Quyết định 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 19/2007/QĐ-UBND

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:19/2007/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Đậu
Ngày ban hành:25/12/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------
Số: 19/2007/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Phủ Lý, ngày 25 tháng 12 năm 2007
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỂM KÊ BẮT BUỘC HIỆN TRẠNG ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai; số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quyết định này quy định về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất, áp dụng đối với trường hợp người có đất bị thu hồi (đã có Quyết định thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) không nộp bản kê khai hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất theo quy định; cố tình vắng mặt hoặc gây cản trở không hợp tác với Chủ đầu tư và Ban giải phóng mặt bằng hoặc Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư (gọi chung là Ban giải phóng mặt bằng) để tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất.
Quyết định này không áp dụng đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế mà Nhà nước không thực hiện thu hồi đất theo quy định tại khoản 6 Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.
Điều 2. Điều kiện áp dụng
1. Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Có Quyết định thu hồi để giao đất, cho thuê đất.
3. Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
4. Người có đất bị thu hồi cố tình vắng mặt hoặc gây cản trở không hợp tác với Chủ đầu tư và Ban giải phóng mặt bằng để tiến hành kiểm kê.
Điều 3. Nguyên tắc khi tổ chức kiểm kê bắt buộc
Việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất chỉ được thực hiện khi có đầy đủ các nguyên tắc sau đây:
1. Đã tuyên truyền vận động nhưng người có đất bị thu hồi vẫn không hợp tác, gây cản trở cho Chủ đầu tư và Ban giải phóng mặt bằng, đã phát tờ khai hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất nhưng người có đất bị thu hồi không nhận tờ khai; hoặc không nộp tờ kê khai trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát tờ khai; hoặc đã tiến hành kiểm kê hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất nhưng người có đất bị thu hồi cố tình vắng mặt; hoặc gây cản trở không hợp tác với Chủ đầu tư và Ban giải phóng mặt bằng để tiến hành kiểm kê.
2. Trước khi kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất phải thực hiện việc vận động theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Quyết định này (có biên bản ghi nhận tiếp xúc, ký xác nhận của cán bộ và người có đất bị thu hồi được tiếp xúc); trường hợp người có đất bị thu hồi không ký xác nhận khi tiếp xúc hoặc cố tình vắng mặt không tiếp xúc thì vẫn lập biên bản và có xác nhận của đại diện thôn (tổ dân phố) hoặc các gia đình, cá nhân xung quanh.
3. Trong quá trình tiến hành kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất phải thực hiện đúng trình tự thủ tục, công khai, dân chủ, bảo đảm đầy đủ, chính xác và khách quan.
Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện kiểm kê bắt buộc
1. Vận động người có đất bị thu hồi và phát tờ khai:
Sau khi có Quyết định thu hồi đất, Chủ đầu tư, Ban giải phóng mặt bằng tiến hành phát tờ khai cho người có đất bị thu hồi. Chủ đầu tư, Ban giải phóng mặt bằng huyện, thị xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi cùng cán bộ thôn, tổ dân phố tiến hành tuyên truyền, vận động người có đất và tài sản gắn liền với đất bị thu hồi thực hiện việc kiểm kê và hưởng ứng chủ trương, quyết định thu hồi đất thực hiện dự án. Nếu người có đất bị thu hồi vẫn không hợp tác, không nhận tờ khai; hoặc không nộp bản kê khai trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát tờ khai; hoặc đã tiến hành kiểm kê nhưng người có đất bị thu hồi vẫn cố tình vắng mặt; hoặc gây cản trở trong quá trình kiểm kê thì Ban giải phóng mặt bằng lập biên bản ngay và thông báo để người có đất bị thu hồi có ý kiến phản hồi trong thời gian 05 ngày. Thông báo được gửi đến người có đất bị thu hồi, thông tin rộng rãi trên hệ thống Đài truyền thanh và phải được niêm yết tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi. Ban giải phóng mặt bằng tổng hợp danh sách những người có đất bị thu hồi phải kiểm kê bắt buộc.
Quá thời hạn 05 ngày, kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai danh sách nêu ở trên mà người có đất bị thu hồi vẫn không hợp tác thì Chủ đầu tư, Ban giải phóng mặt bằng huyện, thị xã lập danh sách chính thức những người có đất bị thu hồi phải kiểm kê bắt buộc, báo cáo và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã để thành lập Tổ kiểm kê bắt buộc và tiến hành kiểm kê bắt buộc.
2. Ban hành quyết định kiểm kê bắt buộc và quyết định thành lập Tổ kiểm kê bắt buộc:
a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã ký quyết định kiểm kê bắt buộc, đồng thời ký quyết định thành lập Tổ kiểm kê bắt buộc;
b) Quyết định kiểm kê bắt buộc phải ghi rõ ngày tháng năm ra quyết định; căn cứ ra quyết định; tên người có đất bị thu hồi; nội dung kiểm kê bắt buộc; địa chỉ nơi có đất; chữ ký của người ra quyết định; dấu của cơ quan ra quyết định. Nội dung quyết định kiểm kê bắt buộc phải ghi rõ thời gian để người có đất bị thu hồi tự giác thực hiện và thời hạn thực hiện việc kiểm kê bắt buộc.
c) Thành phần của Tổ kiểm kê bắt buộc gồm có: Ban giải phóng mặt bằng; Các đơn vị Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Hạ tầng Kinh tế, Quản lý đô thị, Công an, Viện Kiểm sát và Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; Chủ đầu tư. Tổ kiểm kê bắt buộc có tổ trưởng, tổ phó và thư ký.
Ngoài thành phần trên, căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã quyết định thêm thành phần của Tổ kiểm kê bắt buộc để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm kê bắt buộc;
d) Nhiệm vụ của Tổ kiểm kê bắt buộc: Xây dựng kế hoạch, số liệu, tài liệu về đối tượng kiểm kê, chuẩn bị các biểu mẫu, biên bản bảo đảm tính khách quan, chặt chẽ, lưu giữ tài liệu hồ sơ pháp lý. Khi kết thúc việc kiểm kê thì bàn giao cho Ban giải phóng mặt bằng huyện, thị xã lưu giữ tài liệu hồ sơ kiểm kê để quản lý lâu dài; thuyết phục, vận động người có đất bị thu hồi thi hành pháp luật và giám sát quá trình kiểm kê đảm bảo đầy đủ, chính xác và khách quan; tổ chức lực lượng cho quá trình kiểm kê đạt hiệu quả, chính xác, đầy đủ kịp thời, đúng pháp luật.
4. Nội dung thực hiện kiểm kê bắt buộc gồm:
a) Diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất;
b) Số lượng nhà, loại nhà, cấp nhà và các công trình khác gắn liền với đất; số lượng cây, loại cây, kích cỡ đối với cây lâu năm; diện tích trồng cây, loại cây với cây hàng năm; diện tích nuôi trồng thuỷ sản;
c) Số lượng và thực trạng mồ mả phải di rời;
d) Kiểm tra xác định nội dung kê khai và thực hiện kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất.
Điều 5. Tổ chức thực hiện kiểm kê bắt buộc
1. Chuẩn bị thực hiện:
a) Họp các thành viên Tổ kiểm kê bắt buộc để thông qua kế hoạch thực hiện;
b) Kiểm tra công tác chuẩn bị;
c) Chuẩn bị điều kiện về con người, phương tiện vật chất đảm bảo trước khi thực hiện việc kiểm kê bắt buộc.
2. Tổ chức thực hiện:
a) Việc kiểm kê bắt buộc phải được thông báo đến người có đất bị thu hồi và tài sản gắn liền với đất phải kiểm kê bắt buộc, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người có đất bị thu hồi cư trú hoặc cơ quan người có đất bị thu hồi đang công tác trước khi tiến hành kiểm kê bắt buộc 05 ngày;
b) Việc kiểm kê bắt buộc phải được thực hiện vào ban ngày (từ 06 giờ đến 18 giờ trong ngày);
c) Khi tiến hành kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất phải có mặt của người có đất bị thu hồi (hoặc người được uỷ quyền), đại diện thôn (tổ dân phố). Nếu người có đất bị thu hồi vắng mặt thì vẫn tiến hành kiểm kê bắt buộc nhưng nhất thiết phải có đại diện thôn, tổ dân phố hoặc các hộ gia đình, cá nhân xung quanh; Tổ kiểm kê bắt buộc đến địa điểm nơi có đất đai tài sản phải kiểm kê bắt buộc để đọc quyết định kiểm kê bắt buộc;
d) Các thành viên trong Tổ kiểm kê bắt buộc tiến hành kiểm kê theo kế hoạch đã phân công; trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm kê bắt buộc phải ghi nhận đầy đủ, rõ ràng theo biên bản kiểm kê. Biên bản được tất cả thành viên trong Tổ kiểm kê bắt buộc đồng ý, tổ trưởng, thư ký Tổ kiểm kê bắt buộc ký tên đại diện; sau khi kết thúc việc kiểm kê bắt buộc, toàn bộ đất đai, tài sản trên đất cần giữ nguyên hiện trạng và giao cho người có đất bị thu hồi quản lý; trường hợp người có đất bị thu hồi vắng mặt thì tiến hành niêm phong tài sản đã kiểm kê, giao cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý và có trách nhiệm thông báo cho các Chủ hộ khi có mặt về kết quả kiểm kê bắt buộc;
đ) Người có đất bị thu hồi cố tình gây cản trở, chống đối người thi hành nhiệm vụ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí thực hiện việc kiểm kê bắt buộc được tính vào kinh phí phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 7. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Trưởng Ban giải phóng mặt bằng huyện, thị xã, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đậu
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi