Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.042 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
5921

Quyết định 05/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về Giải thưởng môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
5922

Quyết định 50/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phạm vi ranh giới và đổi tên khu bảo tồn thiên nhiên Biển Lạc - Núi Ông

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
5923

Chỉ thị 04/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/03/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
5924

Thông tư 02/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn tiêu chuẩn các dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới..., Các vấn đề liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
5925

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
5926

Quyết định 112/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo việc sử dụng tiền và hàng cứu trợ vùng bị lụt, bão

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
5927

Thông tư 10/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
5928

Thông tư liên tịch 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành địa chất

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
5929

Quyết định 529/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
5930

Chỉ thị 07/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giữ gì trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường tại các địa điểm tham quan du lịch

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
5931

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
5932

Quyết định 719/1999/QĐ-ĐC của Tổng cục Địa chính về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2014
5933

Nghị định 179/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thi hành Luật Tài nguyên nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
5934

Quyết định 1171/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
5935

Quyết định 219/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
5936

Quyết định 1970/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy trình công nghệ tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật Phốtpho hưu cơ tồn đọng cấm sử dụng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
5937

Quyết định 1972/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy trình công nghệ tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật Clo hưu cơ tồn đọng cấm sử dụng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
5938

Quyết định 1971/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy trình công nghệ tiêu huỷ hoặc tái sử dụng Xyanua

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
5939

Quyết định 29/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
5940

Thông tư liên tịch 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
Vui lòng đợi