Công văn 5368/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 5368/BGTVT-MT

V/v: Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục Quản lý chuyên ngành trực thuộc Bộ;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ.

 

Căn cứ tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, trong thời gian vừa qua một số Ban Quản lý dự án chưa chú trọng nghiêm túc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), còn để chậm tiến độ và chưa bảo đảm chất lượng của báo cáo ĐTM. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Chủ đầu tư, Đại diện Chủ đầu tư các dự án nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức lập và trình thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 13 Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải. Cần lưu ý: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để quyết định đầu tư dự án; Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được phê duyệt trước khi có Quyết định đầu tư dự án.

2. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 3 Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Điều 30 của Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

3. Cơ quan quản lý dự án chủ động bố trí nguồn nhân lực, kinh phí, thời gian để thực hiện tốt các nội dung trên, đồng thời bảo đảm tiến độ triển khai dự án thuộc phạm vi quản lý; Chịu trách nhiệm trước quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nếu để xảy ra vi phạm./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT thông tin để đăng Website;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

Thuộc tính văn bản
Công văn 5368/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5368/BGTVT-MT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 10/06/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!