Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.897 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
1681

Quyết định 2805/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Phương án Phòng chống lụt bão úng và bố phòng hộ đê Thành phố Hà Nội năm 2011

Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2011
1682

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Điều 7, Quy định "Cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc Thành phố Hà Nội" ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2011
1683

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 13/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2016
1684

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 10/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
1685

Chỉ thị 15/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 31/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
1686

Chỉ thị 19/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2011 trên địa bàn thành phố

Ban hành: 20/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2011
1687

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 14/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2011
1688

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định mức thu phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 25/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
1689

Chỉ thị 12/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố

Ban hành: 09/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
1690

Quyết định 47/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước và bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
1691

Quyết định 1040/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban Quy định tạm thời trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ban hành: 04/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2016
1692

Quyết định 497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về giá tính thuế tài nguyên

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
1693

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống lụt, bão năm 2011

Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
1694

Chỉ thị 11/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

Ban hành: 18/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
1695

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025

Ban hành: 18/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
1696

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ đơn giá quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 10/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2019
1697

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 04/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
1698

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 22/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
1699

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010-2020 và dự báo đến năm 2025

Ban hành: 11/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
1700

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương

Ban hành: 27/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2018
Vui lòng đợi