Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.216 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6101

Quyết định 112/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo việc sử dụng tiền và hàng cứu trợ vùng bị lụt, bão

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
6102

Thông tư 10/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
6103

Thông tư liên tịch 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành địa chất

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
6104

Quyết định 529/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
6105

Chỉ thị 07/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giữ gì trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường tại các địa điểm tham quan du lịch

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
6106

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
6107

Quyết định 719/1999/QĐ-ĐC của Tổng cục Địa chính về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2014
6108

Nghị định 179/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thi hành Luật Tài nguyên nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
6109

Quyết định 1171/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6110

Quyết định 219/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6111

Quyết định 1970/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy trình công nghệ tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật Phốtpho hưu cơ tồn đọng cấm sử dụng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
6112

Quyết định 1972/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy trình công nghệ tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật Clo hưu cơ tồn đọng cấm sử dụng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
6113

Quyết định 1971/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy trình công nghệ tiêu huỷ hoặc tái sử dụng Xyanua

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
6114

Quyết định 29/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
6115

Thông tư liên tịch 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
6116

Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn xác nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại khoản 7 Danh mục I phụ lục I Nghị định 10/1998/NĐ-CP (Dự án xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xử lý chế biến các chất thải)

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6117

Thông tư 1818/1999/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn xác định và công nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư theo khoản 5, Danh mục I, phụ lục I, Nghị định 10/1998/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6118

Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
6119

Quyết định 185/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với vùng phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
6120

Quyết định 2575/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
Vui lòng đợi