Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.112 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6041

Quyết định 2242/QĐ/KHKT-PC của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
6042

Công ước chung về an toàn trong quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn trong quản lý chất thải phóng xạ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/09/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
6043

Quyết định 668/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, biện pháp giảm nhẹ thiên tai và những chương trình chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển miền Trung

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
6044

Thông tư 1100/TT-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6045

Thông tư 1076/TT-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
6046

Quyết định 581/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo bão, lũ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
6047

Quyết định 698/QĐ-QHQT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành Quốc gia Quỹ môi trường toàn cầu Việt Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
6048

Công văn 1418-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc chỉ tiêu hướng dẫn vốn sự nghiệp năm 1997

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
6049

Quyết định 357-NN-QLN/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tạm thời về việc thực hiện cấp phép thăm dò, khai thác, hành nghề khoan nước ngầm và đăng ký công trình khai thác nước ngầm

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6050

Thông tư 276-TT/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sau khi có quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
6051

Thông tư 01-TT/CN-KCM của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đình chỉ sản xuất, sử dụng chất hoạt động bề mặt dodecyl benzene sunfonic axit (gọi tắt là DBSA) trong công nghiệp chất tẩy rửa tổng hợp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
6052

Quyết định 2409-NN-BVTV-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung một số thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
6053

Quyết định 2920-QĐ/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
6054

Thông tư 2891/TT-KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
6055

Nghị định 84/CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật dầu khí

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
6056

Thông tư 2781/TT-KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn về thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
6057

Công văn 2592/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc kiểm soát ô nhiễm biển từ các phương tiện giao thông thuỷ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
6058

Quyết định 791/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xác lập khu bảo tồn thiên nhiên vùng núi Tà Kóu, huyện Hà Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
6059

Quyết định 783/TTg của Thủ tướng Chính phủ về viêc phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt ở ĐBSCL

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
6060

Thông tư 2433/TT-KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 26 ngày 26/4/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
Vui lòng đợi