Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.216 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
5961

Chỉ thị 13/2006/CT-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường cần phải di dời và các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường được phép xử lý ô nhiễm tại chỗ.

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
5962

Chỉ thị 07/2006/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
5963

Quyết định 928/2006/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
5964

Công văn 1058/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc phí bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
5965

Thông tư 02/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 307/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
5966

Quyết định 06/2006/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
5967

Quyết định 47/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020"

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
5968

Quyết định 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
5969

Quyết định 01/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mục 6.1, điều 6 của quy định ban hành kèm theo quyết định số 99/2005/QĐ-UB ngày 13/06/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
5970

Quyết định 17/2005/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 2000 và 1: 5000 bằng công nghệ ảnh số

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
5971

Thông tư 20/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
5972

Quyết định 15/2005/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10000, 1: 25000 và 1: 50000 bằng công nghệ ảnh số

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
5973

Quyết định 328/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
5974

Thông tư 105/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09/11/2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
5975

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
5976

Quyết định 59/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tầu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải;An ninh quốc gia;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
5977

Quyết định 193/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
5978

Quyết định 12/2005/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2005
5979

Nghị định 137/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
5980

Quyết định 58/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
Vui lòng đợi