Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 2.031 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
1921

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
1922

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
1923

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
1924

Quyết định 65/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
1925

Quyết định 88/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành bảng quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với: muối, đất, đá, cát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
1926

Quyết định 472/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
1927

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
1928

Quyết định 88/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
1929

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
1930

Quyết định 68/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
1931

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
1932

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
1933

Chỉ thị 21/2008/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2008
1934

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định và tổ chức thực hiện dự án đầu tư khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
1935

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2016
1936

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
1937

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
1938

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
1939

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
1940

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; giá ca máy phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
Vui lòng đợi