Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.316 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6141

Thông tư 32/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

6142

Công văn 8891/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

6143

Công văn 4030/BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng vùng sản xuất muối Tuyết Diêm, tỉnh Phú Yên

6144

Công văn 4042/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Thái Bình

6145

Công văn 2208/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam

6146

Nghị định 113/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

6147

Công văn 7250/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về phí vận tải mặt hàng than xuất khẩu

6148

Công văn 2444/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với mỏ vàng gốc A PeyB, tỉnh Thừa Thiên Huế

6149

Thông tư 37/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó với thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa

6150

Lệnh 17/2010/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Khoáng sản

6151

Công văn 8680/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò, khai thác đá quarzit trên địa bàn tỉnh Lào Cai

6152

Công văn 8660/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thăm do, khai thác đồng tại khu vực Trịnh Tường, Suối Thầu và Phìn Ngan Chải, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

6153

Lệnh 14/2010/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thuế bảo vệ môi trường

6154

Công văn 7981/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Cuộc đua xe ô tô về môi trường

6155

Công văn 8590/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị báo cáo giám sát chuyên đề về môi trường của Quốc hội

6156

Công văn 2164/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính Việt - Pháp cho dự án xử lý nước thải Thành phố Hội An

6157

Quyết định 56/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

6158

Công văn 2162/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin và Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin

6159

Quyết định 54/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

6160

Quyết định 3122/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn