Công văn 5372/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Khung ma trận chính sách 2012 và chuẩn bị cho Khung ma trận chính sách 2013-2015 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 5372/VPCP-KTN
V/v: Thực hiện Khung ma trận chính sách 2012 và chuẩn bị cho Khung ma trận chính sách 2013-2015 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 
 

Kính gửi:
Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

 
 
Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 76/BC-TNMT ngày 27 tháng 5 năm 2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đánh giá thực hiện Khung ma trận chính sách 2012 và chuẩn bị cho Khung ma trận chính sách 2013-2015 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát Chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và chương trình hành động, chiến lược liên quan, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hành động chính sách bắt buộc thuộc Khung ma trận chính sách 2012 do Bộ chủ trì thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2013.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, thống nhất các hành động chính sách đưa vào Khung ma trận chính sách 2013-2015 theo các nguyên tắc nêu tại công văn số 76/BC-TNMT nói trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo tính khả thi, bám sát, hỗ trợ việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 5 tháng 3 năm 2013 về hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, kịp thời sửa đổi, bổ sung khi cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt quá thẩm quyền.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
-  Như trên;
- TTg các PTTg:
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT;
- Các Vụ: QHQT, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (03).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

Thuộc tính văn bản
Công văn 5372/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Khung ma trận chính sách 2012 và chuẩn bị cho Khung ma trận chính sách 2013-2015 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5372/VPCP-KTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!