Công văn 3224/BTNMT-TCKTTV 2021 triển khai thực hiện Quyết định 18/2021/QĐ-TTg

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
__________

Số: 3224/BTNMT-TCKTTV
V/v: 
Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Trong quá trình tổ chức triển khai Quyết định nêu trên, bên cạnh các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được quy định trong Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý thêm một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg

Căn cứ Điều 58, Điều 59, Điều 60 của Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; chú trọng đối với đồng bào ở miền núi, ngư dân ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan, tổ chức về khí tượng thủy văn cùng cấp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về khí tượng thủy văn và khai thác hiệu quả tin dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Thực hiện quy định về truyền, phát và sử dụng tin dự báo, cảnh báo thiên tai

Căn cứ Điều 6, Điều 35, Điều 58, Điều 59 và Điều 60 của Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tổ chức quán triệt các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trong hoạt động phòng, chống thiên tai cần sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn mới nhất do các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành bản tin quy định tại Điều 6 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg.

- Truyền phát kịp thời, chính xác các thông tin của tin dự báo, cảnh báo thiên tai do các cơ quan có thẩm quyền ban hành trên Hệ thống thông tin công cộng và chuyên dùng theo quy định tại Điều 35 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg.

- Đối với các địa phương nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, đề nghị phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trên địa bàn để tiếp nhận, truyền phát kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đã được chi tiết hóa cho các địa phương.

- Nghiên cứu, ứng dụng các phương thức truyền tin phù hợp với đặc điểm của từng ngành, từng khu vực, nhất là đối với đồng bào ở miền núi, ngư dân ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bảo đảm thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai đến được với cộng đồng được thuận lợi, kịp thời.

3. Cung cấp thông tin phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai

Căn cứ Điều 57, Điều 58, Điều 60 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

3.1. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chỉ đạo Văn phòng thường trực cung cấp cho Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thông tin cập nhật thực tế về thiệt hại của thiên tai để góp phần hỗ trợ hoạt động dự báo, cảnh báo sát trọng tâm, trọng điểm diễn biến và tác động của thiên tai.

- Định kỳ hằng năm cung cấp các thông tin tổng hợp về thiên tai, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra chi tiết đến cấp huyện, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp độ rủi ro thiên tai. Thời gian cung cấp trước ngày 20/12 hằng năm.

3.2. Các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo chủ sở hữu, tổ chức quản lý trực tiếp, chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân khai thác các hồ thủy lợi, hồ thủy điện trong phạm vi quản lý thực hiện quy định về cung cấp thông tin về hồ chứa theo quy định tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

- Chủ động cung cấp những thông tin về các khu vực, các lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, dễ bị tác động bởi thiên tai như: các khu vực nuôi trồng thủy sản, khu vực hầm mỏ khai thác khoáng sản, các công trường xây dựng ... về Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi có bản tin dự báo, cảnh báo đầu tiên về thiên tai , để góp phần hỗ trợ hoạt động dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai có hiệu quả.

Trên đây là một số lưu ý trọng tâm trong quá trình triển khai Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi phản ánh thông tin về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Khí tượng Thủy văn) để cùng phối hợp, xử lý.

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTgCP Lê Văn Thành (để báo cáo);

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Lưu: VT, TCKTTV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Công Thành

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 3224/BTNMT-TCKTTV của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Quyết định 18/2021/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3224/BTNMT-TCKTTV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 14/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!