Quyết định 17/2007/QĐ-UBND Vĩnh Long Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
*****
Số: 17/2007/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
Vĩnh Long, ngày 13 tháng 08 năm 2007
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM.
------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân năm 1989;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh thú y năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Căn cứ thông tư số: 08/2006/TT-BTNMT 8 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ quyết định số 1984/2006/QĐ-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh về ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh;
Căn cứ quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm thuỷ cầm;
Căn cứ quyết định số 17/QĐ-BNN ngày 27 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm;
Căn cứ Công văn số 3083/BNN-TY ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số biện pháp cấp bách xử lý các ổ dịch cúm (H5N1) ở gia cầm;
Xét báo cáo số 17/BC-STP ngày 22 tháng 02 năm 2007 của Giám đốc Sở Tư pháp thẩm định quyết định ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm;
Xét tờ trình số: 125/TTr.STNMT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nay ban hành quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm (kèm theo quy định).
Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường:
- Phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan, các Tổ chức đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.
- Xây dựng kế hoạch hàng năm về hướng dẫn thực hiện, tuyên truyền vận động đến những người chăn nuôi và nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện tốt.
- Báo cáo kết quả thực hiện gởi về UBND tỉnh theo quy định.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thì bàn bạc thống nhất với các ngành chức năng liên quan trước khi đề xuất ý kiến trình cấp thẩm quyền quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng trên công báo cấp tỉnh.
Các văn bản cụ thể trước đây có quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh trái với quy định này đều bị bãi bỏ.
Điều 4. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các sở, Ban ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Bảo vệ môi trường - BTNMT;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT.TU&HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh (báo cáo);
- CT&PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp ( kiểm tra );
- Báo Vĩnh Long ( đăng báo);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- BLĐ. VPUBT; 
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các Phòng nghiên cứu;
- Website Chính phủ;
- Lưu:1.09.02
TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu
 
 

thuộc tính Quyết định 17/2007/QĐ-UBND

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:17/2007/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành:13/08/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Quyết định 17/2007/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi