Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.109 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
5901

Quyết định 23/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về báo cáo trong hoạt động khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2004
5902

Quyết định 179/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
5903

Quyết định 172/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp và định hướng phát triển các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
5904

Thông tư 18/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
5905

Quyết định 153/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhh phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam)

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
5906

Quyết định 190/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
5907

Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố 6 tháng cuối năm 2004

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách;Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
5908

Nghị định 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ về qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2004
5909

Nghị định 143/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
5910

Quyết định 2530/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về cấp phép thăm dò, khai thác nước ngầm, nước mặt và hành nghề khoan nước ngầm

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
5911

Nghị định 139/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2004
5912

Công văn 2845/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2004
5913

Chỉ thị 02/2004/CT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2004
5914

Nghị định 121/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
5915

Quyết định 05/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
5916

Quyết định 111/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập chi cục bảo vệ môi trường trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
5917

Chỉ thị 13/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sách và vệ sinh môi trường và ngày môi trường thế giới 5/6 trên địa bàn thành phố (từ ngày 20/04/2004 đến ngày 05/06/2004)

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
5918

Quyết định 103/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch quản lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 - 2005

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2006
5919

Quyết định 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2004
5920

Nghị quyết 04/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2004

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
Vui lòng đợi