tài khoản ngân hàng

Lọc bài viết theo:

Người nước ngoài có được mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam không? 09/08/2021

Người nước ngoài đang ở Việt Nam được phép mở tài khoản ở ngân hàng Việt Nam. Thông thường, để làm thẻ ngân hàng, người nước ngoài sẽ phải cung cấp thông tin thẻ tạm trú, giấy phép lao động hoặc giấy đăng ký kinh doanh, có địa chỉ cư trú rõ ràng ở Việt Nam...

Thông tư 01/2021: Thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp có gì mới? 01/06/2021

Thông báo tài khoản ngân hàng là một trong những công việc mà doanh nghiệp sẽ tiến hành sau khi thành lập. Tài khoản ngân hàng là căn cứ để nhà nước quản lý doanh nghiệp về thuế, vậy mở tài khoản ngân hàng có cần phải thông báo không?