.
- Chi phí cho Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và cho Viện Hóa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát, đánh giá và xây dựng “Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thiệt hại về kinh tế, môi trường do hành vi gây ô nhiễm của Công ty Vedan gây ra trên lưu vực sông Thị Vải” số tiền là 3.076.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).
3. Trên cơ sở mức bồi thường thiệt hại của Công ty Vedan, Ủy ban nhân dân các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện: làm việc và thống nhất với Công ty Vedan hình thức tiếp nhận và tài khoản nhận tiền bồi thường thiệt hại của người dân; thông báo tới người dân bị thiệt hại và chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã liên quan khi nhận được tiền bồi thường phải chi nhanh chóng cho người dân bị thiệt hại, đảm bảo không để xảy ra khiếu kiện trong quá trình giải quyết tiền bồi thường. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm việc với Công ty Vedan để thống nhất được số tiền thiệt hại thực tế của người dân trước ngày 13 tháng 8 năm 2010.
Các công việc nêu trên, Ủy ban nhân dân các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh phải sớm hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
4. Các cơ quan Trung ương và địa phương sẽ nỗ lực tạo dựng hình ảnh của Công ty Vedan và mong muốn Công ty hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam.
Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả cuộc họp giải quyết bồi thường thiệt hại cho người dân của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam. Các cơ quan có liên quan căn cứ kết quả cuộc họp để thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai (để báo cáo);
- Hội Nông dân Việt Nam (để báo cáo);
- UBND các tỉnh BR-VT, ĐN và TP.HCM;
- Viện Môi trường và Tài nguyên (để thực hiện);
- Công ty CPHH Vedan Việt Nam (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCMT. Hh(28)
TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Bùi Cách Tuyến
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi