Công điện 707/CĐ-VPCP 2021 Hội nghị toàn quốc về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 707/CĐ-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày  02  tháng  6  năm 2021

 

 

CÔNG ĐIỆN

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng,

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

_________________________

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Bộ Tư lệnh Quân khu 4;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Văn phòng Chính phủ trân trọng kính mời Đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các cơ quan, địa phương tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì.

Thời gian: 08 giờ, ngày 04 tháng 6 năm 2021.

Hình thức: Trực tuyến.

Địa điểm: Trụ sở Chính phủ, Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trụ sở Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

I. Điểm cầu tại Trụ sở Chính phủ:

1. Phòng họp Chính phủ, tầng 3, Nhà 9 tầng:

Thành phần:

- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng; Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng; Đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

- Bộ Quốc phòng: Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục cứu hội cứu nạn, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

2. Phòng họp số 1, tầng 3, Nhà 9 tầng:

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan thuốc các Bộ, cơ quan dự họp; Trợ lý, Thư ký Phó Thủ tướng, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ.

II. Điểm cầu tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thuộc các Bộ, cơ quan: Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục phòng, chống thiên tai, Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

 III. Điểm cầu tại Trụ sở Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

Thành phần:

- Lãnh đạo Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo khác thuộc Bộ Quốc phòng: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân, Cục Dân quân tự vệ.

IV. Điểm cầu tại Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thành phần:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức khác có liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố mời.

- Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dự tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

III. Đề nghị: 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị, chịu trách nhiệm gửi tài liệu cho đại biểu dự họp trực tuyến tại điểm cầu.

- Các đồng chí Thành viên, cơ quan và địa phương đăng ký tham dự họp (các địa phương đăng ký danh sách lãnh đạo chủ trì tại điểm cầu) qua hộp thư điện tử dangkyhop@chinhphu.vn trước 14 giờ, ngày 03 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng.

- Các Bộ, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi cử đại biểu dự họp; không cử đại biểu được xác định thuộc diện F2; đại biểu thuộc diện F3 đề nghị thông báo, trao đổi với Văn phòng Chính phủ trước khi cử đến dự họp tại Trụ sở Chính phủ; các đại biểu thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế và Văn phòng Chính phủ khi đến dự họp./.

 

Nơi nhận:                                                        

- Như trên;
- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c);
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;
Trợ lý, Thư ký TTg và PTTg Lê Văn Thành;
các Vụ: NN, NC, KTTH;  Cục QT
TTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH(2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[d

 

 

Nguyễn Cao Lục

Số điện thoại liên hệ: 0908141083 (Về thành phần dự họp)

                                 0987869197 (Về tài liệu Hội nghị)

 

 

thuộc tính Công điện 707/CĐ-VPCP

Công điện 707/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:707/CĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:02/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi