Công văn 3549/UBND-ĐT Hà Nội 2019 giải pháp giảm chất thải nhựa tại cơ quan Nhà nước

Thuộc tính văn bản
Công văn 3549/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3549/UBND-ĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 19/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 3549/UBND-ĐT
V/v thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- UBND các Quận, Huyện, Thị xã;
- Các Đoàn thể chính trị xã hội thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa và hướng dn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản s 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa như sau:

1. Từ ngày 01/9/2019, các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố thực hiện Kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị; Cụ thể:

- Không sử dụng nước uống đóng chai nhựa (có thể tích 330ml - 500ml) trong công sở và khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (>20 lít) hoặc sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần và các vật liệu khác thân thiện với môi trường.

- Không sử dụng cốc nhựa, ống hút nhựa và giảm thiểu tối đa việc sử dụng túi nilon khó phân hủy trong các hoạt động mua sắm, vận chuyển tại cơ quan, nơi làm việc.

- Phát động và thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, hạn chế sử dụng ti ni lông khó phân hủy trong cơ quan, đơn vị.

2. Từ năm 2020 trở đi, Sở Tài chính không bố trí kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp để mua sắm các sản phẩm nhựa dùng một lần sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Đây là hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm thay đổi những thói quen nhỏ nhưng có tác động lớn; UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (đ
b/c);
-
B Tài nguyên và Môi trường (đ b/c);
- TTTU, TT HĐND Thành ph b/c);
- Chủ tịch UBND Thành ph b/c);
- Ủy ban MTTQ Thành phố (đ b/c);
- Các PCT UBND Thành phố (đ b/c);
- Các Đài: PT&TH Hà Nội, TNVN (để đưa tin);
- Các Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ; Tuổi tr TĐ; PNTĐ, LĐTĐ, PL&XH (để đưa tin);
- Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (để đưa tin);
- Phòng, ban chuyên môn thuộc ƯBND TP (đth/h);
- Lưu VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực