Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, úng và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỈNH HƯNG YÊN
-------------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hưng Yên, ngày   05 tháng 5 năm 2015
 
 
CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, úng và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
----------------------------
 
Năm 2014, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống lụt bão, úngvà tìm kiếm cứu nạn; hoàn thành tốt công tác duy tu, tu bổ đê điều; tu sửa, thay thế thiết bị máy bơm đảm bảo chủ động nhiệm vụ tiêu úng. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một vài nơi còn có biểu hiện chủ quan, khi xây dựng các phương án phòng, chống lụt bão, úng; nắm tình hình thời tiết khí hậu chưa tốt; chưa kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm công trình thủy lợi, đê điều… 
Năm 2014, trên địa bàn tỉnh không xảy ra lũ lớn, nhưng hệ thống đê điều trong tỉnh vẫn xuất hiện một số hư hỏng, sạt lở, lún sụt một số đoạn kè. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết năm 2015 có thể diễn biến phức tạp hơn. Nhằm chủ động khắc phục khuyết điểm, yếu kém và tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống lụt bão, úng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lụt bão, úng gây ra; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều, công trình thủy lợi và công trình đang thi công liên quan đến đê điều
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư công trình tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp đê điều, các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão, đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ như: Trạm bơm Liên Nghĩa, trạm bơm Nghi Xuyên, các vị trí cắt đê, các công trình thủy lợi phục vụ chống úng; có phương án bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình khi có mưa, bão;
- Huy động mọi nguồn lực của địa phương để chủ động xử lý những sự cố phát sinh trong mùa mưa, bão;
- Đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi khẩn trương hoàn thành công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng và thay thế thiết bị công trình thủy lợi xong trước ngày 15/5/2015.
2. Việc đảm bảo an toàn các cống dưới đê và công trình thủy lợi
- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê phát hiện hư hỏng và sửa chữa kịp thời; đối với các cống xung yếu, cống qua đê mới xây dựng phải có phương án bảo vệ cụ thể, chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra;
- Việc sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở cống; đối với cống chưa có quy trình vận hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổ chức xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa lũ, bão để áp dụng ngay trong mùa mưa, bão năm 2015;
- Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi phải thường xuyên kiểm tra và đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi, phát hiện sớm các sự cố, hư hỏng để xử lý kịp thời.
3. Chủ động sẵn sàng hộ đê, chống lụt, úng
3.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố:
+ Tiến hành tổng kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, công trình thủy lợi trước ngày 15/5/2015 nhằm phát hiện và xử lý hư hỏng kịp thời; đồng thời xác định những vị trí xung yếu cần tăng cường bảo vệ, xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm, phương án bảo vệ từng vùng, toàn tuyến có tính khả thi cao;
+ Kiểm tra, vận hành chạy thử các trạm bơm tiêu úng;
+ Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các lực lượng tham gia hộ đê, phòng lụt bão, úng; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác để phát hiện xử lý sự cố kịp thời theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành liên quan: Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống lụt bão, úng và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 theo hướng tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn, chủ động ứng phó với mọi tình huống, nhất là tình huống mưa lớn, siêu bão, lũ,…xảy ra cùng một thời điểm.
3.2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát phương án nhân lực; xây dựng phương án hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong công tác ứng cứu hộ đê, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện kỹ thuật phòng, chống lụt bão, úng cho lực lượng quân đội và các lực lượng khác.
3.3. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống lụt bão, úng và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công tại Kế hoạch phòng, chống lụt bão, úng và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 hoàn thành trước ngày 15/5/2015.
3.4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên tăng cường thời lượng tuyên truyền để cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống lụt bão, úng và bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt, phản ánh nơi làm chưa tốt, yếu kém.
3.5. UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống lụt bão, úng và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; triển khai đảm bảo an toàn cho đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn; xây dựng phương án bảo vệ công trình trọng điểm, chống úng nội đồng theo địa giới hành chính. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương và trách nhiệm được phân công theo Kế hoạch phòng, chống lụt bão, úng và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. Nắm vững tình hình diễn biến lụt bão, úng trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời.
4. Công tác quản lý đê điều và công trình thủy lợi
- UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở, kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định;
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 50A/CTr-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường giải quyết xử lý hiệu quả tình trạng vi phạm, lấn chiếm công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều của các tổ chức và cá nhân, nhất là đối với các bến bốc xếp vật tư, vật liệu, tình trạng xe quá tải trọng chạy trên đê.
5. Công tác tìm kiếm cứu nạn
Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 1735/CTr-UBND ngày 08/10/2008 của UBND tỉnh về chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.
Căn cứ lực lượng, phương tiện trong biên chế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lập phương án bố trí, sử dụng lực lượng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương bảo vệ tốt trang thiết bị kỹ thuật, kho tàng, trạm xưởng, tài sản của Quân đội, Nhà nước và nhân dân trong phạm vi phụ trách; tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập theo các phương án phòng, chống lụt bão, úng, phương án đối phó với bão mạnh ảnh hưởng trực tiếp vào địa bàn trong trường hợp mực nước lũ trên sông Hồng, sông Luộc lên cao; sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống lụt bão, úng và tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh; nâng cao khả năng hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc trong tìm kiếm cứu nạn, xử lý kịp thời các thông tin sai lệch, không cường điệu hóa hay bớt xén thông tin làm mất ý thức chủ động, tinh thần cảnh giác trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
Doãn Thế Cường
 

thuộc tính Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, úng và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng YênSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Doãn Thế Cường
Ngày ban hành:05/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường

tải Chỉ thị 03/CT-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi