Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC 2019 hợp nhất Thông tư về đào tạo ngành thẩm định giá

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
Số hiệu: 33/VBHN-BTC Ngày ký xác thực: 18/06/2019
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Tài chính
Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Người ký: Trần Văn Hiếu
Số công báo: Đang cập nhật Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan