Công văn 7204/VPCP-NN 2021 chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến 2030, tầm nhìn đến 2040

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

____

Số: 7204/VPCP-NN

V/v Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 46/TTr-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ liên quan; làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, căn cứ thực tiễn của việc xây dựng và ban hành Chiến lược.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- Các Bộ: TC, CT, XD, GTVT, NNPTNT, LĐTB&XH, KHCN, GD&ĐT, TT&TT, VHTT&DL, TP, NG, NV, QP, CA;

- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KGVX, KTTH, TGĐ cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (02) VI.A

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 7204/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 7204/VPCP-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/10/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT OFFICE

_____

No. 7204/VPCP-NN

Regarding the Development Strategy for Natural Resource and Environment Sector through 2030, with a vision towards 2040

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent - Freedom - Happiness

________________________

Hanoi, October 06, 2021

 

 

 

To: The Ministry of Natural Resources and Environment

 

Regarding the Ministry of Natural Resources and Environment's proposal in the Report No. 46/TTr-BTNMT dated August 31, 2021, on approving the Development Strategy for Natural Resource and Environment Sector through 2030, with a vision towards 2040, Deputy Prime Minister Le Van Thanh requests:

The Ministry of Natural Resources and Environment to continue to accept opinions of relevant ministries; clarify the necessity and legal and practical grounds for the formulation and promulgation of the Strategy.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!