Công văn 6157/BTNMT-TCMT 2018 triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg, Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 6157/BTNMT-TCMT

Công văn 6157/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg, Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6157/BTNMT-TCMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành:07/11/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Tài nguyên-Môi trường

tải Công văn 6157/BTNMT-TCMT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

Số: 6157/BTNMT-TCMT
V/v
: Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg, Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 12736/BTC-TCHQ ngày 17/10/2018 của quý Bộ về vướng mắc khi thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 27/CT-TTg); Thông tư số 08/2018/TT-BTNMTThông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT), Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện Điểm e Khoản 1 Chỉ thị số 27/CT-TTg: Chủ trì, phối hợp với các địa phương cập nhật thường xuyên, kịp thời và công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được cập nhật Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, các tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, các thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

Về vấn đề nêu trên, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 4019/TCMT-QLCT ngày 26/10/2018 gửi Tổng cục Hải quan về việc cung cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Văn bản số 4019/TCMT-QLCT được gửi kèm theo). Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai mở rộng thủ tục “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu”, “Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu” để các địa phương có thể cập nhật, thực hiện trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

2. Về đề nghị tiến hành thanh tra, kiểm tra đánh giá toàn bộ hoạt động chứng nhận sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu của các tổ chức đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định.

Ngày 10/8/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2535/QĐ-BTNMT thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp Giấy chứng nhận/ Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; trong đó có các tổ chức đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tham gia hoạt động giám định phế liệu nhập khẩu; các vi phạm (nếu có) được Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Về việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng

Trên cơ sở báo cáo và thực tế làm việc với cơ quan Hải quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5087/BTNMT-TCMT ngày 18/9/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng tồn đọng phế liệu nhập khẩu tại các cảng và đề xuất biện pháp xử lý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã, đang và sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và tại Thông báo số 405/TB-VPCP ngày 18/10/2018 về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về một số chính sách liên quan đến nhập khẩu nhựa phế liệu.

4. Về việc thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

a) Quy định về miễn kiểm tra chất lượng đối với phế liệu nhập khẩu:

Căn cứ Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 27, trình tự, thủ tục quy định tại Điều 35 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp, thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ xác định phế liệu là hàng hóa nhóm 2 (Quy định trong nội dung 06 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT).

Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất chủ trì, phối hợp với cơ quan hải quan, tổ chức giám định được chỉ định thực hiện theo quy định.

b) Về việc quản lý chủng loại, số lượng phế liệu được phép nhập khẩu:

Theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa (trong đó có hàng hóa nhóm 2 là phế liệu nhập khẩu) phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu và cam kết chất lượng phế liệu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu là phế liệu thì quy trình, thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước, nội dung kiểm tra nhà nước để làm cơ sở thông quan hàng hóa là phế liệu được thực hiện theo quy định tại Điểm 2c Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Sáu (06) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT) đã có nội dung đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu, cơ quan tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu thực hiện thống nhất theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Như vậy, việc thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT đã đảm bảo kiểm soát chủng loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu, giúp cơ quan hải quan có căn cứ xác định hiệu lực và khối lượng phế liệu nhập khẩu trong phạm vi hạn ngạch đã quy định tại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

c) Về địa điểm kiểm tra, thông quan phế liệu nhập khẩu:

Phế liệu thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định là hàng hóa nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất. Do vậy, đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu.

d) Đối tượng áp dụng Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT, Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT đã quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Mục 1.1, Mục 1.2), theo đó, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định tại 02 Thông tư nêu trên kể từ ngày các Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 29 tháng 10 năm 2018).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT. TCMT,
L6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Công văn 3858/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét (Bình Thuận); chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án hồ chứa nước sông Than (Ninh Thuận), dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An)

Công văn 3858/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét (Bình Thuận); chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án hồ chứa nước sông Than (Ninh Thuận), dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An)

Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi