Quyết định 5116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5116/QĐ-UBND

Quyết định 5116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5116/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành:17/10/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 5116/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN SÔNG, TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa;
Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển;
Căn cứ Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa;
Căn cứ Quyết định số 49/2007/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 81/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn - cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng, thông tin di động trên địa bàn Thành phố;
Căn cứ Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng Tổng Đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114;
Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố tại Tờ trình số 101/TTr-PCLB ngày 08 tháng 7 năm 2014 và Tờ trình số 138/TTr- PCLB ngày 25 tháng 9 năm 2014; ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2801/SGTVT-GTT ngày 25 tháng 4 năm 2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 4826/STP-VB ngày 08 tháng 09 năm 2014,
 
 
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương;
- Bộ NN và PTNT, Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;
- Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- UBND: Tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Long An, Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tiền Giang và Tỉnh Bình Thuận (để phối hợp);
- TT/TU; TT/HĐND.TP;
- TT/UB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ VN TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Trung tâm PCLB Khu vực miền Nam;
- Các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội TP;
- Đài Thông tin Duyên hải TP;
- Các Thành viên Ban Chỉ huy PCLB và TKCN TP;
- Các Báo, Đài TP;
- VPUB: các CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN-Tr) 230
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm
 
 
KẾ HOẠCH
PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN SÔNG, TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
 
Chương I
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG CHÂM, NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
 
Điều 1. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
Nâng cao ý thức tổ chức, sự điều hành thống nhất, chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng; huy động tổng hợp mọi nguồn lực thuộc các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan; các tổ chức, cá nhân trong khu vực để triển khai nhanh chóng, hiệu quả hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; khẩn trương khắc phục các hậu quả xảy ra, bảo đảm an toàn, trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, duy trì mọi hoạt động bình thường trên sông (trong kế hoạch này bao gồm cả sông, kênh, rạch; gọi chung là sông), trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Yêu cầu:
a) Tổ chức trực ban nghiêm túc để tiếp nhận, xử lý thông tin báo nạn kịp thời, ưu tiên bảo đảm thông tin thông suốt cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
b) Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại chỗ và ưu tiên cho việc cứu người.
c) Quá trình thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.
d) Sẵn sàng các phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong vùng nước trách nhiệm theo tính chất, mức độ vụ việc.
đ) Đảm bảo quản lý chặt chẽ, chính xác số lượng tàu thuyền, thuyền viên và ngư trường hoạt động khai thác, các hàng đăng, sở - đáy trên sông, biển (vị trí, tọa độ) đe kịp thời thông tin, hướng dẫn phòng, tránh thiên tai và chủ động khi xử lý tình huống.
e) Đảm bảo duy trì nghiêm chế độ thỉnh thị, báo cáo, thông báo theo quy định.
Điều 2. Phương châm, nguyên tắc
1. Quán triệt và thực hiện tốt Phương châm 4 tại chỗ "chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ".
2. Nguyên tắc xử lý tình huống: “tích cực, chủ động, liên tục, kịp thời, an toàn và hiệu quả”.
Chương II
CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ
 
Điều 3. Khu vực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ
1. Vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Vùng sông, cửa sông Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh giáp ranh Thành phố.
3. Vùng biển thuộc các Tỉnh giáp ranh Thành phố khi có yêu cầu phối hợp, hỗ trợ.
4. Khu vực thuộc vùng nước cảng biển Thành phố.
Điều 4. Lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ
Căn cứ vào tình hình thiên tai, tai nạn thực tế xảy ra trên biển, trên sông hoặc trong vùng nước cảng biển; Thành phố sẽ huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó:
- Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố. Trường hợp sự cố tai nạn do cơ quan Trung ương chủ trì thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố chỉ huy các lực lượng của Thành phố để phối hợp lực lượng của Trung ương thực hiện tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
- Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp trên sông: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố.
- Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố: Cảng vụ Hàng hải Thành phố.
1. Lực lượng tại chỗ:
a) Bộ đội Biên phòng Thành phố:
Đồn Biên phòng Thạnh An, Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Đồn Biên phòng Long Hòa và Hải đội 2; Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố (Ban Chỉ huy và 07 Trạm Biên phòng cửa khẩu trực thuộc) và theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố: chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các cửa sông khu vực huyện Cần Giờ và vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh; vùng biển thuộc các Tỉnh giáp ranh Thành phố khi có yêu cầu phối hợp, hỗ trợ.
b) Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố:
Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông; Phòng Cứu nạn - cứu hộ; Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận - huyện và theo sự phân công của Lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố: chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp tại các sông trên địa bàn Thành phố.
c) Cảng vụ Hàng hải Thành phố: chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố.
d) Bộ Tư lệnh Thành phố:
- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Giờ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các cửa sông khu vực huyện Cần Giờ và vùng biển Thành phố; vùng biển thuộc các Tỉnh giáp ranh Thành phố khi có yêu cầu phối hợp, hỗ trợ.
- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các quận - huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các tuyến sông trên địa bàn Thành phố.
đ) Công an Thành phố:
- Chỉ đạo Công an huyện Cần Giờ hỗ trợ các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các tuyến sông khu vực huyện Cần Giờ và vùng biển Thành phố.
- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an các quận - huyện phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, địa phương liên quan thực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các tuyến sông, vùng biển Thành phố.
e) Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn:
Sử dụng lực lượng, vật tư, phương tiện hiện có của địa phương; trong trường hợp cần thiết, được quyền huy động, trưng dụng các phương tiện trong nhân dân để tham gia, hỗ trợ các lực lượng chuyên trách thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và vùng nước cảng biển khi xảy ra sự cố trong khu vực thuộc địa bàn quản lý.
(Đính kèm Phụ lục I: Lực lượng dự kiến huy động phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố).
2. Lực lượng hỗ trợ:
Căn cứ vào tình hình diễn biến thực tế của thiên tai, tai nạn và yêu cầu tăng cường về nhân lực, vật lực; Thành phố đề nghị sự hỗ trợ của các lực lượng sau:
- Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III.
- Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.
- Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.
- Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho.
- Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III.
- Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam.
- Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 10.
- Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam.
- Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở Giao thông vận tải).
- Khu quản lý đường thủy nội địa (Sở Giao thông vận tải).
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Lực lượng Hải quân Vùng 2, Cảnh sát biển Vùng 3, Sư đoàn Phòng Không 367, Sư đoàn Không quân 370.
- Bộ đội Biên phòng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng Tỉnh Tiền Giang, Hải đoàn 18 Biên phòng.
Điều 5, Lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia cứu nạn, cứu hộ
1. Trạng thái thường xuyên
Bao gồm các phương tiện hoạt động trên biển, trên sông như: phà, tàu tìm kiếm cứu nạn các loại, tàu kéo, ca nô, ghe cứu hộ, xuồng máy. Các phương tiện vận tải trên bộ như: xe tải, xe cứu thương, xe chuyên dùng các loại. Trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ: máy bộ đàm, ống nhòm, phao tròn, phao bè, phao dây, áo phao, nệm phao cứu hộ, đèn pha, bộ dây cứu hộ - cứu nạn chuyên dụng, bộ đồ lặn, bộ đồ chống cháy, máy phát điện, máy khoan cắt bê tông...
(Đính kèm:
- Phụ lục II: Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố.
- Phụ lục III: Số lượng và vị trí phương tiện thủy dự kiến huy động phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố).
2. Trường hợp khẩn cấp vượt ngoài khả năng của lực lượng tại chỗ của Thành phố:
a) Bộ Tư lệnh Thành phố huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các đơn vị, địa phương để tổ chức ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
b) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố quyết định việc điều động lực lượng, trưng dụng phương tiện, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị và cá nhân hiện có trên địa bàn để tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đạt kết quả cao nhất.
c) Trong trường hợp cần thiết, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố và các Tỉnh bạn điều động lực lượng, trực thăng, tàu cứu nạn - cứu hộ... để hỗ trợ.
3. Trường hợp khẩn cấp vượt ngoài khả năng ứng phó của Thành phố:
Trong tình huống công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ vượt quá khả năng ứng phó của Thành phố, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ - ngành và Tỉnh bạn điều động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn sẽ chủ trì, huy động lực lượng, phương tiện theo quy định tại khoản 5, Điều 6 Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Chương III
QUY TRÌNH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ
 
Điều 6. Tiếp nhận và xử lý thông tin báo nạn
Thực hiện đúng theo Chương II, Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn - cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng, thông tin di động trên địa bàn Thành phố; đồng thời tập trung thực hiện các công việc sau đây:
1. Tiếp nhận, lưu thông tin:
a) Tiếp nhận thông tin:
Khi nhận được thông tin cấp cứu từ tàu thuyền trên sông, biển, trên các hàng đăng, sở - đáy, các kênh, rạch, hồ hoặc qua thông báo của các lực lượng hay nhân dân; các đơn vị khi nhận được tin thực hiện các nội dung sau:
- Trường hợp nội dung cuộc gọi phù hợp với chức năng thực hiện của từng đơn vị thì tiến hành thực hiện theo quy trình xử lý nội bộ của đơn vị.
- Trường hợp nội dung cuộc gọi thuộc chức năng xử lý của đơn vị khác thì nhân viên trực Tổng Đài tiến hành chuyển tiếp thông tin cuộc gọi đến đơn vị có trách nhiệm xử lý lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể:
+ Tổng Đài điện thoại 113: an ninh trật tự.
+ Tổng Đài điện thoại 114: cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy.
+ Tổng Đài điện thoại 115: lĩnh vực cấp cứu y tế.
- Cán bộ, nhân viên trực Tổng Đài bằng mọi biện pháp phải duy trì liên lạc với người báo tin và yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết theo các nội dung như sau:
+ Thời gian, vị trí (tọa độ hoặc khu vực) xảy ra tai nạn; trong trường hợp người dân không xác định được tọa độ thì đề nghị xác định phương hướng và khoảng cách tại nơi xảy ra tai nạn với địa danh trên đất liền (gần nơi bị nạn nhất).
+ Lý do bị nạn (gãy trục chân vịt, phá nước, bị phương tiện khác đâm va, gặp lốc xoáy, bị mắc cạn...).
+ Tên phương tiện, thuyền trưởng, số người trên phương tiện hoặc trên hàng đăng, sở - đáy.
+ Điều kiện thời tiết sóng, gió ở hiện trường; những việc chủ tàu hoặc người bị nạn đã thực hiện.
+ Tình trạng thực tế, hậu quả ban đầu (số người bị chết, mất tích, bị thương, số còn lại; số phương tiện bị chìm, hư hỏng, trôi dạt..
+ Số điện thoại, địa chỉ của người báo tin, thuyền trưởng, chủ tàu, chủ hàng đăng, sở - đáy.
+ Đề nghị của chủ phương tiện, chủ hàng đăng, sở - đáy (cứu hộ hay cứu nạn).
b) Lưu thông tin:
Nội dung các thông tin yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được ghi nhận, lưu vào sổ trực của đơn vị, gồm:
- Số điện thoại, họ và tên của người yêu cầu cứu nạn, cứu hộ.
- Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc gọi.
- Nội dung cuộc gọi.
- Các nội dung khác (nếu có).
2. Chuyển tiếp thông tin:
Các đơn vị chức năng thực hiện đúng theo Điều 4, Chương II Quy trình kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ủy ban nhân dân Thành phố.
3. Xử lý thông tin:
a) Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố (đơn vị quản lý đầu số điện thoại 114):
- Khi nhận được thông tin báo nạn (từ người bị nạn hay của cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân), cán bộ trực Tổng Đài báo cáo cho Lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố theo quy định; đồng thời phân tích, xác minh nguồn tin, phối hợp với lực lượng chức năng có nhiệm vụ chủ trì tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong khu vực đó như Phòng Cảnh sát Đường thủy (Công an Thành phố), Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố hoặc đơn vị, địa phương báo nạn xác minh nguồn tin hoặc xác minh ngay từ người báo nạn một cách nhanh chóng như khoản 1 (tiếp nhận, lưu thông tin).
- Thông tin vụ việc ban đầu ngay về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố. Nội dung thông tin chuyển tiếp được lưu trữ theo quy định tại khoản 1 (tiếp nhận, lưu thông tin).
- Duy trì liên lạc thường xuyên với người bị nạn để nắm chắc diễn biến tình hình tiếp theo và hướng dẫn, động viên người bị nạn tiến hành các bước tự xử ban đầu trong khi chờ các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đến.
- Trong quá trình xử lý các sự cố tai nạn, cứu nạn, cứu hộ cần định vị thuê bao di động bị nạn thì Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố phân tích thông tin yêu cầu cứu nạn, cứu hộ để ra quyết định cần định vị thuê bao di động phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.
b) Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố:
- Khi nhận được thông tin báo nạn (từ người bị nạn hay của cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân), cán bộ trực ban báo cáo cho Lãnh đạo Văn phòng Ban, đồng thời phân tích, xác minh nguồn tin, phối hợp với lực lượng chức năng có nhiệm vụ chủ trì tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong khu vực đó như Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông (Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố), Phòng Cảnh sát Đường thủy (Công an Thành phố), Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố hoặc đơn vị, địa phương báo nạn xác minh nguồn tin hoặc xác minh ngay từ người báo nạn nhanh chóng như khoản 1 (tiếp nhận, lưu thông tin).
- Sử dụng thiết bị nhắn tin qua máy vi tính, fax, điện thoại để thông báo, báo cáo ngay cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố theo thứ tự: Trưởng ban, Phó ban, thành viên phụ trách địa bàn nơi xảy ra sự cố, các thành viên còn lại. Tất cả các thông tin fax, điện thoại, tin nhắn gửi đi và thông tin phản hồi của các đơn vị phải được ghi nhận, sao lưu vào hệ thống của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố theo quy định.
- Trong quá trình xử lý các sự cố tai nạn, cứu nạn, cứu hộ cần định vị thuê bao di động bị nạn thì Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố phân tích thông tin yêu cầu cứu nạn, cứu hộ để ra quyết định cần định vị thuê bao di động phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.
- Quá trình thực hiện nội dung báo cáo, vẫn phải duy trì liên lạc thường xuyên với người bị nạn để nắm chắc diễn biến tình hình tiếp theo và hướng dẫn động viên người bị nạn tiến hành các bước tự xử lý ban đầu trong khi chờ các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đến.
c) Các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường xã - thị trấn nơi xảy ra sự cố tai nạn:
- Khi nhận được thông tin báo nạn (từ người bị nạn hay của cơ quan, đơn vị, cá nhân), bằng mọi biện pháp phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị gần khu vực xảy ra tai nạn để xác minh nguồn tin, hoặc xác minh ngay từ người báo nạn một cách nhanh chóng như khoản 1 (tiếp nhận, lưu thông tin). Phân tích đánh giá tính xác thực nguồn tin, đánh dấu vị trí tọa độ trên bản đồ, hải đồ, hình thành ý định xử lý theo chức năng nhiệm vụ.
- Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của địa phương và Chỉ huy cấp trên trực tiếp. Thông báo ngay cho các lực lượng có liên quan trong khu vực xảy ra tai nạn, theo thứ tự báo cho đơn vị chủ trì trước, đơn vị phối hợp sau, đơn vị ở gần nơi xảy ra tai nạn trước.
- Quá trình thực hiện nội dung báo cáo, vẫn phải duy trì liên lạc thường xuyên với người bị nạn để nắm chắc diễn biến tình hình tiếp theo và hướng dẫn động viên người bị nạn tiến hành các bước tự xử lý ban đầu trong khi chờ các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đến.
- Sử dụng hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn của đơn vị (điện thoại, vô tuyến điện sóng ngắn) thông báo, phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng tàu bị nạn để phát thông báo tai nạn, huy động những phương tiện đang hoạt động gần khu vực tham gia cứu nạn, hỗ trợ; thường xuyên duy trì và giữ vững liên lạc với tàu bị nạn; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
d) Các Sở, ban, ngành Thành phố:
Căn cứ vào tình hình thực tế của tai nạn, các lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ lệnh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố để cơ động đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ xử lý tình huống.
đ) Các Doanh nghiệp thông tin di động:
Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố thực hiện việc định vị thuê bao di động báo nạn theo Quy trình phối hợp về định vị thuê bao di động phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố.
Điều 7. Xử lý tình huống
1. Hành động của các Đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng (thuộc Bộ đội Biên phòng Thành phố); Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông, Phòng Cứu nạn - Cứu hộ, các Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận - huyện (thuộc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố); Cảng vụ Hàng hải Thành phố:
a) Khi nhận được tin xảy ra sự cố phải báo cáo ngay cho lãnh đạo cấp trên trực tiếp về tình hình, vụ việc ban đầu.
b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm khu vực được phân công và điều kiện, khả năng cho phép, tham mưu cho cấp trên phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận - huyện điều động, huy động lực lượng, phương tiện ra tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; trường hợp vượt quá khả năng và không thuộc phạm vi địa bàn phụ trách phải kịp thời báo cáo lãnh đạo đề nghị Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố điều động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đồng thời sẵn sàng cơ động hỗ trợ khi có yêu cầu.
c) Tùy theo tính chất mức độ vụ việc, các đơn vị nếu độc lập thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình thì chủ động triển khai lực lượng phương tiện sẵn có hoặc huy động phương tiện người dân để kịp thời xử lý tình huống, đồng thời báo cáo ngay về cấp trên trực tiếp (chú ý phải có cán bộ đơn vị trên phương tiện huy động của người dân để hướng dẫn tìm kiếm cứu nạn và hiệp đồng với các lực lượng khác). Phát huy tối đa Phương châm 4 tại chỗ; tránh tư tưởng ỷ lại cấp trên; sử dụng mọi biện pháp tại chỗ, nếu vượt quá khả năng cho phép thì mới báo cáo cấp trên để giải quyết.
d) Khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị phải phối hợp với nhau để tổ chức tuần tra quan sát dọc các sông, vùng biển và trên bờ biển để phát hiện cứu nạn kịp thời những nạn nhân bị trôi dạt, phương tiện bị nạn.
đ) Phối hợp với lực lượng tại chỗ của quận - huyện, sẵn sàng mọi mặt thường trực tại bến, cảng, Bệnh viện, Trung tâm y tế, Hội Chữ thập đỏ để tiếp nhận, sơ cứu, chăm sóc y tế ban đầu, chuyển nạn nhân cần cấp cứu đến cơ sở y tế nơi gần nhất.
e) Bằng mọi biện pháp đảm bảo thông tin thông suốt tới các Tổ - Đội, các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn với Ủy ban nhân dân các quận - huyện nơi xảy ra tai nạn và các đơn vị, địa phương liên quan.
g) Trong điều kiện cho phép, chỉ huy các đơn vị phải tổ chức ghi hình ảnh về các hoạt động của lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, vận chuyển nạn nhân, lai dắt phương tiện bị nạn vào bờ, đưa nạn nhân cấp cứu tại các bệnh viện, các trung tâm y tế... để m tư liệu phục vụ công tác nghiệp vụ sau này.
h) Yêu cầu gia đình thuyền trưởng, chủ tàu có đơn trình báo hoặc đề nghị cứu hộ (công việc này chỉ huy các đơn vị phải tiến hành khẩn trương và song song với nhiệm vụ cứu hộ, lai dắt tùy theo tính chất mức độ nguy hiểm của tình huống).
i) Bám sát và nắm chắc các tình huống cho đến khi kết thúc vụ việc. Tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.
2. Hành động của Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố:
a) Báo cáo ngay tình hình sự cố cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.
b) Nhanh chóng hội ý đánh giá nhận định tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc quyền cơ động, khẩn trương đến hiện trường.
c) Thành lập Đoàn công tác (có thể lập Sở Chỉ huy tiền phương tùy theo tính chất, mức độ vụ việc), trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, đồng thời tổ chức sử dụng lực lượng phương tiện thành các kíp tàu, ca nô, các tổ xung kích để ngay lập tức cơ động xử lý tình huống. Thành lập lực lượng thường trực cơ động, chốt chặn tại các vị trí xung yếu, an toàn thuận lợi cho việc cơ động để sẵn sàng ứng cứu.
d) Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại bến, cầu cảng, bệnh viện trung tâm y tế, đồng thời phối hợp với các lực lượng khác để tiếp nhận, sơ cứu, chăm sóc y tế ban đầu, chuyển nạn nhân cần cấp cứu đến Trung tâm y tế, Bệnh viện gần nhất.
đ) Nếu ngoài khả năng được giao, tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh các quân chủng như Hải quân, Không quân để đề nghị điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ.
e) Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các quận - huyện và các lực lượng liên quan để xử lý vụ việc.
g) Sử dụng hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn của đơn vị (điện thoại, vô tuyến điện sóng ngắn) thông báo, phối hợp với Đài Thông tin Duyên hải Thành phố, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng tàu bị nạn để phát thông báo tai nạn, huy động những phương tiện đang hoạt động gần khu vực tham gia cứu nạn, hỗ trợ; thường xuyên duy trì và giữ vững liên lạc với tàu bị nạn; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
h) Tổ chức quay phim, chụp hình quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và tình hình diễn biến tại nơi xảy ra vụ việc, trên đường hành trình, tại bến cảng, cầu tàu, hoặc nơi tiếp nhận nạn nhân, cơ sở y tế làm tư liệu phục vụ công tác nghiệp vụ sau này.
i) Bám sát và nắm chắc các tình huống cho đến khi kết thúc vụ việc. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố theo quy định từ khi bắt đầu tới khi kết thúc sự vụ.
k) Trường hợp chưa tổ chức cơ động ra hiện trường nhưng qua hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn và qua báo cáo của đơn vị thuộc quyền phát hiện trên tàu bị nạn có người bị thương. Lệnh cho chỉ huy đơn vị tại chỗ:
- Cử Quân y, Lực lượng y tế chuyên trách phối hợp với Lực lượng Thông tin sử dụng máy trực canh tìm kiếm cứu nạn của đơn vị để thăm khám, hướng dẫn nạn nhân, những người trên tàu sơ cứu, điều trị ban đầu cho nạn nhân trong thời gian chờ lực lượng chuyên môn đến hỗ trợ, cấp cứu.
- Qua máy thông tin hướng dẫn thuyền trưởng đưa nạn nhân vào nơi gần nhất, có điều kiện để cấp cứu; duy trì liên lạc 24/24 giờ với đơn vị để xử lý các tình huống. Đồng thời thông báo ngay về Ủy ban nhân dân các quận - huyện để phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ, giải quyết.
- Nếu vụ việc kéo dài thì hàng ngày báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định, đồng thời cập nhật mọi diễn biến tình hình và thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.
- Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm.
3. Hành động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các quận - huyện nơi xảy ra sự cố:
a) Khi nhận được tin báo nạn của các cơ quan đơn vị hoặc của cá nhân, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các quận - huyện hội ý nhanh đánh giá nhận định tình hình. Đồng thời, báo cáo ngay tình hình sự cố cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.
b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của địa phương và thông qua đơn vị chịu trách nhiệm chính trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn để giao nhiệm vụ cho các đơn vị cơ động tới ngay hiện trường.
c) Thành lập Đoàn công tác đến hiện trường để trực tiếp kiểm tra đôn đốc chỉ đạo các đơn vị, đồng thời tổ chức sử dụng lực lượng phương tiện tại chỗ thường trực sẵn sàng cơ động, chốt chặn tại các vị trí xung yếu, an toàn thuận lợi cho việc ứng cứu.
d) Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại bến, cầu cảng, bệnh viện để tiếp nhận, sơ cứu, chăm sóc y tế ban đầu, chuyển nạn nhân cần cấp cứu đến Trung tâm y tế, Bệnh viện gần nhất.
đ) Nếu vụ việc vượt quá khả năng của lực lượng tại chỗ, báo cáo và tham mưu Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ, giải quyết vụ việc. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan cơ động đến để xử lý vụ việc.
e) Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể xã hội và huy động phương tiện, trang thiết bị, lực lượng trên địa bàn quận - huyện tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, trên sông và tiếp nhận, sơ cứu người bị nạn; tiếp nhận, bảo vệ, quản lý phương tiện bị nạn tập kết tại quận - huyện; đồng thời sử dụng hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn (điện thoại, vô tuyến điện sóng ngắn) thông báo, phối hợp với Đài Thông tin duyên hải Thành phố, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng tàu bị nạn để phát thông báo tai nạn, huy động những phương tiện đang hoạt động gần khu vực, hoặc phương tiện đang neo đậu tại bến tham gia cứu nạn, hỗ trợ; thường xuyên duy trì và giữ vững liên lạc với tàu bị nạn; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
g) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm khu vực được phân công, tham mưu cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố điều động, huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
h) Bám sát và nắm chắc các tình huống cho đến khi kết thúc vụ việc. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố theo quy định từ khi bắt đầu tới khi kết thúc vụ việc.
i) Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm.
4. Hành động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố:
a) Báo cáo ngay tình hình sự cố cho Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, Trường Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.
b) Nhanh chóng đánh giá nhận định tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố; giao nhiệm vụ cho các đơn vị cơ động khẩn trương đến hiện trường.
c) Thành lập Đoàn công tác (có thể lập Sở Chỉ huy tiền phương tùy theo tính chất mức độ vụ việc), cử thành viên trực tiếp đến hiện trường kiểm tra đôn đốc chỉ đạo các đơn vị. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận - huyện thành lập lực lượng thường trực cơ động, chốt chặn tại các vị trí xung yếu, an toàn thuận lợi cho việc cơ động để sẵn sàng ứng cứu.
d) Chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại bến, cầu cảng, bệnh viện đồng thời phối hợp với các lực lượng khác để tiếp nhận, sơ cứu, chăm sóc y tế ban đầu, chuyển nạn nhân cần cấp cứu đến Trung tâm y tế, Bệnh viện gần nhất.
đ) Trực tiếp chỉ huy điều hành các lực lượng của Thành phố cơ động đến phối hợp với lực lượng tại chỗ để xử lý vụ việc.
e) Thông báo cho các lực lượng chức năng liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong từng tình huống cụ thể để đề nghị phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố thông báo, hiệp đồng với Hải đoàn 18 Biên phòng để chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, trang bị, quân y... sẵn sàng cơ động cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh.
g) Tùy theo tình hình thực tế, nếu vụ việc vượt ngoài khả năng của Thành phố, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời soạn thảo văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh các quân chủng như Hải quân, Không quân để điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ, giúp đỡ.
h) Tổng hợp, báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn theo quy định từ khi bắt đầu tới khi kết thúc sự vụ.
i) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nguyên nhân tai nạn.
k) Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm.
5. Hành động của lực lượng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố cơ động đến:
a) Khi được lệnh điều động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đến hiện trường để hỗ trợ cho lực lượng tại chỗ.
b) Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng tại chỗ, đặc biệt là lực lượng chỉ huy hiện trường để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
6. Hành động của các lực lượng hỗ trợ của Trung ương và các Tỉnh giáp ranh:
a) Khi nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố và điều động của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan Trung ương: liên lạc trực tiếp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố để nắm chắc vị trí, tọa độ và nội dung đề nghị hỗ trợ.
b) Nhanh chóng cơ động lực lượng tới hiện trường, liên lạc với lực lượng tại chỗ của Thành phố để nghe thông báo tình hình thực tế và nhiệm vụ cần triển khai. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, thường xuyên giữ vững liên lạc với các lực lượng liên quan để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.
 
Chương IV
CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỈ HUY, ĐIỀU HÀNH, PHỐI HỢP, TRỰC BAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ
 
Điều 8. Công tác tổ chức điều hành, chỉ huy, phối hợp
1. Tình huống nằm trong khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Lực lượng tại chỗ:
Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố trực tiếp chỉ huy mọi hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, trên sông và trong vùng nước cảng biển theo chức năng từng đơn vị.
2. Tình huống vượt quá khả năng của Lực lượng tại chỗ của Thành phố:
a) Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; theo đó, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, điều phối mọi hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện liên quan và hiệp đồng với các lực lượng của Trung ương, các Tỉnh giáp ranh. Trong trường hợp Trưởng ban vắng mặt thì ủy quyền cho một Phó Trưởng ban thường trực phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn điều hành, chỉ huy.
b) Tình huống xảy ra tại các cửa sông khu vực huyện Cần Giờ và vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh, vùng biển thuộc các Tỉnh giáp ranh Thành phố khi có yêu cầu phối hợp, hỗ trợ: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố trực tiếp chỉ huy hiện trường.
c) Tình huống xảy ra tại các sông trên địa bàn Thành phố: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố trực tiếp chỉ huy hiện trường.
d) Tình huống xảy ra trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố: Cảng vụ Hàng hải Thành phố trực tiếp chỉ huy hiện trường.
(Đính kèm Phụ lục IV: Phạm vi vùng nước và các khu vực phân chia cảng biển Thành phố).
3. Tình huống vượt ngoài khả năng ứng phó của Thành phố:
Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn sẽ chủ trì, huy động lực lượng, phương tiện và chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, điều phối mọi hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng của Trung ương, Thành phố và các Tỉnh giáp ranh Thành phố.
4. Vị trí chỉ huy: tại hiện trường nơi xảy ra sự cố, tai nạn.
Điều 9. Quy định trực chỉ huy, trực ban
1. Trực chỉ huy, trực ban thường xuyên:
Ở trạng thái thường xuyên, các Sở, ban, ngành Thành phố và địa phương tổ chức trực ban theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định công tác trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.
2. Trực chỉ huy, trực ban điều hành khi có tình huống:
a) Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị:
- Tăng cường trực chỉ huy và trực ban đảm bảo chỉ huy chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
- Tăng cường nhân lực trực ban 24/24 giờ tại Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.
- Các đơn vị trong khu vực xảy ra tai nạn tổ chức trực 24/24 giờ.
b) Tại Sở Chỉ huy tiền phương:
- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố luân phiên trực chỉ huy và bố trí trợ lý, chuyên viên chuyên trách trực ban tiếp nhận thông tin, truyền phát ý kiến chỉ đạo theo ngành dọc.
- Tùy theo tính chất, mức độ vụ việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập hệ thống thông tin tại chỗ và thông tin cơ động phục vụ cho lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố chỉ huy điều hành các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
Điều 10. Hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ
1. Tổng Đài tiếp nhận thông tin cứu nạn, cứu hộ:
a) Tổng Đài điện thoại 114 thuộc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố thực hiện tiếp nhận tất cả các thông tin cứu nạn, cứu hộ (từ nhân dân, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, các Tổng Đài khẩn cấp 113, 115), đồng thời thông báo kịp thời, chính xác cho các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
b) Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố đảm bảo công tác phối hợp, xử lý, chuyển tiếp thông tin cứu nạn, cứu hộ giữa Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố với các lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Thành phố.
2. Hệ thống liên lạc tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ:
a) Bộ đội Biên phòng Thành phố:
Tổ chức các đài canh tại các đơn vị Biên phòng để tiếp, chuyển thông tin về thiên tai, công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các phương tiện hoạt động trên các tuyến biên giới biển đảo Việt Nam và trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó tổ chức 02 Đài Thông tin phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:
- Sở Chỉ huy (189B, Cống Quỳnh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), tên gọi: Biên phòng Sài Gòn:
+ Số điện thoại trực ban tác chiến: (08) 39.252.624;
+ Số fax: (08) 39.254.700.
- Hải Đội 2 (Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh), tên gọi: Biên phòng Cần Giờ.
- Tần số hoạt động quy định: 9339 KHz (sóng ngày), 6973 KHz (sóng đêm). Máy vô tuyến điện tần số: 145.50 MHz.
- Trong điều kiện hoạt động thường xuyên: thời gian dùng sóng ngày từ 06h00 đến 17h59, đêm từ 18h00 đến 05h59; chế độ trực canh là 15 phút các đầu giờ.
b) Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố: Tổng Đài 114.
c) Cảng vụ Hàng hải Thành phố:
- Thông tin liên lạc: VHF kênh 16.
- Số điện thoại: (08) 39.404.151; 01234.091.111.
- Số fax: (08) 39.404.828.
d) Bộ Tư lệnh Thành phố:
- Tổ chức 02 Đài Thông tin QMAX phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:
+ Sở Chỉ huy (291, Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh), tên gọi: Hà Nội.
+ Ban Chỉ huy Quân sự Huyện Cần Giờ, tên gọi: Hà Nam.
- Tần số hoạt động quy định: 55.50 MHz (sóng chính), 55.75 MHz (sóng phụ). Trong điều kiện hoạt động thường xuyên: tổ chức trực canh 24/24 giờ.
- Số điện thoại trực ban: (08) 38.641.763.
- Số fax: (08) 38.656.234; 62 648 286.
đ) Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố:
- Số điện thoại: (08) 38.297.598.
- Số fax: (08) 38.232.742.
3. Hệ thống thông tin liên lạc bưu điện
(Đính kèm Phụ lục V: Danh sách điện thoại liên lạc của các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ).
Điều 11. Chế độ báo cáo
Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định công tác trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.
 
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 12. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố
Tổng hợp ý kiến của Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị, địa phương liên quan, báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố công tác triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả của các đơn vị, địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống, sự cố xảy ra.
Điều 13. Bộ đội Biên phòng Thành phố
1. Là cơ quan thường trực chủ trì, đồng thời phối hợp với các ngành, các lực lượng, các đoàn thể xã hội tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông ở khu vực Biên phòng và trên biển Thành phố, vùng biển thuộc các Tỉnh giáp ranh Thành phố khi có yêu cầu phối hợp, hỗ trợ.
2. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng, các đoàn thể xã hội tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm Quy chế khu vực biên giới biển; các quy định về đảm bảo an toàn hàng hải.
3. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản), các ngành, các tổ tự quản trên biển thường xuyên cập nhật, nắm chắc thông số kỹ thuật, chất lượng, số lượng phương tiện, ngành nghề hoạt động của ngư dân trên địa bàn, kể cả số hộ ngư dân hoạt động đăng, đáy trên sông, trên biển. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng, thống kê đầy đủ các thông tin về người, phương tiện, hải trình, ngư trường. Kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu thuyền hết hạn đăng kiểm, tàu thiếu các thiết bị đảm bảo an toàn theo quy định; nghiêm khắc xử lý thuyền trưởng, máy trưởng không có giấy phép, không đủ khả năng điều khiển phương tiện, chứng chỉ hành nghề.
4. Tổ chức hệ thống thông tin đảm bảo hoạt động liên lạc thông suốt giữa các cấp, giữa Bộ đội Biên phòng Thành phố với các cơ quan, đơn vị liên quan, giữa Bộ đội Biên phòng Thành phố với các tàu đánh cá trên biển, với chủ các hàng đăng, sở - đáy trên sông, trên biển.
5. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong việc trưng dụng, điều động phương tiện của ngư dân tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, biển.
6. Phối hợp với các lực lượng có liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố và đơn vị quản lý đường thủy nội địa và hàng hải tiến hành bố trí các biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí đã được xác định.
Điều 14. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố
1. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn - cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng, thông tin di động trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND ngày 09 tháng 7 ngày 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng Tổng Đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114.
2. Tiếp nhận đầy đủ và xác minh thông tin báo nạn 24/24 giờ qua Tổng Đài 114, trên cơ sở thông tin cứu nạn, cứu hộ và các yêu cầu cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng liên quan để phân tích, quyết định việc thực hiện định vị thuê bao theo Quy trình phối hợp về định vị thuê bao di động phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố; duy trì thông tin liên lạc với đối tượng, phương tiện bị nạn hoặc các tổ chức cá nhân có liên quan trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
3. Chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp tại các tuyến sông trên địa bàn Thành phố.
4. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng trong việc huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu các tình huống xảy ra nhanh chóng, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc tai nạn trên tuyến sông theo thẩm quyền.
5. Phối hợp các cơ quan chức năng liên quan, xác định các điểm thường có khả năng xảy ra tai nạn (vị trí, địa danh, tọa độ) trên các tuyến sông của Thành phố, đặc biệt là các điểm tiếp nhiên liệu dọc các con sông trên địa bàn, làm cơ sở cho chỉ huy chỉ đạo và điều hành lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn khi có vụ việc xảy ra.
Điều 15. Cảng vụ Hàng hải Thành phố
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong vùng nước cảng biển tại Thành phố.
2. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Thành phố trong việc huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu các tình huống xấu do thiên tai gây ra trong vùng nước quản lý được nhanh chóng, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc tai nạn trong vùng nước cảng biển theo thẩm quyền.
3. Phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan, xác định các điểm thường có khả năng xảy ra tai nạn (vị trí, địa danh, tọa độ) trong vùng nước cảng biển của Thành phố làm cơ sở cho việc chỉ huy, chỉ đạo và điều hành lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có vụ việc xảy ra.
Điều 16. Bộ Tư lệnh Thành phố
Huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Công an Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố mang tính chất nghiêm trọng.
Điều 17. Công an Thành phố
1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, kênh, rạch của Thành phố.
2. Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tổ chức điều tra, kết luận vụ việc nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Sở Y tế nhằm đảm bảo kết nối thông suốt các Tổng Đài 113, 114, 115 phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố.
Điều 18. Sở Giao thông vận tải
1. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Sở Y tế, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố và các đơn vị, địa phương liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên các tuyến sông khu vực Thành phố.
2. Chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố, Khu Quản đường thủy nội địa, Thanh tra Sở Giao thông vận tải khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, xác định các điểm thường có khả năng xảy ra tai nạn (vị trí, địa danh, tọa độ) trên tuyến sông, ven biển của Thành phố làm cơ sở cho việc chỉ huy, chỉ đạo và điều hành lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn khi có vụ việc xảy ra.
Điều 19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:
a) Phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, xã liên quan làm tốt công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên các vùng biển; thực hiện và kiểm tra việc thực hiện đúng các quy định về trang bị kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, trên sông.
b) Quản lý chặt chẽ hoạt động nghề cá; nắm chắc vị trí, số lượng, thuyền viên, tần số liên lạc của các tàu cá đánh bắt xa bờ; kịp thời cảnh báo thời tiết nguy hiểm, thiên tai trên biển và thông báo cho các chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng.
c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong việc trưng dụng, điều động phương tiện của ngư dân tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, biển.
2. Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố):
a) Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn - cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng, thông tin di động trên địa bàn Thành phố.
b) Tiếp nhận và kịp thời truyền phát, báo cáo diễn biến vụ việc; tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
c) Cùng các cơ quan chức năng có liên quan, xác định các điểm thường có khả năng xảy ra tai nạn (vị trí, địa danh, tọa độ) trên tuyến sông, biển của Thành phố để tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố và các lực lượng lắp đặt hệ thống cảnh báo làm cơ sở cho việc chỉ huy, chỉ đạo và điều hành lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có vụ việc xảy ra.
d) Tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
Điều 20. Đài Thông tin Duyên hải Thành phố
1. Trực canh tiếp nhận thông tin báo nạn trên các phương thức và tần số cấp cứu, xử lý thông tin báo nạn và phát quảng bá thông tin cứu nạn theo quy định; đồng thời báo cáo kịp thời cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.
2. Kịp thời thông tin về tình hình, diễn biến, hướng di chuyển của thời tiết nguy hiểm, áp thấp nhiệt đới, bão cho các tàu thuyền hoạt động đánh bắt xa bờ trên địa bàn Thành phố và hướng dẫn cho các chủ tàu thuyền tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi, không đi vào vùng nguy hiểm, tiếp nhận các thông tin cứu hộ, cứu nạn trên biển của các tàu, thuyền đánh bắt thủy sản.
Điều 21. Sở Thông tin và Truyền thông
1. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn - cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng, thông tin di động trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND ngày 09 tháng 7 ngày 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng Tổng Đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114.
2. Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thông tin di động trong việc thực hiện định vị thuê bao di động phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố.
3. Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Sở Y tế, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố nhằm đảm bảo kết nối thông suốt các Tổng Đài 113, 114, 115 phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố (trong đó, Tổng Đài 114 là đầu số điện thoại tiếp nhận thông tin về tai nạn, sự cố và yêu cầu cứu nạn, cứu hộ).
Điều 22. Sở Y tế
1. Phối hợp với Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố nhằm đảm bảo kết nối thông suốt các Tổng Đài 113, 114, 115 phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố (trong đó, Tổng Đài 114 là đầu số điện thoại tiếp nhận thông tin về tai nạn, sự cố và yêu cầu cứu nạn, cứu hộ).
2. Chỉ đạo lực lượng y tế tuyến Thành phố và quận - huyện, Trung tâm Y tế các quận - huyện nơi xảy ra sự cố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thành phố và lực lượng tại chỗ tổ chức sơ cấp cứu người bị nạn và chuyển đến bệnh viện nơi gần nhất.
Điều 23. Các Doanh nghiệp thông tin di động
1. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn - cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng, thông tin di động trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng Tổng Đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114.
2. Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố trong việc thực hiện định vị thuê bao di động phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong điều kiện đêm tối và thời tiết nguy hiểm.
Điều 24. Ủy ban nhân dân các Quận - Huyện nơi xảy ra sự cố
1. Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể xã hội và huy động phương tiện, trang thiết bị, lực lượng trên địa bàn tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, trên sông và tiếp nhận, sơ cấp cứu người bị nạn; tiếp nhận, bảo vệ, quản lý phương tiện bị nạn được tập kết tại địa phương.
2. Phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan, xác định các điểm thường có khả năng xảy ra tai nạn (vị trí, địa danh, tọa độ) trên các tuyến sông, trên biển của Thành phố làm cơ sở cho việc chỉ huy, chỉ đạo và điều hành lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có vụ việc xảy ra.
Điều 25. Các cơ quan thông tin tuyên truyền
Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, cơ quan thông tấn - báo chí kịp thời đăng tải diễn biến vụ việc sự cố, tai nạn, đưa tin hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển Thành phố.
Điều 26. Chủ tàu thuyền, thuyền trưởng và thuyền viên, chủ các hàng đăng, sở - đáy trên sông, biển; các cơ quan tổ chức và cá nhân liên quan
1. Nắm chắc các số điện thoại của các cơ quan đơn vị có nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để kịp thời thông tin, thông báo diễn biến vụ tai nạn; sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi chính quyền địa phương, cơ quan chức năng yêu cầu trưng dụng và khai báo trung thực, khách quan với cơ quan chức năng những vấn đề liên quan đến vụ tai nạn.
2. Tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn về các quy định bảo đảm an toàn hàng hải, các lớp nghiệp vụ về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ do các cơ quan, chính quyền các địa phương tổ chức.
3. Cập nhật thông tin các điểm thường có khả năng xảy ra tai nạn (vị trí, địa danh, tọa độ) trên các tuyến sông, trên biển của Thành phố để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn khi tham gia lưu thông và hoạt động nghề cá.
Điều 27. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ngành Thành phố, Quận - Huyện xây dựng Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển thuộc địa bàn quản lý; trong đó phải cụ thể hóa trong từng tình huống phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương mình để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
Điều 28. Hằng năm, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung; các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.
Chương VI
ĐẢM BẢO VỀ HẬU CẦN, TÀI CHÍNH
 
Điều 29. Nguồn tài chính bảo đảm cho công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ
1. Ngân sách của Thành phố và Quận - Huyện.
2. Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố.
3. Tài trợ, hỗ trợ, viện trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân nước ngoài và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ.
4. Đền bù của cơ quan bảo hiểm; chi trả của tổ chức, cá nhân và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
5. Các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất liên quan đến hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai được thanh toán chi phí theo Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa.
Điều 30. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, rà soát phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị bổ sung đầu tư để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả./.
 
PHỤ LỤC I
LỰC LƯỢNG DỰ KIẾN HUY ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN SÔNG, TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 17  tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Đơn vị: người

STT
LỰC LƯỢNG
THÀNH PHỐ
QUẬN, HUYỆN
PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN
TỔNG CỘNG
1
Quân sự
360
2.856
3.220
6.436
2
Bộ đội Biên phòng
400
 
 
400
3
Công an
100
2.000
600
2.700
4
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy
1.000
 
 
1.000
5
Cảng vụ Hàng hải Thành phố
50
 
 
50
6
Y tế
500
1.100
 
1.600
7
Hội Chữ thập đỏ
100
900
 
1.000
8
Thanh niên xung phong
800
 
 
800
9
Dân quân, Thanh niên xung kích
 
 
5.900
5.900
Tổng cộng các lực lượng
3.310
6.856
9.720
19.886
 
PHỤ LỤC II
PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ DỰ KIẾN HUY ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN SÔNG, TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT
DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ
ĐƠN VỊ
SỞ - NGÀNH, ĐƠN VỊ
QUẬN, HUYỆN
TỔNG CỘNG
1
Xe tải các loại
chiếc
349
46
395
2
Xe cứu thương
chiếc
29
27
56
3
Xe chuyên dùng các loại
chiếc
28
55
83
4
Ca nô
chiếc
53
40
93
5
Tàu TKCN các loại
chiếc
19
6
25
6
Tàu kéo
chiếc
14
 
2
7
Ghe cứu hộ
chiếc
10
28
38
8
Xuồng máy các loại
chiếc
19
14
33
9
Phà
chiếc
24
2
26
10
Máy bộ đàm
máy
514
313
827
11
Máy phát điện
máy
268
102
370
12
Máy khoan cắt bê tông
máy
10
42
52
13
Phao tròn
cái
3.816
6.752
10.568
14
Phao bè
cái
183
103
286
15
Áo phao
cái
7.505
12.439
19.944
16
Áo phao 3 đai
cái
 
310
310
17
Phao dây
cái
9
78
87
18
Nệm phao cứu hộ
cái
7
10
17
19
Nhà bạt các loại
cái
153
144
297
20
Ống nhòm
cái
69
33
102
21
Xà beng các loại
cái
222
459
681
22
Búa các loại
cái
226
544
770
23
Bộ đồ lặn
bộ
30
 
30
24
Bộ đồ chống cháy
bộ
10
 
10
25
Đèn chiếu sáng xách tay
cái
50
150
200
26
Loa pin cầm tay
cái
30
96
126
27
Dây thừng
m
100
10.640
10.740
28
Kềm cộng lực
cái
 
45
45
29
Bộ dây cứu hộ - cứu nạn chuyên dụng
bộ
 
2
2
30
Đèn pha
cái
 
5
5
 
PHỤ LỤC III
SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ PHƯƠNG TIỆN THỦY DỰ KIẾN HUY ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN SÔNG, TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT
PHƯƠNG TIỆN THỦY
SỐ LƯỢNG
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
VỊ TRÍ NEO ĐẬU
1
Ca nô
57
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố (09 chiếc)
Bến Phà Thủ Thiêm (cũ), quận 2 (04 chiếc); phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn trên sông (196 Tôn Thất Thuyết, phường 3 quận 4; 04 chiếc); phòng Cảnh sát PCCC huyện Cần Giờ (Rừng Sác, ấp Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ; 01 chiếc)
Bộ Tư lệnh Thành phố (05 chiếc)
Kho của Bộ Tư lệnh TP
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố (17 chiếc)
Trạm Biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước (02 chiếc), trạm Biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ (05 chiếc), trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng (02 chiếc), trạm Kiểm tra giao thông trên sông (04 chiếc), trạm Biên phòng cửa khẩu Khánh Hội (02 chiếc), trạm Biên phòng Thiềng Liềng (01 chiếc), trạm Biên phòng Lý Nhơn (01 chiếc)
Công an Thành phố (04 chiếc)
Công an huyện Cần Giờ (02 chiếc); Công an huyện Nhà Bè (01 chiếc); Cảnh sát Đường thủy - PC68 (01 chiếc)
Sở Giao thông vận tải (18 chiếc)
Cầu An Nghĩa, huyện Cần Giờ, (02 chiếc); Ngã ba Kênh Thị Nghè, quận Bình Thạnh - Trạm Quản lý Đường Thủy số 4 (03 chiếc); 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 - Trạm Quản lý Đường Thủy số 1 (02 chiếc); cầu Rạch Ông, phường Tân Hưng, quận 7 - Trạm Quản lý Đường Thủy số 3 (08 chiếc); Bến Bạch Đằng, quận 1 - Thanh tra Sở (03 chiếc)
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố (02 chiếc)
Phà Bình Khánh (01 chiếc), Văn phòng 1 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP Thành phố, xã An Thới Đông (01 chiếc)
Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (02 chiếc)
Trạm Thủy sản An Nghĩa (01 chiếc), Trạm Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản cần Giờ (01 chiếc)
2
Tàu tìm kiếm cứu nạn các loại
17
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố (02 chiếc)
Bến Phà Thủ Thiêm, quận 2
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP (10 chiếc)
Hải đội 2 (5 chiếc); Cảng Sài Gòn (5 chiếc)
Sở Giao thông vận tải (03 chiếc)
Cầu Rạch Ông, phường Tân Hưng, quận 7 - Trạm Quản lý Đường Thủy số 3
Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (02 chiếc)
Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (01 chiếc); An Thới Đông, huyện Cần Giờ (01 chiếc)
3
Tàu kéo
2
Sở Giao thông vận tải (01 chiếc)
Phà Cát Lái
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố (01 chiếc)
Phà Bình Khánh
4
Phà
21
Sở Giao thông vận tải (13 chiếc)
Phà Cát Lái
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố (08 chiếc)
Phà Bình Khánh
 
PHỤ LỤC IV
PHẠM VI VÙNG NƯỚC VÀ CÁC KHU VỰC PHÂN CHIA CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:
1. Vùng nước trước cầu cảng, bến cảng trên sông Sài Gòn: Tân Cảng, cảng Sài Gòn, Tân Thuận Đông, Bến Nghé, Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1, ELF GAS Sài Gòn, Biển Đông, Rau Quả, Bông Sen, Dầu thực vật (Navioil), Thương mại vận tải Xăng đầu Minh Tấn, Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Hàng Giang II, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, Petechim, Kho xăng dầu VK 102, X51 và Thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh, Xi măng FiCO, Xi măng Chinfon Hải Phòng, Điện Hiệp Phước, cảng SPCT, Xi măng Nghi Sơn, Chuyên dùng Calofic, Cát Lái (Tân Cảng); Petec, Sài Gòn Petro và Xi măng Sao Mai, các nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển: Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn, Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn, Đóng tàu An Phú, Nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển Ba Son.
2. Vùng nước các tuyến luồng hàng hải, vùng neo đậu, tránh bão thuộc cảng biển nêu trên và vùng chuyển tải khu vực Thiềng Liềng.
3. Ranh giới về phía biển:
a) Khu vực vịnh Gành Rái; được giới hạn bởi đường kinh tuyến 106°58'12"E (là ranh giới với vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chạy dọc theo bờ biển của huyện Cần Giờ và bờ của cù lao Phú Lợi đến hai điểm nhô xa nhất của cửa sông Ngã Bảy.
b) Khu vực vịnh Đồng Tranh (cửa sông Soài Rạp): được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm SR1, SR2, SR3, SR4 và SR5 có tọa độ sau đây:
- SR1: 10°25'10"N, 106°58'12"E (mũi Cần Giờ);
- SR2: 10°24'00"N, 107°00'00"E;
- SR3: 10°15'00"N, 107°00'00"E;
- SR4: 10°15'00"N, 106°49'30"E;
- SR5: 10°20'00"N, 106°47'06"E.
4. Ranh giới trên sông:
a) Trên các sông Ngã Bảy, Lòng Tàu, Nhà Bè, Dừa, Tắc Dinh Cậu và rạch Tắc Rỗi, được giới hạn như sau:
- Từ hai điểm nhô xa nhất của cửa sông Ngã Bảy chạy dọc theo hai bờ các sông Ngã Bảy, Lòng Tàu, Nhà Bè đến mũi Đèn Đỏ (hải lý 6) và chạy dọc theo hai bờ sông Dừa, Tắc Dinh Cậu, rạch Tắc Rỗi đến ngã ba Tắc Rỗi - sông Lòng Tàu trừ vùng nước trước cầu cảng Phú Đông, Phước Khánh, Xăng dầu Phước Khánh, Hóa dầu AP, Viko Wokimex, Xi măng Lafarge;
- Từ mũi Đèn Đỏ (hải lý 6) tại ngã ba sông Sài Gòn - Nhà Bè - Đồng Nai, chạy dọc theo hai bờ sông Sài Gòn đến đường biên hạ lưu hành lang an toàn của cầu Sài Gòn;
- Từ mũi Đèn Đỏ (hải lý 6) tại ngã ba sông Sài Gòn - Nhà Bè - Đồng Nai, chạy dọc theo hai bờ sông Đồng Nai đến đường thẳng cắt ngang sông tại mép rạch Ông Nhiêu về phía hạ lưu,
b) Trên sông Soài Rạp: Từ điểm SR1 và SR5 (tại cửa sông Soài Rạp) chạy dọc theo bờ biển huyện Cần Giờ và hai bờ sông Soài Rạp đến ngã ba sông Soài Rạp - sông Nhà Bè (ngã ba Bình Khánh).
5. Vùng neo đậu tránh bão:
a) Khu vực neo Nhà Bè;
b) Khu vực sông Soài Rạp;
c) Khu vực Thiềng Liềng;
d) Khu vực neo đậu thuộc vùng nước địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
PHỤ LỤC V
DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT
TÊN ĐƠN VỊ
SỐ ĐIỆN THOẠI
SỐ FAX
ĐỊA CHỈ
1
VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN
- Trực ban: 069 553 611; 069 553 612; 0437 333 664
- Trực chỉ huy tìm kiếm cứu nạn: 069 553 562
- Ông Nguyễn Sơn Hà (Chánh Văn phòng): 0913 003 904, 069 531 666
0437 333 845
069 553 611
26, Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội
2
TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC III
- Trực Ban: 0643 850 950; 0643 510 285
- Ông Phạm Hiển (Giám đốc): 0904 037 989
- Ông Lương Trường Phi (Phó Giám đốc): 0903 954 282
- Ông Nguyễn Bảo Anh (Phó Giám đốc): 01 254 628 888
0643.810.353
1151/45, đường 30/4, Thành phố Vũng Tàu
3
CẢNH SÁT BIỂN VÙNG III
- Cơ quan: 0583 858 177
0583.858.156/ 3.858.161
879, đường 30/4, Thành phố Vũng Tàu.
4
PHÒNG CỨU HỘ - CỨU NẠN (BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7)
- Trực ban: 069 650 447; 069 699 858
- Đại tá Nguyễn Huy Thông (Trưởng phòng): 0982 312 112
38 454 529
17A, Hồ Văn Huê, phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
5
THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ
- Trực ban: (08) 38 297 598
- Ông Nguyễn Phước Trung (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực): 0989 757 079
- Ông Trần Công Lý (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Phó Trưởng Ban): 0903 926 773, 38 243 109
- Ông Trần Nhân Nghĩa (Phó Chánh Văn phòng): 0987 186 838, 22 104 375
- Email: banchihuypcl[email protected]
- Website: http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn
38 232 742
176, Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
6
BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ
- Trực ban: 38 641 763
- Đại tá Lô Bửu Tuấn (Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố về tìm kiếm cứu nạn): 0903 627 490
- Đại tá Lê Phú Nhân (Phó Tham mưu trưởng): 0903 920 995
- Thượng tá Hoàng Dũng Sơn (Phó Ban Tác huấn): 0982 323 223
62 648 286
38 656 234
291, Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
7
BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THÀNH PHỐ
- Trực ban: (08) 39 252 624
- Đại tá Phan Bá Toại (Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu Tác chiến kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố về tìm kiếm cứu nạn): 0903 858 707
- Đại tá Lê Ngọc Hùng (Tham mưu trưởng): 0918 193 347
- Thượng tá Đào Xuân Lý (Trưởng Ban Tác chiến): 0982 982 774
- Trung tá Lê Quang Đạo (Phòng Tham mưu, Ban Tác chiến): 0907 232 719
39 254 700
189B, Cống Quỳnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
8
CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ
- Tổng Đài: 114
- Đại tá Lê Tấn Bửu (Giám đốc kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố về tìm kiếm cứu nạn): 0913 768 894
- Đại tá Đặng Tiến Dũng (Trưởng phòng Cứu nạn-Cứu hộ): 0903 632 222
Website: http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn
38 385 312
258, Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
9
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TRÊN SÔNG (SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY)
- Trực ban tác chiến: 39 404 526; 39 453 063
- Thiếu tá Dương Văn Thành (Quyền Trưởng phòng): 0938 044 019, 0918 734 885; 39 414 440
- Thượng tá Nguyễn Đình Lý (Phó phòng): 0908 042 461; 39 414 439
39 414 437
25 bis, Tôn Thất Thuyết Quận 4; Thành phố Hồ Chí Minh
10
CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÀNH PHỐ
- Trực ban: (08) 39 404 151
- Ông Ngô Quang Hưng (Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố): 0913 194 078
- Ông Nguyễn Hải Nam (Phó Giám đốc): 0903 033 955
- Website: http://www.cangvuhanghaitphcm.com.vn
39 404 828
01, Trương Đình Hợi, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
11
BAN CHỈ HUY BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG THÀNH PHỐ (BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THÀNH PHỐ)
- Trực ban: 39 400 533; 39 400 933
- Đại tá Trần Quốc Vạn (Chỉ huy trưởng): 016 832 226 226
- Thượng tá Huỳnh Tấn Nguyên (Phó Chỉ huy trưởng): 0918.069.450
- Trung tá Đoàn Duy Phước (Trưởng Ban Tham mưu): 0903.033.535
38 261 870
06, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
12
ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI THÀNH PHỐ (HỒ CHÍ MINH RADIO)
- Trực ban: (08) 39 413 884; 39 404 148
- Ông Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc): 0938 436 878
- Ông Ngô Thanh Hải: 0938 500 583
39 404 581
432 - 436, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
13
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
- Điện thoại: 38 290 451/38 237 439
- Ông Trần Thế Kỷ (Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố): 0903 952 878;
- Ông Phan Công Bằng (Trưởng phòng Quản lý giao thông thủy): 0903 872 577
38 290 458
63, Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
14
CÔNG AN THÀNH PHỐ
- Tổng Đài: 113
- Đại tá Đào Công Danh (Phó Giám đốc kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố): 0903 681 717
- Thượng tá Phạm Văn Lượng (Phó phòng Hậu cần): 0903 814 791
Website: http://catphcm.bocongan.gov.vn
38 361 761
268, Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
15
PHÒNG CẢNH SÁT ĐƯỜNG THỦY-CÔNG AN THÀNH PHỐ
- Trực ban: 38 213 718
- Thượng tá Nguyễn Hữu Thông (Phó phòng): 0903 833 133, 38 387 877
- Trung tá Trần Mạnh Long (Đội trưởng Đội Tham mưu): 0903 729 212, 38 387 876
38 213 717
144, Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
16
SỞ Y TẾ
- Tổng Đài: 115
- Ông Huỳnh Văn Biết (Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố): 0903 810 500
39 309 088
59, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
17
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
- Điện thoại: 0643.852.637/3.854.457/ 3.532.201/3.524.389
- Ông Phạm Đình Vận (Tổng Giám đốc): 0913 840 232
- Ông Phạm Quốc Súy (Phó Tổng Giám đốc): 0913 840 223
- Website: http://www.vms-south.vn/
0643.858.312
Tầng 5, số 10 đường 3/2, Thành phố Vũng Tàu
18
CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐÔNG NAM BỘ
- Ông Trần Đại Nghĩa (Giám đốc): 0913 947 525
- Ông Phạm Tô Thành (Phó phòng Kế hoạch- Vật tư): 0909 370 888; 0643 524 389
0643.524.100
Lầu 8, số 10 đường 3/2, Thành phố Vũng Tàu
19
CẢNG VU HÀNG HẢI VŨNG TÀU
- Trực ban: 0643 512 811
- Ông Lê Văn Chiến (Giám đốc): 0903 923 914
- Ông Lê Văn Thức (Phó Giám đốc): 0918 148 252
- Ông Nguyễn Văn Cẩm (Phó Giám đốc): 0913 179 730
0643.512.810
02, Quang Trung, Thành phố Vũng Tàu
20
CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI
- Trực ban: 0613 835 265
- Ông Nguyễn Viết Trọng (Giám đốc): 0913 801 862
- Ông Hồ Đắc Lộc (Phó Giám đốc): 0913 807 436
0613.832.135
QL51, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
21
CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO
- Điện thoại: 0733 853 004
0733.853.221
Số 8A Đường Tỉnh 864, Tỉnh Tiền Giang
22
CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
- Điện thoại: (08) 3 553 1982; 0934 313 196
- Wesite: http://cv3.gov.vn/
 
292/37/6-8 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
23
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN (SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÀNH PHỐ)
- Trực ban: 39 904 774
- Ông Trần Đình Vĩnh (Chi Cục trưởng): 0903 824 875
- Ông Vũ Đình Hiển (Trưởng phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản): 0903 366 613
39 904 774
126H Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
24
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
- Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Huyện Cần Giờ: 37 861 520; 37 861 363
- Ông Đoàn Văn Sơn (Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Huyện): 0913 925 936
- Ông Võ Anh Kiệt (Phó Ban Thường trực): 0913 679 916
- Ông Đoàn Thanh Điệp (Chánh Văn phòng Ban): 0982 742 707
38 740 211
Đường Lương Văn Nho, Thị trấn Cần Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
25
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
- Trực ban PCLB và TKCN: 37 828 492
- Ông Bùi Hòa An (Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Huyện): 0982 982 252
- Ông Nguyễn Hữu Anh (Phó Ban Thường trực): 0908 155 078
37 828 405
330, Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi