Quyết định 656/QĐ-UBND định mức chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 656/QĐ-UBND

Quyết định 656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức, nội dung chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc KạnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:656/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lý Thái Hải
Ngày ban hành:24/04/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

tải Quyết định 656/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 656/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC, NỘI DUNG CHI QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH BẮC KẠN

_______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chế độ bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh tại Tờ trình số 39/TTr-BCH ngày 12/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành định mức chi, nội dung chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, nội dung chi tiết theo biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP (Ô. Thất);
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

BIỂU ĐỊNH MỨC, NỘI DUNG CHI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

 

STT

Nội dung

Đơn vị

Mức chi tối đa từ Quỹ PCTT tỉnh (VNĐ)

Ghi chú

I

Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

 

 

 

1

Cứu trợ khẩn cấp về lương thực

Hộ

50% theo mức chi tại Quyết định 1478/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

2

Cứu trợ khẩn cấp về thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cần thiết khác

Người/đợt

300.000

 

3

Người

 

 

 

3.1

Hộ gia đình có người chết, mất tích, bị thương do thiên tai

Người

50% theo mức chi tại Quyết định 1478/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

3.2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng ra mai táng cho người chết do thiên tai không phải địa bàn cấp xã nơi cư trú của người đó được hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế

Hộ

 

4

Nhà ở

 

 

 

4.1

Hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi và hộ gia đình phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở đất, lũ, lụt, thiên tai được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở, di dời nhà ở; hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng (lớn hơn 70%) do thiên tai

Hộ

50% theo mức chi tại Quyết định 1478/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

4.2

Hỗ trợ sửa chữa nhà ở bị hư hỏng (50% đến dưới 70%)

Nhà

3.000.000

 

5

Nông nghiệp

 

 

 

5.1

Hỗ trợ đối với cây trồng:

Ha

Mức chi tối đa tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP

Chi cho những trường hợp không nhận được Hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP

5.2

Hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản:

Ha

5.3

Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm:

Con

II

Hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai

 

 

 

1

Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm

Hộ/ngày

300.000

Không quá 5 ngày/đợt

2

Lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu cầu cấp thiết khác cho người dân nơi sơ tán đến

Người/ngày

50.000

 

3

Hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông báo, cảnh báo, báo động thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh

 

 

 

3.1

Lắp đặt trạm đo mưa chuyên dùng (đo mưa tự động)

Trạm

40.000.000

Theo giá thị trường

3.2

Thuê bao dịch vụ trạm đo mưa chuyên dùng

Trạm

20.000.000

Theo giá thị trường

3.3

Xây dựng trạm đo mực nước

Trạm

50.000.000

Theo giá thị trường

3.4

Lắp đặt loa phát thanh

Cái

5.000.000

Theo giá thị trường

III

Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa thiên tai

 

 

 

1

Phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật, thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng(1)

 

 

1.1

Hội trường, máy chiếu

Ngày

500.000

Theo giá thị trường

1.2

Tiền ngủ cho giảng viên

Phòng/người/ngày

250.000

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

1.3

Thù lao cho giảng viên(2)

người/ ngày

600.000

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính

1.4

Chè nước giữa giờ

người/ ngày

20.000

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

1.5

Hỗ trợ đi lại cho học viên (lượt đi và về)

người/ lượt đi, về

100.000

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

1.6

Hỗ trợ đi lại cho giảng viên (Trường hợp tự túc phương tiện cả lượt đi và về)

người/ lượt đi, về

100.000

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính

1.7

Băng zôn

chiếc/ lớp

200.000

Theo giá thị trường

1.8

Văn phòng phẩm

lớp

500.000

Theo giá thị trường

1.9

Photo, in ấn (tài liệu tập huấn. Tài liệu, công cụ giảng...)

lớp

500.000

Theo giá thị trường

1.10

Xăng xe đi lại (đưa đi và đón giảng viên về)

chuyến

400.000

Theo giá thị trường

IV

Hỗ trợ thù lao cho người trực tiếp đi thu và chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã

 

Không vượt quá 5% tổng số thu thực tế trên địa bàn xã

 

(1): Lớp tập huấn tổ chức không quá 3 ngày/lớp.

(2): Giảng viên huy động, sử dụng từ nhóm giảng viên cấp tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi