Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.112 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
5941

Quyết định 178/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kế hoạch vốn cho chương trình di dời xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
5942

Quyết định 05/2003/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
5943

Quyết định 101/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và nhà đất thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
5944

Thông tư liên tịch 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
5945

Quyết định 02/2003/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
5946

Quyết định 121/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập sở tài nguyên và môi trường trực thuộc uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/07/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
5947

Quyết định 142/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Đất Mũi, tỉnh Cà Mau thành Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
5948

Thông tư liên tịch 66/2003/TTLT/BTC-BNN&PTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phíchương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
5949

Quyết định 105/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
5950

Quyết định 782/2003/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
5951

Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
5952

Quyết định 600/2003/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2003
5953

Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng"

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
5954

Quyết định 08/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp và quy định trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
5955

Quyết định 130/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
5956

Quyết định 103/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố trên toàn thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
5957

Quyết định 19/2002/QĐ-BTS của Bộ Thủy sản ban hành Quy chế quản lý môi trường cơ sở chế biến thủy sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
5958

Quyết định 34/2002/QĐ-BCN về giao nộp báo cáo địa chất và cung cấp tài liệu địa chất và khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5959

Quyết định 94/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và các chương trình môi trường đến năm 2005

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
5960

Quyết định 62/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2009
Vui lòng đợi