Văn bản Hợp nhất về Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 75 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

Xác thực: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
02

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Xác thực: 26/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
03

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than

Xác thực: 28/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
04

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh than

Xác thực: 28/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
05

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản

Xác thực: 21/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
06

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
07

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
08

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

Xác thực: 09/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
10

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Xác thực: 01/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
11

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Xác thực: 11/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
12

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Xác thực: 11/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
13

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Xác thực: 27/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
14

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Xác thực: 27/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
15

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

Xác thực: 19/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
16

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên

Xác thực: 11/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Xác thực: 07/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
18

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
19

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

Xác thực: 03/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
20

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Xác thực: 25/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
Vui lòng đợi