Công văn 5565/UBND-ĐT Hà Nội 2019 đảm bảo vận hành hệ thống thu gom xử lý rác dịp Tết

Thuộc tính văn bản
Công văn 5565/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo vận hành hệ thống thu gom xử lý rác và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5565/UBND-ĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 16/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------

Số: 5565/UBND-ĐT

V/v Đảm bảo vận hành hệ thống thu gom xử lý rác và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

 

 

 

Kính gửi:

                                                       - Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,

                                                       Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;

                                                       - Công an Thành phố Hà Nội;

                                                       - UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây.

 

Sau khi xem xét báo cáo và đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 11145/SXD-HT ngày 25/11/2019 về công tác tiếp nhận, xử lý rác tại các Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, của Công an Thành phố tại Văn bản số 9455/CAHN-PV01-PC05 ngày 13/11/2019 về tăng cường quản lý công tác vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đảm bảo Công tác tiếp nhận, xử lý rác tại 02 khu xử lý: Khu xử lý Nam Sơn, huyện Sóc Sơn và khu xử lý Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và các khu xử lý rác tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố:

a) Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng đơn vị quản lý vận hành 02 khu xử lý nêu trên và các đơn vị có liên quan xác định cụ thể khu vực tiếp nhận, xử lý rác (bao gồm cả diện tích dự phòng) đảm bảo tiếp nhận, xử lý kịp thời, đầy đủ lượng rác thải trong tháng cao điểm; báo cáo UBND Thành phố.

b) Giao UBND huyện Sóc Sơn, huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây khẩn trương hoàn thành công tác GPMB vùng bán kính ảnh hưởng 500m của các khu xử lý theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 865/TB-UBND ngày 26/7/2019.

c) Đối với Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn:

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương hoàn thành công tác GPMB khu phía Bắc giai đoạn II. Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD Công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố bàn giao ngay phần diện tích đã GPMB khoảng 5ha thuộc Khu phía bắc giai đoạn II cho Sở Xây dựng để phối hợp các đơn vị liên quan đầu tư khẩn cấp hạng mục ô chứa, hoàn thành xây dựng trước tháng 4/2020.

- Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn và hướng dẫn thực hiện đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

d) Đối với Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn:

- Giao Sở Xây dựng đôn đốc các đơn vị xử lý rác bằng phương pháp đốt hiện có khẩn trương có giải pháp, hoàn thành việc cải tạo công nghệ đáp ứng yêu cầu về môi trường, không thực hiện đặt hàng với những đơn vị không đủ điều kiện, hoạt động kém; Yêu cầu Công ty TNHH Indovin Việt Nam, Công ty TNHH năng lượng môi trường T&T-Hitz đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần việc chuẩn bị đầu tư, khởi công xây dựng và đảm bảo tiến độ đã cam kết với Thành phố; trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND Thành phố và các Sở ngành để xem xét hướng dẫn đảm bảo tiến độ.

2. Đối với công tác vận hành 02 khu xử lý:

- Yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng tiến độ cải tạo các hạng mục hạ tầng các khu xử lý để tiếp nhận, xử lý rác, đảm bảo theo kế hoạch, giải pháp vận hành các khu xử lý chất thải sinh hoạt tại Nam Sơn và Xuân Sơn đến năm 2021 đã được Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố thống nhất tại cuộc họp ngày 19/7/2019 (Thông báo số 865/TB-UBND ngày 26/7/2019); yêu cầu các đơn vị xử lý nước rác hoạt động liên tục, đảm bảo công suất xử lý; kịp thời tham mưu đề xuất báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường liên hệ, làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm xem xét chấp thuận giải pháp nâng cos cao độ, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các khu xử lý theo Văn bản đề nghị số 4665/UBND-ĐT ngày 21/10/2019 của UBND Thành phố.

3. Đối với các khu xử lý rác tại các quận, huyện, thị xã: UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát bảo đảm diện tích tiếp nhận, xử lý rác; khẩn trương rà soát các nội dung khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc quản lý, vận hành các khu xử lý, báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Xây dựng)

4. Về việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong việc thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2020.

a) UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn theo phân cấp quản lý và chức năng chủ đầu tư; tuyệt đối không để tình trạng ách tắc, chậm vận chuyển, đổ trộm gây ra các điểm mất vệ sinh mội trường trên địa bàn; đôn đốc đơn vị vệ sinh môi trường xây dựng phương án thu gom 100% rác thải phát sinh trên địa bàn, đồng thời đảm bảo các chế độ cho người lao động; tăng cường quản lý, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn;

b) Sở Xây dựng đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý rác thải tại các khu xử lý, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành việc đấu thầu lựa chọn đơn vị vận hành các khu xử lý năm 2020. Trường hợp tiến độ đấu thầu lựa chọn đơn vị vận hành kéo dài sang năm 2020, yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tiếp tục vận hành các khu xử lý Nam Sơn, Xuân Sơn đảm bảo tiếp nhận rác thải trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2020. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm giám sát, nghiệm thu; Sở Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện thanh quyết toán theo quy định;

c) Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển rác quá tải trọng, để chảy nước rác ra đường giao thông

d) Giao Công an Thành phố chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, Sơn Tây và các địa phương có liên quan, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong việc vận chuyển, tập kết xử lý rác thải sinh hoạt, không để các đối tượng chặn xe, phong tỏa hoạt động tại các khu xử lý rác; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng lợi dụng;

5. Giao Sở Xây dựng, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo trên của UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận.

- Như trên;

- Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;     (để báo cáo)

- PCT Nguyễn Thế Hùng;

- PCT Nguyễn Doãn Toản;

- VPUBNDTP: CVP, PCVP Phạm Văn Chiến, PCVP Võ Tuấn Anh, ĐT Thực, Bảo, GPMB, TKBT;

- Lưu: VT, ĐT Tịnh.

(40302, 40027)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                  

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Thế Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực