Chỉ thị 04/CT-UBND Hà Nội 2019 đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước sạch khu vực nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 04/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH KHU VỰC NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRONG NĂM 2019

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, điều hành quyết liệt của UBND Thành phố, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và chung tay của toàn xã hội, hệ thống cấp nước trên địa bàn Thành phố đã từng bước được đầu tư xây dựng, đến nay khu vực nông thôn của Thành phố đã có nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch theo hình thức xã hội hóa(1). Năm 2018 đã có 04 dự án cấp nguồn hoàn thành, bổ sung khoảng 335.000m3/ngđ (2) cho Thành phố; Một số dự án phát triển mạng hoàn thành đã nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch lên trên 55,5% (vượt 0,5% so với kế hoạch). Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch còn một số khó khăn tồn tại như: Nhà đầu tư khó tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tỷ lệ người dân nông thôn đấu nối và sử dụng nước sạch còn thấp, chi phí đầu tư hệ thống nước sạch nông thôn lớn... nên một số dự án đầu tư triển khai chậm so với kế hoạch đề ra.

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về nước sạch năm 2019 trên địa bàn Thành phố: Cơ bản hoàn thành các dự án nguồn và mng cấp nước sạch; đáp ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân; Nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 73 - 75%, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Sơn Tây, Giám đốc các Sở, ngành, các nhà đầu tư, các công ty cấp nước tập trung thực hiện các nội dung công việc sau:

1. UBND các huyện, thị xã Sơn Tây:

- Báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy thống nhất, ban hành nghị quyết phân công, chỉ đạo các xã, các đoàn thể tuyên truyền người dân về lợi ích của việc sử dụng nước sạch với sức khỏe nhân dân và cộng đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; gắn việc sử dụng nước sạch nông thôn với Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện, xã.

- Tuyên truyền vận động, tạo điều kiện cho người dân đóng góp chi phí lắp đặt đồng hồ nước (chi phí lắp đặt đồng hồ sẽ được khấu trừ vào tiền nước sử dụng) để tăng cường trách nhiệm của người dân trong việc quản lý sử dụng đồng hồ đo nước.

- Phối hợp, tạo điều kiện cho các Nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển mạng lưới cấp nước theo kế hoạch thực hiện trong năm 2019.

- Chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn, thanh tra xây dựng huyện, thị xã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cung cấp nước sạch, đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, sớm đưa công trình vào khai thác vận hành góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sng cho nhân dân.

- Thành lập tổ công tác giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan tới nhà đầu tư và người dân trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước trên địa bàn huyện; gửi báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Xây dựng) kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết.

- Tăng cường công tác quản lý các công trình cấp nước sau đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng nước sau xử lý, thực hiện tốt quy trình quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình đảm bảo cấp nước an toàn, bền vững.

2. Đối với các Sở, ban, ngành

a. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hàng tháng, hàng quý tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

- Chỉ đạo, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án cấp nước đã được UBND Thành phố giao thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu về nước sạch năm 2019.

- Phối hợp với Sở Tài chính để hướng dẫn nhà đầu tư lắp đặt hệ thống cấp nước phân phối và thực hiện kinh doanh bán lẻ nước sạch.

- Giải quyết, tháo gvướng mắc của các dự án đã được giao triển khai thực hiện liên quan đến Quy hoạch, cập nhật bổ sung các dự án mạng, nguồn đang triển khai thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được UBND Thành phố chấp thuận vào Điều chỉnh quy hoạch cấp nước.

b. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 và Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND Thành phố; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, hỗ trợ tiêu thụ tại khu vực các xã ngoại thành; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện phương án huy động người dân đóng góp chi phí lắp đặt đồng hồ và khấu trừ vào tiền nước sử dụng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cơ chế chính sách về việc hỗ trợ nhà đầu tư lắp đặt mạng lưới cấp nước sạch nông thôn, đề xuất UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy, trình HĐND Thành phố quyết định tại kỳ họp dự kiến vào tháng 7/2019.

c. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Xây dựng và các quận, huyện, thị xã tạo điều kiện, cấp phép đào hè đường cho các đơn vị thi công xây dựng mạng lưới cấp nưc.

d. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, cùng Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội: Xây dựng chương trình tuyên truyền cho người dân về lợi ích và sự cần thiết của việc sử dụng nước sạch, khuyến cáo người dân đấu nối sử dụng nước sạch.

đ. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm; tăng cường công tác kiểm tra các trường hợp khai thác tài nguyên nước trái phép và có biện pháp xử lý theo quy định; phối hợp với UBND các huyện, thị xã giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến đất đai, nguồn nước.

e. Sở Y tế: Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt trong năm 2019 tại các cơ sở sản xuất cung ứng, tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Thành phố; Khuyến cáo về việc sử dụng nước tự nhiên và việc sử dụng nước sạch.

3. Các nhà đầu tư:

Tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai thực hiện các Dự án phát triển nguồn, mạng cấp nước đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đu tư.

a. Đối với 05 nhà đầu tư triển khai dự án phát triển nguồn: Yêu cầu: đy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các Dự án cấp nguồn tập trung trong năm 2019 để công suất tăng thêm khoảng 525.000m3/ngđ, nâng tổng nguồn nước sạch cấp cho hệ thống lên khoảng 1.700.000m3/ngđ, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống: Tập trung triển khai, hoàn thành Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống - Giai đoạn 2 nâng công suất nhà máy t 150.000m3/ngđ lên 300.000m3/ngđ;

- Công ty Cổ phần Nước mặt sông Hồng: Tập trung triển khai thi công xây dựng, hoàn thành, đưa vào vận hành giai đoạn 1 Nhà máy nước mặt sông Hồng với công suất 150.000m3/ngđ;

- Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco): Thực hiện Dự án nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn II, nâng công suất cấp nước của hệ thống cấp nước sông Đà từ 300.000m3/ngđ lên 450.000m3/ngđ;

- Liên danh Công ty Cổ phần Ao Vua và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì: Hoàn thành Dự án Nâng công suất Nhà máy nước Ba Vì từ 10.000m3/ngđ lên 60.000m3/ngđ;

- Công ty Cổ phần Cấp nước Mê Linh: Hoàn thành Dự án xây dựng Nhà máy nước 25.000m3/ngđ cấp nước cho 12 xã của huyện Mê Linh.

Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể và tổ chức thực hiện, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Xây dựng) để giám sát, đôn đốc.

b. Đối với 09 nhà đầu tư triển khai dự án phát triển mạng:

Yêu cầu: tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án phát triển mạng hoàn thành trong năm 2019, nâng tỷ lệ người dân được cấp nước sạch từ 55,5% lên khoảng 73%- 75% (chi tiết phụ lục đính kèm), cụ thể:

+ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội: Hoàn thành mạng lưới cấp nước cho 4 xã (Tiền Phong, Tráng Việt, Mê Linh và Đại Thịnh) của huyện Mê Linh thuộc Dự án nâng công suất nhà máy Bắc Thăng Long lên 150.000m3/ngđ với quy mô khoảng 12.000 hộ;

+ Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam: Hoàn thành xây dựng hệ thống mạng cấp nước cho 03 xã (Hòa Thạch, Phú Cát, Đông Yên) của huyện Thạch Thất với quy mô khoảng 7.000 hộ;

+ Công ty Cổ phần Nước sạch Tây Hà Nội - Wadaco: Phối hợp UBND huyện Hoài Đức tuyên truyền người dân trên địa bàn huyện thực hiện đấu nối sử dụng nước sạch; Năm 2019 hoàn thành đấu nối bổ sung cho khoảng 10.000 hộ;

+ Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn Tây: Hoàn thành đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước cho xã Cổ Đông, Sơn Đồng, thị xã Sơn Tây với quy mô cấp nưc 6.400 hộ; Hoàn thành phkín mạng cấp nước thị xã Sơn Tây;

+ Liên danh Công ty CP Ao Vua và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì: Hoàn thành xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước cho toàn bộ huyện Ba Vì; thực hiện đấu nối cấp nước bổ sung cho khoảng 28.167 hộ trên địa bàn huyện Ba Vì;

+ Công ty Cổ phần Viwaco: Hoàn thành mạng lưới cấp nước cho 03 xã (Tả Thanh Oai, Hữu Hòa, Tam Hiệp) của huyện Thanh Trì với quy mô dự án khoảng 10.700 hộ;

+ Liên danh Công ty Cổ phần Nước Aqua One và Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống: hoàn thành mạng lưới cấp nước cho khu vực: 05 xã huyện Gia Lâm; 09 xã huyện Đông Anh; 03 xã huyện Thanh Trì; và một số xã của huyện Thanh Oai, Thường Tín (dọc quốc lộ 1A), một số xã của huyện Sóc Sơn (dọc quốc lộ 3)... sử dụng nguồn nước mặt sông Đuống; Thực hiện đấu nối cấp nước cho khoảng 107.700 hộ (tương đương khoảng 36% quy mô dự án đã được chấp thuận với tiến độ hoàn thành 2020);

+ Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Nam: Khẩn trương triển khai hoàn thành mạng phân phối, dịch vụ cấp nước cho 28 xã của huyện Phú Xuyên và đấu nối cấp nước cho khoảng 35.000 hộ (tương đương 65% dự án).

+ Công ty Cổ phần Cấp nước Mê Linh: triển khai thi công mạng lưới cấp nước truyền dẫn và phân phối cho khu vực 12 xã còn lại của huyện Mê Linh, thực hiện đấu nối cấp nước cho khoảng 15.000 hộ (tương đương 50% dự án).

c. Về tiêu chuẩn nước sạch và nâng cao chất lượng của hệ thống cấp nước: Yêu cầu các nhà đu tư, các công ty cấp nước:

- Cập nhật tiêu chuẩn cấp nước sạch do Bộ Y tế ban hành để điều chỉnh, bổ sung công nghệ cho phù hợp; xây dựng kế hoạch sản xuất cấp nước, kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng cấp nước, kế hoạch triển khai thay thế đường ống đã xuống cấp, đảm bảo yêu cầu chất lượng nước của Bộ Y tế.

- Nghiên cứu, lắp đặt đồng hồ đo nước cấp C với độ chính xác cao, chống gian lận, giảm thất thoát, thất thu nước sạch, có khả năng kết nối mạng không dây ứng dụng công nghệ 4.0 về quản lý khách hàng; xây dựng phương án quản lý, thu tiền nước không sử dụng tiền mặt.

4. Giao Sở Xây dựng, Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo định kỳ hàng quý Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;(Để báo cáo)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (Để báo cáo)
- Bộ Thông tin và Truyền thông; (Để báo cáo)
- Đồng chí Bí thư Thành ủy; (Để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể Thành phố;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các nhà đầu tư cấp nước; (Giao S
xây dựng thông báo Chỉ thị này cho các đơn vị)
- Đài PT&TH H
à Ni, Báo: HN Mới, KT&ĐT;
- VPUB: CVP; các PCVP, TKBT, ĐT, KT;

- Lưu: VT, ĐT (Quyết).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

PHỤ LỤC:

CÁC DỰ ÁN NƯỚC SẠCH DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019
(Kèm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố)

STT

Ch đu dự án, phạm vi đầu tư

Quy mô dự án

Tiến độ thực hiện (cấp nước cho các hộ)

Tình hình triển khai thực hiện

Số xã

Công suất

Số hộ

dân số

Đã thực hiện 2018

Thực hiện 2019

Hộ

người

I

Các dự án phát triển nguồn (5 dự án)

1

Công ty Cổ phần nước mt sông Đuống:

Tập trung triển khai, hoàn thành Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống - Giai đoạn 2 nâng công suất nhà máy từ 150.000m3/ngđ lên 300.000m3/ngđ.

300.000

150.000

150.000

Đang thực hiện

2

Công ty cổ phần nước mặt sông Hồng:

Tập trung triển khai hoàn thành, đưa vào vận hành giai đoạn 1 Nhà máy nước mặt sông Hồng với công suất 150.000m3/ngđ.

300.000

150.000

3

Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco):

Thực hiện Dự án nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn II, nâng công suất cấp nước của hệ thống cấp nước sông Đà từ 300.000m3/ngđ lên 450.000m3/ngđ

600.000

300.000

150.000

Đang thực hiện

4

Liên danh Công ty Cổ phần Ao Vua và Công ty Cphần đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì:

Hoàn thành Dự án Nâng công suất Nhà máy nước Ba Vì từ 10.000m3/ngđ lên 60.000m3/ngđ

60.000 đến 100.000

10.000

50.000

Đang thực hiện

5

Công ty cphần cấp nước Mê Linh:

Hoàn thành Dự án xây dựng Nhà máy nước 25.000m3/ngđ cấp nước cho 12 xã của huyện Mê Linh.

25.000

25.000

Đang thực hiện

II

Các Dự án phát triển mạng

1

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

Dự án nâng công suất nhà máy Bắc Thăng Long lên 150.000m3/ngđ cấp nước cho 4 xã Tiền Phong, Tráng Việt, Mê Linh và Đại Thịnh thuộc huyện Mê Linh

4

6000

12000

48000

12000

48000

Đang thực hiện

2

Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam

Hoàn thành giai đoạn 2 của Dự án Xây dựng hệ thống đường ống cung cấp nước sạch cho 11 xã của huyện Quốc Oai gồm các xã: Hòa Thạch, Phú Cát, Đông Yên (03 xã giai đon 2)

11

30000

24000

96000

17000

7000

28000

Đang thực hiện

3

Công ty CP hạ tầng kỹ thuật VTS (CT CP nước sạch Tây Hà Nội - Wadaco)

Nối mạng, cấp nước 15 xã, thị trấn: Lại Yên, Song Phương, Tiền Yên, Đắc Sở, Đức Giang, Sơn Đồng, Vân Canh, Đức Thượng, Kim Chung, Di Trạch, Yên Sở, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế và thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức

15

30000

25200

100800

16000

9200

36800

Đang thực hiện

4

Công ty TNHH cấp nước Sơny

Dự án cấp nước cho 2 xã Cổ Đông và Sơn Đồng thị xã Sơn Tây (sử dụng nguồn từ nhà máy nước Sơn Tây)

2

3200

6400

31600

2500

3900

15600

5

Liên danh Công ty CP Ao Vua và Công ty CP đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì

28167

Nhà máy, hệ thống cấp nước sạch nông thôn huyện Ba Vì (các xã Thái Hoà, Đồng Thái, Phú Sơn, Vật Lại, Cẩm Lĩnh, Chu Minh, Đông Quang và một số xã lân cận)

7

30.000

20375

81.500

3000

8000

32000

Đang thực hiện

Cấp nước sinh hoạt cho 4 xã thu hồi đất phục vụ dự án mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ gồm các xã Thái Hòa, Phú Sơn, Cẩm Lĩnh, Vật Lại; xã lân cận là xã Đồng Thái và xã Tản Lĩnh bị ảnh hưởng bởi bãi rác khu vực

6

10.900

18167

72.667

10167

40667

Đang thực hiện

Dự án Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Đà Ba Vì lên 60.000-100.000 m3/ngđ cung cấp nước sạch cho toàn bộ huyện Ba Vì và bổ sung nguồn cấp cho thị xã Sơn Tây, huyện Phúc Thọ

16

60000

35000

140000

10000

40000

Đang thực hiện

6

Công ty cổ phần Viwaco

Dự án CN Tả Thanh Oai, Hữu Hòa, Tam Hiệp

3

14500

10700

42800

10700

42800

Đang thực hiện

7

Dự án do Công ty cổ phần nước Aqua One và Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống thực hiện

125

255133

298703,3

1194813

107.700

430.800

7.1

Dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Sóc Sơn (18 xã), Đông Anh (9 xã), Gia Lâm (5 xã), Hà Nội

32

107.500

113.358

453.430

Huyện Sóc Sơn: 18 xã: Đông Xuân, Phú Minh, Xuân Giang, Đức Hòa, Việt Long, Xuân Thu, Kim Lũ, Thanh Xuân, Hiền Ninh, Phú Cường, Tân Hưng, Bắc Phú, Quang Tiến, Minh Trí, Tân Dân, Trung Giã, Phù Linh, Tân Minh;

10000

40000

Chưa thực hiện

+ Huyện Đông Anh: 9 xã: Thụy Lâm, Vân Hà, Liên Hà, Việt Hùng, Dục Tú, CLoa, Mai Lâm, Bắc Hồng, Nam Hồng;

30000

120000

Chưa thực hiện

+ Huyện Gia Lâm: 5 xã: Dương Quang, Kim Sơn, Lệ Chi, Trung Mầu và Văn Đức;

20000

80000

Chưa thực hiện

7.2

Xây dựng hoàn thiện hệ thống mạng lưới mạng lưới phân phối nước sạch cho một các xã Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì

3

12.000

10.700

42.800

10700

42800

Chưa thực hiện

7.3

Dự án đầu tư phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Thường Tín, Mỹ Đức, ng Hòa, Thanh Oai

90

135.633

174.646

698.583

+ Huyện Thường Tín: 26 xã: Ninh Sở, Nhị Khê, Duyên Thái, Khánh Hà, Hòa Bình, Hiền Giang, Hồng Vân, Vân Tảo, Liên Phương, Tự Nhiên, Tin Phong, Hà Hi, Thư Phú, Nguyn Trãi, Qut Động, Chương Dương, Lê Lợi, Thắng Lợi, Tân Minh, Dũng Tiến, Thng Nhất, Nghiêm Xuyên, Tô Hiệu, Văn Tự, Vạn Điểm, Minh ờng;

20000

80000

Chưa thực hiện

+ Huyện Mỹ Đức: 20 xã: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá;

+ Huyện ng Hòa: 27 xã: Cao Thành, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đông L, Đồng Tiến, Đồng Tân, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa Nam, Hòa Phú, Hòa Xá, Hồng Quang, Kim Đường, Lưu Hoàng, Minh Đức, Phù Lưu, Phương Tú, Sơn Công, Tảo Dương Văn, Trầm Lộng, Trung Tú, Liên Bạt, Trường Thịnh, Vạn Thái, Viên An, Viên Nội;

+ Huyện Thanh Oai: 17 xã: Bích Hòa, Bình Minh, Cao Dương, Cao Viên, Dân Hòa, Đỗ Động, Hồng Dương, Kim An, Kim Thư, Liên Châu, Mỹ Hưng, Phương Trung, Tân Ước, Thanh Cao, Thanh Mai, Thanh Văn, Xuân Dương

17000

68000

Chưa thực hiện

8

Công ty Cổ phần cấp nước Hà Nam triển khai thực hiện

Dự án cấp nước cho 28 đơn vị hành chính huyện Phú Xuyên và vùng phục cận

28

35000

53750

215000

1000

35000

140000

Đang thực hiện

9

Công ty cổ phần cấp nước Mê Linh

0

Dự án Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch liên xã: Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà, Chu Phan, Tiến Thịnh, Vạn Yên, Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thắng, Thanh Lâm, Tam Đồng, Kim Hoa, huyện Mê Linh

12

25000

30000

120000

15000

60000

Chưa thực hiện

Tổng cộng

229

499.733

534.295

2.143.180

39.500

256.833

914.667

tương đương 21%

-----------

(1) Đến nay, UBND Thành phố đã chấp thuận cho 23 nhà đầu tư triển khai 34 dự án cấp nước (trong đó có 11 dự án phát triển nguồn tổng công suất tăng thêm 1.350.000m3/ngđ) và 23 dự án phát triển mạng cấp nước cho 382/416 xã với phạm vi cấp cho khoảng 4.023.200 người, với khoảng 1.005.000 hộ, đạt trên 94%.

(2) Dự án xây dựng trạm cấp nước Dương Nội công suất 30.000m3/ngđ; Dự án ci tạo Nâng công sut nhà máy nước mặt Bc Thăng Long - Vân Trì đạt công suất 150.000m3/ngđ; Dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống giai đoạn 1 công suất 150.000m3/ngđ; Dự án nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn II sau khi hoàn thành trạm bơm tăng áp và 6,4km truyền dẫn nâng khả năng cấp nước cho nội đô Hà Nội từ 220.000m3/ngđ lên 300.000m3/ngđ.

thuộc tính Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố trong năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:04/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:01/03/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi