Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.676 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6101

Công văn 360/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hoá chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam

6102

Nghị định 25/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

6103

Thông tư liên tịch 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT của Bộ Tài Chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

6104

Thông báo 70/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp đánh giá kết quả xử lý tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

6105

Chỉ thị 04/2009/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 trên địa bàn thành phố

6106

Công văn 283/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch đá vôi làm nguyên liệu xi măng thuộc lèn Trụ Hải, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

6107

Công văn 76/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị gửi báo cáo và phiếu cung cấp thông tin về hiện trạng môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2008

6108

Công văn 77/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo QĐ 64/2003/QĐ-TTg

6109

Quyết định 426/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội bài

6110

Công văn 244/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc thăm dò, khai thác mỏ Puzolan đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

6111

Quyết định số 702/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) phường Cát Lái, quận 2

6112

Công văn 854/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp mã số mặt hàng "phao tròn cứu sinh, hạt đá bán quý và đá granit đã cưa"

6113

Thông tư 32/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

6114

Quyết định 20/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân

6115

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

6116

Thông tư 23/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thuỷ văn, môi trường nước và không khí

6117

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

6118

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định vệ sinh trong hoạt động bốc mộ, cải táng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

6119
6120

Quyết định 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp công ty nhà nước tại Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam